ETIOPIA

Etiopia on yksi maailman köyhimmistä valtioista, jonka tarve luoda taloudellisia mahdollisuuksia nopeasti kasvavalle väestölleen on suuri. Yhteisön konfliktit ja äärimmäiseilmasto-olosuhteet ovat johtaneet laajaan maan sisäiseen pakolaisuuteenyli 3 miljoonaa ihmistä joutui jättämään kotinsa vuonna 2019. Viime vuosina naapurimaiden kärjistyvien konfliktien ja poliittisen epävakauden vuoksi satoja tuhansia pakolaisia, jotka ovat kotoisin esimerkiksi Eritreasta, Somaliasta, Etelä-Sudanista ja Sudanista, on paennut Etiopiaan.

Etiopian avoimien ovien politiikka

Etiopia on sekä määränpää-, kauttakulku- että alkuperämaa pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja siirtolaisille. Sen pakolaisväestö on yksi Afrikan suurimmista. Vuoden 2020 syyskuussa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR oli rekisteröinyt 792030 Etiopiassa oleskelevaa pakolaista, joista lähes puolet on kotoisin Etelä-Sudanista. Monet pakolaiset ovat kuitenkin asuneet Etiopiassa pitkään ja jossain tapauksissa jopa yli 20 vuotta. 

Etiopia ylläpitää avoimien ovien politiikkaa maahan tuleville pakolaisille ja sallii humanitaarisen pääsyn sekä suojelun turvapaikkaa hakeville alueellaan. 

Lähes 99 % pakolaisista elää leireillä tai pakolaisasutusalueilla, joilla on rajalliset työ- ja toimeentulomahdollisuudet. Jotkut pakolaiset saavat oleskella kaupunkialueilla vain lääketieteellisistä ja humanitaarisista syistä.

Suomen Pakolaisapu Etiopiassa 

Pakolaisapu pyrkii työnsä kautta tukemaan pakolaisia leireillä ja niiden ulkopuolella mahdollistamalla heille toiminnallisen lukutaidon sekä ammatillisten taitojen oppimisenmillä on positiivinen vaikutus heidän elämäänsä uudessa ympäristössä.

Pakolaisapu rekisteröitiin Etiopiassa vuoden 2019 kesäkuussa, ja maatoimisto perustettiin vuoden 2020 elokuussa. Pakolaisavun ensimmäinen projekti alkoi syyskuussa 2020 Gambelan osavaltiossa, joka sijaitsee maan lounaisosassa, lähellä Etelä-Sudanin rajaa, ja jossa oleskelee yli 350 000 eteläsudanilaista pakolaista seitsemässä leirissä. 

Aikuiskoulutus on Pakolaisavun toiminnan keskiössä ja sen merkitys korostuu eteläsudanilaisten pakolaisten kohdalla, sillä heistä suuri osa on lukutaidottomia. Lukutaitoaste on Etelä-Sudanissa kolmanneksi alhaisin maailmassa – vain 27 %. Naisten lukutaitoaste on 16 %
ja miesten 40 %.

Projektin yhteenveto

Toiminnallinen aikuisten lukutaito parantaa pakolaisten resilienssiä Gambelan alueella

Hanke pyrkii varmistamaan mahdollisuuden aikuisten toiminnallisen lukutaidon saavuttamiselle haavoittuvimmassa asemassa oleville pakolaisille sekä vastaanottavan yhteisön jäsenille. Toiminnallisen lukutaidon odotetaan tuovan positiivisia vaikutuksia opiskelijoilleerityisesti naisten ja vammaisten voimaantumisena. Pakolaisavun tuki kohdistuu Jewin pakolaisleiriin, jossa sijaitsee 54 603 eteläsudanilaista pakolaista ja paikallista yhteisöä. Toiminnallisen lukutaidon kursseille osallistuvien aikuisten arvioitu kokonaismäärä on 1 200. Tämän lisäksi vähintään 50 lukutaidon vertaisohjaajaa, jotka valitaan kohdeyhteisöistä, koulutetaan ohjaamaan aikuisten toiminnallisen lukutaidon kursseja. Aluehallinnossa 10 koulutuksesta vastaavaa virkamiestä koulutetaan vammaisuuden valtavirtaistamiseen aikuiskoulutuksessa.

Budjetti: EUR 400 000
Kesto: 1 vuosi 
Toiminta alkaaalkuperäinen päivämäärä 1.4.2020 – siirretty syyskuuhun 2020 koronapandemian takia 
SektoriHumanitaarinen apu/koulutus hätätilanteessa 
RahoittajaUlkoministeriö – Humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö

Ota yhteyttä:
 
Maajohtaja Lotta Kinnunen
lotta.kinnunen(a)refugeecouncil.fi
 
Talous- ja hallintopäällikkö Eskedar Muluneh
eskedar.muluneh(a)refugeecouncil.fi
 
Päällikkö, humanitaarinen työ ja kansainvälinen rahoitus Massimo Lanciotti
+358 44 7095807
massimo.lanciotti(a)refugeecouncil.fi
Etiopian toimisto:
Kirkos Sub City, Woreda 02
Degafie building 3rd Floor House No. 226
Addis Ababa