Ukrainan pakolaiset Ukrainassa ja Suomessa -webinaari

Verkkotapahtuma

Tervetuloa Ukrainan pakolaiset Ukrainassa ja Suomessa -webinaariin! Webinaarissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisista olosuhteista ukrainalaiset pakolaiset tulevat? Mihin palveluihin he ovat oikeutettuja Suomessa? Miten suomalainen ja ukrainalainen palvelujärjestelmä eroavat toisistaan? Kouluttajana toimii filosofian tohtori, sosiaaliantropologi Emma Rimpiläinen. Hän on tutkinut Itä-Ukrainan Donbassista paenneiden toimimista yhteiskunnassa Ukrainassa ja Venäjällä sekä heidän tulevaisuuden suunnitelmiaan ja uudelleen juurtumisen ...

Globaalikasvattajien koulutus

Suomen Pakolaisavun toimisto Elimäenkatu 15, Helsinki

Haluatko tehdä vaikuttavaa vapaaehtoistyötä koulumaailmassa? Tervetuloa Pakolaisavun globaalikasvattajien koulutukseen! Koulutuksen jälkeen voit toimia Pakolaisavun vapaaehtoisena globaalikasvattajana ja pitää työpajoja pakolaisuudesta. Koulutuksessa käsittelemme pakolaisuutta, toiminnallisia menetelmiä ja lasten ja nuorten kanssa toimimista. Tutustut Pakolaisapuun ja muihin vapaaehtoisiin. Pakolaisavun vapaaehtoisena kohtaat ihmisiä, opit uutta ja rakennat kanssamme Suomea, jossa kaikkien on hyvä elää. Ilmoittaudu mukaan viimeistään to ...

Webinaarisarja: Maahanmuuttaneet toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa

Verkkotapahtuma

Tervetuloa Suomen Pakolaisavun Kurvi-toiminnon järjestämiin webinaareihin! Ensimmäisen webinaarin aiheena on maahanmuuton moninaisuus. Koulutuskokonaisuudessa syvennytään maahanmuuton moninaisuuteen, ohjaus- ja neuvontatyöhön, oleskelulupiin ja perheenyhdistämiseen sekä ukrainalaisten lupa-asioihin. Osat muodostavat kokonaisuuden, mutta myös yksittäiseen osioon osallistuminen on mahdollista. Webinaarit on suunnattu sosiaalialan ammattilaisille, opiskelijoille ja kaikille maahanmuuttaneita työssään kohtaaville. Kouluttajina toimivat Elina Rahmani ja Emma Rimpiläinen Suomen Pakolaisavusta ...

Kotoutumistyön vapaaehtoiskoulutus

Suomen Pakolaisavun toimisto Elimäenkatu 15, Helsinki

Haluatko auttaa pakolaisia ja maahanmuuttaneita kotoutumaan Suomeen? Tervetuloa Suomen Pakolaisavun vapaaehtoiskoulutukseen! Vapaaehtoisena kohtaat ihmisiä, opit uutta ja rakennat kanssamme Suomea, jossa kaikkien on hyvä elää. Koulutuksessa tutustut Pakolaisapuun ja muihin vapaaehtoisiin. Koulutuksen jälkeen voit toimia Puhutaan-ryhmien ohjaajana, jossa harjoitellaan suomen kieltä maahanmuuttaneiden kesken, tai suomiluotsina, jolloin tarjoat yksilöllistä tukea kotoutujille. Tutustu Pakolaisavun vapaaehtoistoimintaan tarkemmin verkkosivuilta. ...

Webinaarisarja: Maahanmuuttaneet toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa

Verkkotapahtuma

Tervetuloa Suomen Pakolaisavun Kurvi-toiminnon järjestämiin webinaareihin! Toisen webinaarin aiheena on ohjaus- ja neuvontatyö maahanmuuttaneiden parissa. Koulutuskokonaisuudessa syvennytään maahanmuuton moninaisuuteen, ohjaus- ja neuvontatyöhön, oleskelulupiin ja perheenyhdistämiseen sekä ukrainalaisten lupa-asioihin. Osat muodostavat kokonaisuuden, mutta myös yksittäiseen osioon osallistuminen on mahdollista. Webinaarit on suunnattu sosiaalialan ammattilaisille, opiskelijoille ja kaikille maahanmuuttaneita työssään kohtaaville. Kouluttajina toimivat Elina Rahmani ja Emma ...

Webinaarisarja: Maahanmuuttaneet toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa

Tervetuloa Suomen Pakolaisavun Kurvi-toiminnon järjestämiin webinaareihin! Kolmannen webinaarin aiheena on Ukrainasta paenneiden lupa-asiat ja palvelut Suomessa. Koulutuskokonaisuudessa syvennytään maahanmuuton moninaisuuteen, ohjaus- ja neuvontatyöhön, oleskelulupiin ja perheenyhdistämiseen sekä ukrainalaisten lupa-asioihin. Osat muodostavat kokonaisuuden, mutta myös yksittäiseen osioon osallistuminen on mahdollista. Webinaarit on suunnattu sosiaalialan ammattilaisille, opiskelijoille ja kaikille maahanmuuttaneita työssään kohtaaville. Kouluttajina toimivat Elina Rahmani ja ...

Webinaarisarja: Maahanmuuttaneet toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa

Verkkotapahtuma

Tervetuloa Suomen Pakolaisavun Kurvi-toiminnon järjestämiin webinaareihin! Viimeisen webinaarin aiheena on oleskeluluvat, perheenyhdistäminen ja kansalaisuus. Koulutuskokonaisuudessa syvennytään maahanmuuton moninaisuuteen, ohjaus- ja neuvontatyöhön, oleskelulupiin ja perheenyhdistämiseen sekä ukrainalaisten lupa-asioihin. Osat muodostavat kokonaisuuden, mutta myös yksittäiseen osioon osallistuminen on mahdollista. Webinaarit on suunnattu sosiaalialan ammattilaisille, opiskelijoille ja kaikille maahanmuuttaneita työssään kohtaaville. Kouluttajina toimivat Elina Rahmani ja Emma Rimpiläinen ...