PAKOLAISUUS SUOMESSA

Maailmassa on 70,8 miljoonaa kodistaan paennutta. Heistä valtaosa pakenee kotimaansa sisällä ja kotimaansa jättäneistäkin suurin osa pakenee naapurimaihin. Suomeen maailman paenneista tulee vain murto-osa, 0,04 %. 

Pakolaisten määrä Suomessa

Maahanmuuttoviraston mukaan ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa on kasvanut tasaisesti kahden viime vuosikymmenen aikana. Vuonna 2017 Suomessa asui yhteensä 358 000 ulkomaalaistaustaista eli henkilöä, jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Heistä 84 % on syntynyt ulkomailla ja 16 % on syntynyt Suomessa. Pakolaistaustaisia heistä on vain murto-osa.

Pakolaiset tulevat Suomeen joko kiintiöjärjestelmän kautta tai turvapaikanhakijoina. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto on Suomessa vielä kansainvälisesti tarkasteluna kohtalaisen uusi ilmiö. Ensimmäiset pakolaiset saapuivat Suomeen vuonna 1973 Chilestä. 1970-luvun lopulla Suomi otti vastaan noin 500 vietnamilaispakolaista. Kuitenkin valtaosalle suomalaisista pakolaisuus tuli tutuksi vasta ensimmäisten suurten somalialaisten pakolaisryhmien saapumisen myötä 1990-luvun alussa.

Turvapaikanhakijat Suomessa

Vuonna 2015 turvapaikanhakijoita saapui Suomeen 32 476, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Turvapaikkahakemusten määrä kuitenkin laski huomattavasti seuraavina vuosina. Vuonna 2018 turvapaikkaa haki 4 548 ihmistä, joista vähän yli puolet, eli 2 409 ihmistä, haki turvapaikkaa ensimmäistä kertaa. Loput 2 139 ihmistä tekivät uusintahakemuksen ja 381 ihmisen hakemus siirrettiin EU:n sisäisenä siirtona Suomeen.

Turvapaikanhakijoita tuli eniten vuonna 2018 Irakista, Venäjältä ja Somaliasta. Euroopan unionin sisäisiä siirtoja myönnettiin 367 henkilölle, joista suurin osa oli eritrealaisia ja syyrialaisia.

Kaikista turvapaikanhakijoista 70 % oli miehiä ja 30 % naisia. Noin puolet hakijoista oli nuoria aikuisia, eli 18–34-vuotiaita, ja neljäsosa 0–17-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Kiintiöpakolaisjärjestelmä

Suomi vastaanottaa pakolaisia suoraan pakolaisleireiltä kiintiöjärjestelmän kautta. Kiintiöpakolaisina valitaan henkilöitä, joita YK:n pakolaisjärjestö UNHCR esittää uudelleensijoitettaviksi.

Suomi on vastaanottanut kiintiöpakolaisia jo 1970-luvulta alkaen. Pakolaiskiintiön vuosittaisesta koosta päättää eduskunta.

Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on ollut 750 henkilöä vuodesta 2001 alkaen. Määrä on pieni, sillä esimerkiksi Ruotsi on luvannut kasvattaa pakolaiskiintiötään 5 000 ihmiseen vuonna 2018. Vuosina 2014 ja 2015 kiintiöpakolaisia otettiin poikkeuksellisesti 1 050 Syyrian tilanteen vuoksi.