JÄRJESTÖSTÄ

Suomen Pakolaisapu ry on Suomen suurin pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. Autamme vuosittain tuhansia ihmisiä toipumaan konflikteista ja kotoutumaan uusiin yhteiskuntiin. Yli 50 vuoden aikana työmme on näkynyt Suomen lisäksi Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Euroopassa.

Onnistuaksemme tärkeässä työssä kehitämme jatkuvasti asiantuntemukseen pohjaavaa ja fokusoitunutta työtä ja noudatamme hyvää hallintotapaa. Työmme mahdollistaa kattava ja toimiva yhteistyöverkosto.

Missio

Tuemme pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaista osallisuutta yhteiskunnissa ja yhteiskuntien jäseninä ja rakentajina.

Visio

Pakolaiset ja siirtolaiset ovat yhdenvertaisia, osallistuvia yhteiskuntiensa jäseniä, ja heidän perusoikeutensa toteutuvat myönteisessä asenneilmapiirissä.

Arvot

Oikeudenmukaisuus
Osallisuus ja yhdenvertaisuus
Läpinäkyvyys ja vastuullisuus

Läpileikkaavat teemat

Pakolaisavun työtä määrittää neljä läpileikkaavaa teemaa, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme, niin Suomessa kuin kohdemaissamme.

Pakolaisten ja siirtolaisten oikeudet

Pakolaisapu on ihmisoikeusperustaisen ja kotoutumista tukevan maahanmuuttopolitiikan asiantuntija. Puolustamme YK:n ja kansainvälisten lakien ja suositusten mukaista suojelujärjestelmää, jossa jokaisella on oikeus hakea suojelua. Pakolais- tai siirtolaistausta ei ole peruste evätä yhteiskunnan palveluita. Maahan muuttaneiden pääsyyn palvelujärjestelmään on kiinnitettävä erityistä huomiota ja yhteiskunnan rakenteiden tulee tukea tehokasta kotoutumista.

Selviytymiskyvyn vahvistuminen

Pakolaiset ovat haavoittuvassa asemassa kaikkialla maailmassa. Vanhaan kotimaahan jää usein perhe, työ ja koulu, minkä lisäksi pakeneminen on traumaattinen kokemus. Pakolaisapu tuo paenneiden elämään toiveikkuutta ja motivaatiota. Tarjoamamme konkreettiset taidot, kuten luku- ja kielitaito, elämäntaidot, yrittäjyys ja yhteiskunnan tuntemus vahvistavat pakolaisten selviytymiskykyä uudessa yhteisössä.

Yhdenvertainen yhteiskunnallinen toimijuus

Maahan muuttanut pakolais- tai siirtolaistaustainen henkilö haluaa olla yhdenvertainen osa uutta yhteisöään. Pakolaisapu luo tilaa ja tapoja aktiiviselle kansalaisuudelle heille, joille uuden kotimaan kansalaisyhteiskunta ei ole vielä tuttu. Tuemme niin maahan muuttaneiden parissa tekevien järjestöjen kuin pakolais- ja siirtolaistaustaisten sekä paikallisten asukkaiden omaa, yhteistä toimintaa.

Koko yhteisön sopeutuminen

Pakolaisapu edistää hyviä väestösuhteita. Suomessa ja kohdemaissamme maahan muuttaneiden täytyy sopeutua uusiin elämäntilanteisiin, mutta myös vastaanottajayhteisön on mukauduttava. Teemme työtä, jotta kotoutuminen uuteen yhteisöön sujuisi yhteisymmärryksessä ja vuorovaikutuksessa. Vaikutamme pakolaisia ja siirtolaisia vastaanottavan maan asenneilmapiiriin, jotta se olisi myönteinen, myötätuntoinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava.

Nämä teemat toimivat ohjenuoranamme, oli sitten kyse yksilöiden tukemisessa, instituutioiden järjestelmien muutoksesta tai poliittisesta vaikuttamistyöstä.

HALLITUS

Hallitus päättää Pakolaisavun suurista linjoista. Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa voi olla 8–12 jäsentä. Hallitus ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Suomen Pakolaisapu ry:n hallitus vuosille 2018–2019:

Puheenjohtaja: Marjatta Rasi
Hallituksen jäsenet: Anna Erkkilä, Irma Ertman, Sari Koivuniemi, Mikko Laakkonen, Sofia Nevalainen, Eija Pitkänen, Pekka Sauri ja Jyrki Sipilä.

Henkilöstö

Pakolaisavun tärkein voimavara on sen asiantunteva henkilöstö. Pakolaisapu on yhdenvertainen työnantaja, jonka Suomessa ja kohdemaissa työskentelevä henkilöstö on hyvin monimuotoista. Maatoimistojen henkilöstö on paikalta palkattua lukuun ottamatta maajohtajia.

Pakolaisavun koko henkilöstön vahvuus oli vuoden 2018 lopussa 130, joista kotimaassa työskenteli 43 ja ulkomailla 87 henkilöä.

Graafi Pakolaisavun henkilöstön jakautumisesta maittain. Pakolaisavulla on henkilöstöä Suomessa, Ugandassa ja Myanmarissa.
Graafi Pakolaisavun rahoituksesta. Pakolaisavun rahoitus koostui vuonna 2018 ulkoministeriön, STEA:n, Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, Koneen säätiön ja Foreign and Commonwealth Officen rahoituksista sekä lahjoituksista.

Talous

Vuonna 2018 Suomen Pakolaisavun kokonaisrahoitus oli hieman alle neljä miljoonaa euroa. Pakolaisapu pyrkii laajentamaan rahoituspohjaansa sekä jatkuvasti kehittää hallintonsa tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja riskienhallintaa.

Lue lisää toiminnastamme vuosikertomuksestamme.

Päärahoittajat ja yhteistyökumppanit

Ulkoministeriö, Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin
AMIF: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto logo
Koneen säätiö
Kaikille eväät elämään
Tuettu Veikkauksen tuotoilla -tunnus
Tabella logo
Council of Europe Development Bank
UK aid from the British people