JÄRJESTÖSTÄ

Suomen Pakolaisapu ry on Suomen suurin pakkomuuttoon liittyviin kysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. Autamme vuosittain tuhansia ihmisiä toipumaan konflikteista ja kotoutumaan uusiin yhteiskuntiin. Lähes 60 vuoden aikana työmme on näkynyt Suomen lisäksi Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Euroopassa.

Onnistuaksemme tärkeässä työssä kehitämme jatkuvasti asiantuntemukseen pohjaavaa ja fokusoitunutta työtä ja noudatamme hyvää hallintotapaa. Työmme mahdollistaa kattava ja toimiva yhteistyöverkosto.

Vuonna 1965 Helvi Sipilä perusti Suomen Pakolaisavun YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n varainkeruu- ja tiedotuskumppaniksi. Ministeri Helvi Sipilä oli paitsi väsymätön ihmisoikeuspuolustaja myös ensimmäinen naispuolinen YK:n apulaispääsihteeri. Helvi Sipilän aloittama työ heikommassa asemassa olevien oikeuksien ja mahdollisuuksien puolesta jatkuu tänäkin päivänä, ja työlle on tarvetta nyt enemmän kuin koskaan.

Visio

Olemme luotettu kansainvälinen toimija sekä vaikuttava monimuotoisen pakkomuuttoliikkeen asiantuntija. Pakenemaan joutuneet sekä heidät vastaanottava väestö rakentavat
tuellamme kestävän ja ihmisarvoisen
pohjan elämälle.

Missio

Turvaamme monimuotoisen pakkomuuton koskettamien ihmisten oikeuksia,
suojelua sekä vahvistamme heidän mahdollisuuksiaan selviytyä ja
rakentaa rauhaa.

Arvot

Ihmisoikeusperustaisuus ja osallisuus
Kestävyys ja yhdenvertaisuus
Vastuullisuus ja asiantuntijuus 

HALLITUS

Hallitus päättää Pakolaisavun suurista linjoista. Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa voi olla 8–12 jäsentä. Hallitus ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Suomen Pakolaisapu ry:n hallitus vuosille 2024–2025:

Puheenjohtaja: Liisa Jaakonsaari
Hallituksen jäsenet: Maria Bernas-Hilli, Irma Ertman, Reija Tuomisalo, Lea Rankinen, Anne Rasskasov, Kansalaisopistojen Liitto, Hannu Kyröläinen, Mojtaba Quanezadehia ja Merja Vihersalo
Hallituksen varajäsenet: Ramieza Mahdi ja Ulla-Maija Finskas

Henkilöstö

Pakolaisavun tärkein voimavara on sen asiantunteva henkilöstö. Pakolaisapu on yhdenvertainen työnantaja, jonka Suomessa ja kohdemaissa työskentelevä henkilöstö on hyvin monimuotoista. Maatoimistojen henkilöstö on paikalta palkattua lukuun ottamatta maajohtajia.

Pakolaisavun koko henkilöstön vahvuus vuonna 2022 oli 248, joista kotimaassa työskenteli 41 ja ulkomailla 207 henkilöä.

Kaavio kuvaa Pakolaisavun vuoden 2022 henkilöstön rakennetta: Henkilöstöstä Suomessa työskenteli vuoden 2022 lopussa 41, Ugandassa 138, Myanmarissa 44 ja Etiopiassa 25 henkilöä.

Talous

Vuonna 2022 Suomen Pakolaisavun kokonaisrahoitus oli hieman alle seitsemän miljoonaa euroa. Pakolaisapu pyrkii laajentamaan rahoituspohjaansa sekä jatkuvasti kehittää hallintonsa tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja riskienhallintaa.

Euroopan komissio on myöntänyt meille humanitaarisen avun kumppanuuden sertifikaatin vuosille 2021–2027, jonka voi lukea täältä.

Lue lisää toiminnastamme vuoden 2022 vuosikertomuksesta.

Päärahoittajat ja yhteistyökumppanit

Ulkoministeriö, Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin
AMIF: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto logo
MHF logo
Kaikille eväät elämään
Council of Europe Development Bank
Lift logo
Tabella logo
Fingo, Frame Voice Report, EU
United Nations World Food Programme-logo
UNFPA logo
Sinikeltainen tähtilippu -logo, jossa lukee "Euroopan unionin osarahoittama".