Flyktingar, mottagande och krisstöd -utbildning

Verkkotapahtuma

Vill du veta mera om vägen till den nya hemkommunen för kvotflyktingar som kommer till Finland? Hur ser tjänsterna ut i det inledande integrationsskedet? Hur kan vi i vårt bemötande främja inkluderingen i det nya samhället? Hur kan du som professionell eller frivillig stöda den psykiska hälsan? Varmt välkommen på Flyktingar, mottagande och krisstöd -utbildning! ...