ETIOPIA

Etiopia on yksi maailman köyhimmistä valtioista, jonka tarve luoda taloudellisia mahdollisuuksia nopeasti kasvavalle väestölleen on suuri. Yhteisön konfliktit ja äärimmäiseilmasto-olosuhteet ovat johtaneet laajaan maan sisäiseen pakolaisuuteenyli 3 miljoonaa ihmistä joutui jättämään kotinsa vuonna 2019. Viime vuosina naapurimaiden kärjistyvien konfliktien ja poliittisen epävakauden vuoksi satoja tuhansia pakolaisia, jotka ovat kotoisin esimerkiksi Eritreasta, Somaliasta, Etelä-Sudanista ja Sudanista, on paennut Etiopiaan.

Etiopian avoimien ovien politiikka

Etiopia on sekä määränpää-, kauttakulku- että alkuperämaa pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja siirtolaisille. Sen pakolaisväestö on yksi Afrikan suurimmista. Vuoden 2020 syyskuussa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR oli rekisteröinyt 792030 Etiopiassa asuvaa pakolaista, joista lähes puolet on kotoisin Etelä-Sudanista. Monet pakolaiset ovat kuitenkin asuneet Etiopiassa pitkään, joskus jopa yli 20 vuotta. 

Etiopia ylläpitää avoimien ovien politiikkaa maahan tuleville pakolaisille ja sallii humanitaarisen pääsyn sekä suojelun turvapaikkaa hakeville alueellaan. 

Lähes 99 % pakolaisista elää leireillä tai pakolaisasutusalueilla, joilla on rajalliset työ- ja toimeentulomahdollisuudet. Jotkut pakolaiset saavat asua kaupunkialueilla vain lääketieteellisistä ja humanitaarisista syistä.

Suomen Pakolaisapu Etiopiassa 

Pakolaisapu pyrkii työnsä kautta tukemaan pakolaisia leireillä ja niiden ulkopuolella mahdollistamalla heille toiminnallisen lukutaidon sekä ammatillisten taitojen oppimisenmillä on positiivinen vaikutus heidän elämäänsä uudessa ympäristössä.

Pakolaisapu rekisteröitiin Etiopiassa vuoden 2019 kesäkuussa, ja maatoimisto perustettiin vuoden 2020 elokuussa. Pakolaisavun ensimmäinen projekti alkoi syyskuussa 2020 Gambellan osavaltiossa, joka sijaitsee maan lounaisosassa, lähellä Etelä-Sudanin rajaa, ja jossa oleskelee yli 350 000 eteläsudanilaista pakolaista seitsemässä leirissä. 

Kuvassa on Suomen Pakolaisavun logolla varustettu ajoneuvo ja sen ympärillä paikallisia ihmisiä Etiopiassa.

Oikeus koulutukseen ja sen toteutuminen on Pakolaisavun toiminnan keskiössä ja sen merkitys korostuu eteläsudanilaisten pakolaisten kohdalla, sillä heistä suuri osa on lukutaidottomia. Lukutaitoaste on Etelä-Sudanissa peräti kolmanneksi alhaisin maailmassa – vain 27 %. Naisten lukutaitoaste on 16 % ja miesten 40 %.

Suomen Pakolaisapu on sitoutunut tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista sen kaikissa projekteissa ulkomaan toimintamaissa. Lue lisää toimintaamme ohjaavista kestävän kehityksen tavoitteista.

Projektin yhteenveto

Toiminnallinen aikuisten lukutaito parantaa pakolaisten resilienssiä Gambellan alueella

Lue lisää

Hanke pyrkii mahdollistamaan aikuisten toiminnallisen lukutaidon saavutettavuuden haavoittuvimmassa asemassa oleville pakolaisille sekä vastaanottavan yhteisön jäsenille. Toiminnallisen lukutaidon odotetaan tuovan positiivisia vaikutuksia opiskelijoilleerityisesti naisten ja vammaisten voimaantumisena. Pakolaisapu toimii Jewin pakolaisleirillä ja ympäröivien yhteisöjen parissa. Jewin leirillä asuu 54 603 eteläsudanilaista pakolaista. Koulutus järjestetään opiskelijoiden omalla äidinkielellä, mikä edesauttaa oppimista. Toiminnallisen lukutaidon kursseille osallistuvien aikuisten arvioitu kokonaismäärä on 1 200. Tämän lisäksi vähintään 50 lukutaidon vertaisohjaajaa, jotka valitaan kohdeyhteisöistä, koulutetaan ohjaamaan aikuisten toiminnallisen lukutaidon kursseja. Aluehallinnossa 10 koulutuksesta vastaavaa virkamiestä koulutetaan vammaisuuden valtavirtaistamiseen aikuiskoulutuksessa.

Budjetti: EUR 400 000
Kesto: 1 vuosi 
Toiminta alkaa: Alkuperäinen päivämäärä 1.4.2020 – siirretty syyskuuhun 2020 koronapandemian takia 
Sektori: Humanitaarinen apu/koulutus hätätilanteessa 
Rahoittaja: Ulkoministeriö – Humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö

Suomen Pakolaisapu on sitoutunut tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista sen kaikissa projekteissa ulkomaan toimintamaissa. Lue lisää toimintaamme ohjaavista kestävän kehityksen tavoitteista.

Punaisella taustalla kirja ja kynä. Kuvassa on teksti jossa lukee 4, Hyvä koulutus.
Oranssilla taustalla sukupuolten välistä tasa-arvoa symboloiva kuvake sekä teksti: 5 Sukupuolten tasa-arvo
Violetilla pohjalla talouskasvua kuvastava logo sekä teksti: 8, Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.
Sinisellä pohjalla rauhaa symboloiva kyyhky ja teksti: 16, Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tarinoita Etiopiasta

Lue lisää

Ota yhteyttä:

Maajohtaja Lotta Kinnunen
lotta.kinnunen(a)refugeecouncil.fi
 
Päällikkö, humanitaarinen työ ja kansainvälinen rahoitus
Massimo Lanciotti
+358 44 7095807
massimo.lanciotti(a)refugeecouncil.fi
Etiopian toimisto:
Kirkos Sub City, Woreda 02
Degafie building 3rd Floor House No. 226
Addis Ababa
Ulkoministeriö, Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin