Etelä-Sudanin pakolaisten kaipuu kotiin

Pakolaismies Caesar Ugandassa

Yli puolet Etelä-Sudanin noin 11 miljoonasta kansalaisesta on joutunut pakenemaan vähintään kahdesti elämänsä aikana. Kuvassa esiintyvä Caesar, 52, on tällä hetkellä paossa Ugandassa kolmatta kertaa elämässään.

Joulunaikaan yhdistyy vahvasti koti, ja tähän aikaan vuodesta muistamme arvostaa kodin merkitystä. Maailmassa on kuitenkin kymmeniä miljoonia ihmisiä ilman pysyvää kotia tai vailla mahdollisuutta palata kotiin. Vaikka osa maailman pakolaisista saakin mahdollisuuden perustaa pysyvän kodin uuteen maahan, valtaosa pakolaisista viettää jopa vuosikymmeniä pakolaisleireillä. Valitettavan usein nekin, jotka uskaltavat palata kotiinsa, joutuvat pakenemaan jälleen, kun tilanne kotiseudulla pahenee.

Moni eteläsudanilainen ei ole maata piinaavan sisällissodan vuoksi koskaan päässyt nauttimaan pysyvästä, turvallisesta kodista. Arvioiden mukaan yli 60% eteläsudanilaisista on joutunut pakenemaan elämässään vähintään kahdesti ja noin joka kymmenes yli viisi kertaa.

Yli 60% eteläsudanilaisista on joutunut pakenemaan elämässään vähintään kahdesti ja noin joka kymmenes yli viisi kertaa.

Tämä on ilmeistä myös eteläsudanilaisten pakolaisten tarinoista. 49-vuotias Martha on pakolaisena Ugandassa toista kertaa: ensimmäisellä kerralla hän vietti Ugandassa 12 vuotta, tällä kerralla vuosia on kulunut kuusi. 52-vuotiaalle Caesarille kerta on jo kolmas, ja hän toivoo sen olevan myös viimeinen. Caesar on viettänyt lähes puolet elämästään Ugandassa, mutta kertoo kaipaavansa kotiseutuaan kovasti ja tahtovansa palata sinne. 36-vuotias James on ollut Ugandassa paossa kahdesti ja elänyt siellä jo suurimman osan elämäänsä. Tästä huolimatta James kertoo, ettei koe olevansa kotonaan Ugandassa.

Kysyessämme pakolaisilta ympäri Ugandaa, mitä koti heille merkitsee, lähes kaikissa vastauksissa toistui kodin olevan paikka, jossa ihminen ja hänen perheensä voivat asua suojassa ja turvassa. Paossa eläminen taas on välitila, jota määrittää päivittäinen epävarmuus tulevasta. Tällaisessa tilanteessa on lähes mahdotonta tuntea olevansa kotonaan.

Kaipuu kotiin on eteläsudanilaisten parissa vahva, mutta liian usein paluu jää väliaikaiseksi. Väkivalta helposti leimahtaa uudelleen, kun eri heimoihin kuuluvat pakolaiset palaavat takaisin samoille alueille ilman, että väkivaltaan aiemmin johtaneita ongelmia on ratkaistu.

Kaipuu ja halu palata kotiin on eteläsudanilaisten parissa vahva, mutta liian usein paluu jää väliaikaiseksi. Väkivalta helposti leimahtaa uudelleen, kun eri heimoihin kuuluvat pakolaiset palaavat takaisin samoille alueille ilman, että väkivaltaan aiemmin johtaneita ongelmia on ratkaistu. Siksi on selvää, että rauhan ja yhteisymmärryksen rakentamisen on alettava jo pakolaisuuden aikana – ei vasta pakolaisten palattua kotiseuduilleen.

Pakolaisapu on eräs ainoita pakolaisten parissa toimivia järjestöjä Ugandassa, joka on juurruttanut konfliktinratkaisu- ja rauhantaidot osaksi kaikkea pakolaisille tarjottavaa koulutustoimintaa. Näin kursseillemme osallistuvat Etelä-Sudanin pakolaiset oppivat arkielämää helpottavien käytännön taitojen ohessa myös väkivallattomia konfliktinratkaisutaitoja ja keinoja taata rauhaisa yhteiselo.

Pakolaisapu on eräs ainoita pakolaisten parissa toimivia järjestöjä Ugandassa, joka on juurruttanut konfliktinratkaisu- ja rauhantaidot osaksi kaikkea pakolaisille tarjottavaa koulutustoimintaa.

Sisällissodasta toipuminen ei tule olemaan helppoa eikä nopeaa. Tärkeintä on kuitenkin se, että väkivallan ja koston kierre saadaan katkaistua. Se on alku ja edellytys sille, että kansa voi alkaa toipua raa’asta sisällissodasta. Myönteisiä merkkejä tästä on jo jonkin verran näkyvissä.

Pakolaiset kertovat, että rauhanomainen yhteiselo Etelä-Sudanin eri heimojen välillä on Ugandan pakolaisasutusalueilla mahdollista, ja jotkut ovat ystävystyneetkin vihollisheimon jäsenten kanssa. Monet kiittelevät sitä, että heille opetetaan, kuinka rauha ja väkivallan kierteen päättyminen hyödyttää lopulta kaikkia yhteiskunnan osapuolia.

Tämän kaltaiset esimerkit pitävät yllä toivoa ja rohkaisevat uskomaan, että äärimmäisen vaikeistakin lähtökohdista voidaan lähteä luomaan kestävän rauhan kulttuuria. Kun yhteisön eheytyminen ja rauhan rakennus alkaa jo pakolaisleireillä, se todennäköisemmin kestää myös pakolaisten palatessa kotimaihinsa.

Kun yhteisön eheytyminen ja rauhan rakennus alkaa jo pakolaisleireillä, se todennäköisemmin kestää myös pakolaisten palatessa kotimaihinsa.

Anna pakolaisille toivoa kotiinpaluusta

Joulun aika on meillä rauhan, toivon ja antamisen aikaa. Lahjoittamalla työhömme voit antaa lahjoista arvokkaimman ja auttaa pakolaiset askeleen lähemmäksi hartaan toiveen toteutumista: rauhan saavuttamista ja mahdollisuutta palata kotiin – tällä kertaa pysyvästi.

LAHJOITA

Katso myös