JÄRJESTÖSTÄ

Suomen Pakolaisapu ry on Suomen suurin pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. Autamme vuosittain tuhansia ihmisiä toipumaan konflikteista ja kotoutumaan uusiin yhteiskuntiin. Lähes 60 vuoden aikana työmme on näkynyt Suomen lisäksi Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Euroopassa.

Onnistuaksemme tärkeässä työssä kehitämme jatkuvasti asiantuntemukseen pohjaavaa ja fokusoitunutta työtä ja noudatamme hyvää hallintotapaa. Työmme mahdollistaa kattava ja toimiva yhteistyöverkosto.

Vuonna 1965 Helvi Sipilä perusti Suomen Pakolaisavun YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n varainkeruu- ja tiedotuskumppaniksi. Ministeri Helvi Sipilä oli paitsi väsymätön ihmisoikeuspuolustaja myös ensimmäinen naispuolinen YK:n apulaispääsihteeri. Helvi Sipilän aloittama työ heikommassa asemassa olevien oikeuksien ja mahdollisuuksien puolesta jatkuu tänäkin päivänä, ja työlle on tarvetta nyt enemmän kuin koskaan.

Visio

Olemme luotettu kansainvälinen toimija sekä vaikuttava monimuotoisen pakkomuuttoliikkeen asiantuntija. Pakenemaan joutuneet sekä heidät vastaanottava väestö rakentavat
tuellamme kestävän ja ihmisarvoisen
pohjan elämälle.

Missio

Turvaamme monimuotoisen pakkomuuton koskettamien ihmisten oikeuksia,
suojelua sekä vahvistamme heidän mahdollisuuksiaan selviytyä ja
rakentaa rauhaa.

Arvot

Ihmisoikeusperustaisuus ja osallisuus
Kestävyys ja yhdenvertaisuus
Vastuullisuus ja asiantuntijuus 

Läpileikkaavat teemat

Pakolaisavun työtä määrittää neljä läpileikkaavaa teemaa, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme, niin Suomessa kuin kohdemaissamme.

Pakolaisten ja siirtolaisten oikeudet

Pakolaisapu on ihmisoikeusperustaisen ja kotoutumista tukevan maahanmuuttopolitiikan asiantuntija. Puolustamme YK:n ja kansainvälisten lakien ja suositusten mukaista suojelujärjestelmää, jossa jokaisella on oikeus hakea suojelua. Pakolais- tai siirtolaistausta ei ole peruste evätä yhteiskunnan palveluita. Maahanmuuttajien pääsyyn palvelujärjestelmään on kiinnitettävä erityistä huomiota ja yhteiskunnan rakenteiden tulee tukea tehokasta kotoutumista.

Selviytymiskyvyn vahvistuminen

Pakolaiset ovat haavoittuvassa asemassa kaikkialla maailmassa. Vanhaan kotimaahan jää usein perhe, työ ja koulu, minkä lisäksi pakeneminen on traumaattinen kokemus. Pakolaisapu tuo paenneiden elämään toiveikkuutta ja motivaatiota. Tarjoamamme konkreettiset taidot, kuten luku- ja kielitaito, elämäntaidot, yrittäjyys ja yhteiskunnan tuntemus vahvistavat pakolaisten selviytymiskykyä uudessa yhteisössä.

Yhdenvertainen yhteiskunnallinen toimijuus

Toiseen maahan muuttanut pakolais- tai siirtolaistaustainen henkilö haluaa olla yhdenvertainen osa uutta yhteisöään. Pakolaisapu luo tilaa ja tapoja aktiiviselle kansalaisuudelle heille, joille uuden kotimaan kansalaisyhteiskunta ei ole vielä tuttu. Tuemme niin maahanmuuttajien parissa tekevien järjestöjen kuin pakolais- ja siirtolaistaustaisten ja paikallisten asukkaiden omaa, yhteistä toimintaa.

Koko yhteisön sopeutuminen

Pakolaisapu on sitoutunut edistämään hyviä väestösuhteita. Suomessa ja kohdemaissamme maahanmuuttajien täytyy sopeutua uusiin elämäntilanteisiin, mutta myös vastaanottajayhteisön on mukauduttava. Teemme työtä, jotta kotoutuminen uuteen yhteisöön sujuisi yhteisymmärryksessä ja vuorovaikutuksessa. Vaikutamme pakolaisia ja siirtolaisia vastaanottavan maan asenneilmapiiriin, jotta se olisi myönteinen, myötätuntoinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava.

Nämä teemat toimivat ohjenuoranamme, oli sitten kyse yksilöiden tukemisessa, institutionaalisten järjestelmien muutoksesta tai poliittisesta vaikuttamistyöstä.

HALLITUS

Hallitus päättää Pakolaisavun suurista linjoista. Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa voi olla 8–12 jäsentä. Hallitus ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Suomen Pakolaisapu ry:n hallitus vuosille 2022–2023:

Puheenjohtaja: Liisa Jaakonsaari
Hallituksen jäsenet: Maria Bernas-Hilli, Irma Ertman, Suvi Purhonen, Lea Rankinen, Anne Rasskasov, Pekka Sauri, Mojtaba Qanezadeh ja Merja Vihersalo
Hallituksen varajäsenet: Ramieza Mahdi ja Päivikki Kumpulainen

Henkilöstö

Pakolaisavun tärkein voimavara on sen asiantunteva henkilöstö. Pakolaisapu on yhdenvertainen työnantaja, jonka Suomessa ja kohdemaissa työskentelevä henkilöstö on hyvin monimuotoista. Maatoimistojen henkilöstö on paikalta palkattua lukuun ottamatta maajohtajia.

Pakolaisavun koko henkilöstön vahvuus vuonna 2021 oli 193, joista kotimaassa työskenteli 39 ja ulkomailla 154 henkilöä.

Talous

Vuonna 2021 Suomen Pakolaisavun kokonaisrahoitus oli hieman yli 5,9 miljoonaa euroa. Pakolaisapu pyrkii laajentamaan rahoituspohjaansa sekä jatkuvasti kehittää hallintonsa tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja riskienhallintaa.

Euroopan komissio on myöntänyt meille humanitaarisen avun kumppanuuden sertifikaatin vuosille 2021–2027, jonka voi lukea täältä.

Lue lisää toiminnastamme vuoden
2021 vuosikertomuksesta.

Päärahoittajat ja yhteistyökumppanit

Ulkoministeriö, Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin
AMIF: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto logo
MHF logo
Kaikille eväät elämään
Council of Europe Development Bank
Lift logo
Tabella logo
Fingo, Frame Voice Report, EU
United Nations World Food Programme-logo
UNFPA logo