EPÄEETTISESTÄ TOIMINNASTA JA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

 
Suomen Pakolaisapu on vastuullinen ja läpinäkyvä toimija. Toimintaamme ja työtämme ohjaavat arvot ovat oikeudenmukaisuus, osallisuus, yhdenvertaisuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus.
 
Organisaatiossa otetaan kaikki palaute avoimesti vastaan. Haluamme parantaa työmme laatua, lisätä sidosryhmiemme luottamusta meihin, tunnistaa osa-alueita, joissa voimme kehittää työtämme edelleen sekä varmistaa, että saatua palautetta hyödynnetään mahdollisimman hyvin.
 
Otamme kaikki tehdyt ilmoitukset ja rakentavat palautteet vakavasti, erityisesti niiden koskiessa epäeettistä toimintaa ja väärinkäytöksiä. Tapaukset käsitellään luottamuksellisesti, puolueettomasti ja mahdollisimman nopeasti asian luonteesta ja monimutkaisuudesta riippuen.
 
Toiminnallemme on erityisen merkityksellistä sen eettisyys ja oikeellisuus. Tämän vuoksi Pakolaisavulla on käytössä ilmoituskanava epäeettisestä toiminnasta ja väärinkäytöksistä ilmoittamista varten. Kanava on tarkoitettu erityisesti niille, jotka ovat suorassa yhteydessä Suomen Pakolaisavun toimintaan ja/tai hyötyvät siitä. Ilmoituksen tekijä voi olla esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan jäsen, Suomen Pakolaisavun tai kumppaniorganisaation työntekijä, hankkeen/projektin/toiminnan hyödynsaaja, yhteistyökumppani tai heidän henkilöstöönsä kuuluva henkilö tai muu sidosryhmään kuuluva, kuten esimerkiksi urakoitsija tai kansallinen viranomainen.
 
Suhtaudumme erittäin vakavasti henkilöstön jäsenten, vapaaehtoisten, tavarantoimittajien, urakoitsijoiden, toimeenpanijakumppaneiden sekä heidän työntekijöidensä ja Pakolaisavun puolesta toimivien edustajien yrityksiin tehdä petoksia tai toimia epäeettisesti.
 
Pakolaisavun ilmoituskanavan kautta toimija voi ilmoittaa kokemastaan tai havaitsemastaan epäeettisestä toiminnasta tai väärinkäytöksestä, jonka on toteuttanut jokin Pakolaisapuun liittyvä toimija.
 

Miten ilmoittaa?

 

Ilmoituksen tekeminen on aina tarpeellista, kun on aihetta epäillä epäeettistä toimintaa tai väärinkäytöstä. Tapauksen käsittelemiseksi on ehdottoman tärkeää, että tapahtuma kuvataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Ilmoituksessa tulisi kertoa:
 
  • ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
  • tapahtuman yksityiskohtainen kuvaus, aika ja paikka
  • keitä tapahtumassa on ollut osallisena ja keitä muita tapahtuma saattaa koskettaa?
  • mihin Pakolaisavun toimintaan/maahan/henkilöön epäilty toiminta liittyy?
 
Ilmoituskanavaa ei pidä käyttää vääriin tarkoituksiin, kuten toisen henkilön tai organisaation tahalliseen, perusteettomaan vahingoittamiseen.
 
Ilmoituksen voi tehdä alta löytyvien yhteystietojen kautta tai Pakolaisavun työntekijälle suoraan.
 

Yhteystiedot:

Postitse:

Complaints Finland
Suomen Pakolaisapu, Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki
 

Sähköpostitse:

complaintsfinland@refugeecouncil.fi
complaintsmyanmar@refugeecouncil.fi
complaintsuganda@refugeecouncil.fi
complaintsethiopia@refugeecouncil.fi