PAKOLAISUUS SUOMESSA

Maailmassa on 79,5 miljoonaa kodistaan paennutta. Heistä valtaosa pakenee kotimaansa sisällä ja kotimaansa jättäneistäkin suurin osa pakenee naapurimaihin. Suomeen maailman paenneista tulee vain murto-osa, 0,04 %. 

Pakolaisten määrä Suomessa

Maahanmuuttoviraston mukaan ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa on kasvanut tasaisesti kahden viime vuosikymmenen aikana. Vuonna 2019 Suomessa asui yhteensä 423 000 ulkomaalaistaustaista eli henkilöä, jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Heistä 83 % on syntynyt ulkomailla ja 17 % on syntynyt Suomessa.* Pakolaistaustaisia heistä on vain murto-osa.
(*Lähde: Tilastokeskus)

Pakolaiset tulevat Suomeen joko kiintiöjärjestelmän kautta tai turvapaikanhakijoina. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto on Suomessa vielä kansainvälisesti tarkasteluna kohtalaisen uusi ilmiö. Ensimmäiset pakolaiset saapuivat Suomeen vuonna 1973 Chilestä. 1970-luvun lopulla Suomi otti vastaan noin 500 vietnamilaispakolaista. Kuitenkin valtaosalle suomalaisista pakolaisuus tuli tutuksi vasta ensimmäisten suurten somalialaisten pakolaisryhmien saapumisen myötä 1990-luvun alussa.

Turvapaikanhakijat Suomessa

Vuonna 2015 turvapaikanhakijoita saapui Suomeen 32 476, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Turvapaikkahakemusten määrä kuitenkin laski huomattavasti seuraavina vuosina. Vuonna 2019 turvapaikkaa haki 4 550 ihmistä, joista vähän yli puolet, eli 2 467 ihmistä, haki turvapaikkaa ensimmäistä kertaa. Loput 2 083 ihmistä tekivät uusintahakemuksen.

Turvapaikanhakijoita tuli eniten vuonna 2019 Irakista, Somaliasta ja Turkista. Euroopan unionin sisäisiä siirtoja myönnettiin 367 henkilölle, joista suurin osa oli eritrealaisia ja syyrialaisia.

Kaikista turvapaikanhakijoista 68 % oli miehiä ja 32 % naisia. Noin puolet hakijoista oli nuoria aikuisia, eli 18–34-vuotiaita, ja neljäsosa 0–17-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Kiintiöpakolaisjärjestelmä

Suomi vastaanottaa pakolaisia suoraan pakolaisleireiltä kiintiöjärjestelmän kautta. Kiintiöpakolaisina valitaan henkilöitä, joita YK:n pakolaisjärjestö UNHCR esittää uudelleensijoitettaviksi. Kiintiöpakolaisten joukossa on usein erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, kuten lapsia, vammaisia henkilöitä sekä väkivallan ja kidutuksen uhreja.

Suomi on vastaanottanut kiintiöpakolaisia jo 1970-luvulta alkaen. Pakolaiskiintiön vuosittaisesta koosta päättää eduskunta.

Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö oli pitkään 750 henkilöä vuodesta 2001 alkaen. Vuosina 2014 ja 2015 kiintiöpakolaisia otettiin poikkeuksellisesti 1 050 Syyrian tilanteen vuoksi. Tällä hetkellä Suomi ottaa vastaan 850-1050 kiintiöpakolaista vuodessa turvapaikanhakijoiden määrästä riippuen. Määrä on pieni, sillä esimerkiksi Ruotsin pakolaiskiintiö on 5 000.