EPÄEETTISESTÄ TOIMINNASTA JA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

 

Suomen Pakolaisapu noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja, ohjeita, säännöksiä sekä toimintaansa ohjaavia eettisiä periaatteita. Toiminnallemme on erityisen merkityksellistä sen eettisyys ja oikeellisuus. Edistääksemme avointa, läpinäkyvää ja turvallista toimintakulttuuria, meillä on käytössämme erillinen väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava. Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin. 

Otamme kaikki tehdyt ilmoitukset ja rakentavat palautteet vakavasti, erityisesti niiden koskiessa epäeettistä toimintaa ja väärinkäytöksiä. Kanava on tarkoitettu erityisesti niille, jotka ovat suorassa yhteydessä Suomen Pakolaisavun toimintaan ja/tai hyötyvät siitä. Ilmoituksen tekijä voi olla esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan jäsen, Suomen Pakolaisavun tai kumppaniorganisaation työntekijä, hankkeen/projektin/toiminnan hyödynsaaja, yhteistyökumppani tai heidän henkilöstöönsä kuuluva henkilö tai muu sidosryhmään kuuluva, kuten esimerkiksi urakoitsija tai kansallinen viranomainen. 

Suhtaudumme erittäin vakavasti henkilöstön jäsenten, vapaaehtoisten, tavarantoimittajien, urakoitsijoiden, toimeenpanijakumppaneiden sekä heidän työntekijöidensä ja Pakolaisavun puolesta toimivien edustajien yrityksiin tehdä petoksia tai toimia epäeettisesti. 

  

Miten ilmoittaa?  

Suomen Pakolaisapu käyttää First Whistle -ilmoituskanavaa väärinkäytösilmoitusten vastaanottamiseksi. Tämän kanavan kautta voi ilmoittaa turvallisesti ja luottamuksellisesti havaituista tai epäillyistä väärinkäytöksistä tai muusta asiattomasta toiminnasta. Kanava on toteutettu siten, että ilmoittajaa ei voida tunnistaa, jos ilmoitus halutaan tehdä nimettömänä.  

Ilmoituksen voi tehdä jo epäilyksen perusteella ja ilman varsinaisia todisteita, kunhan sen tekee rehellisesti ja hyvässä tarkoituksessa. Ilmoituskanavaa ei pidä käyttää vääriin tarkoituksiin, kuten toisen henkilön tai organisaation tahalliseen, perusteettomaan vahingoittamiseen.  

Pakolaisavussa työskentelevän henkilön oma huoli tai epäilys on ensisijaisesti hyvä ottaa puheeksi oman esihenkilön tai johdon kanssa. Jos keskustelu ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta tai se ei toimi, voi aina käyttää tätä kanavaa asiasta ilmoittamiseen.  

Ilmoitusten käsittely 

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen sisältämiin tietoihin sovelletaan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja itse tuo henkilöllisyytensä esiin. Tutustu tästä Pakolaisavun tietosuojaselosteeseen.

Ilmoituksia käsittelevät vain nimetyt Pakolaisavun käsittelijät. Jos ilmoitus koskee yhtä käsittelijöistä, hän ei osallistu tapauksen käsittelyyn ja tutkintaan.  

Vastaanoton jälkeen kuittaamme ilmoituksesi vastaanotetuksi 10 päivän kuluessa. Tarpeen mukaan pyydämme sinulta lisätietoja tutkinnan aikana. Myös tämä vaihe tapahtuu kanavan kautta, luottamuksellisesti ja tarvittaessa anonyymisti. Tutkinnan lopputuloksesta kerromme sinulle kanavan kautta viimeistään 60 päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä. 

Ilmoituksen tekemisen lopuksi saat henkilökohtaisen koodin, jolla voit seurata ilmoituksen etenemistä. 

Jos olet tehnyt ilmoituksen ja hukkaat tapauskohtaisen koodin, teethän uuden ilmoituksen, jossa viittaat alkuperäiseen ilmoitukseesi. Näin tutkintaa pystytään jatkamaan yhteistyössä kanssasi. 

Ilmoittamaan pääset täältä. 

Lisätietoja ilmoittamisesta löytyy palveluntarjoajamme sivuilta osoitteesta.

Jos sisäinen kanavamme ei toimi, voit tehdä ilmoituksen ilmoittajansuojelulaissa tarkoitetuista väärinkäytöksistä oikeuskanslerin keskitetylle ulkoiselle ilmoituskanavalle. Huomioithan, että organisaation toiminnassa esiintyvistä epäsäännöllisyyksistä tulee ilmoittaa ensisijaisesti oman sisäisen raportointikanavamme kautta, jotta saa ilmoittajansuojaa.