Aikuisten peruskoulutus

 
Pitkään jatkuneiden konfliktien seurauksena pakolaisilla ei usein ole ollut mahdollisuutta kouluttautua. Siksi toimeentulon vahvistaminen lähtee perustaitojen oppimisesta, kuten luku- ja laskutaidosta. Pakolaisapu järjestää lukutaito- ja kieliopetusta, johon liitetään esimerkiksi hygieniaan, terveyteen ja perhesuunnitteluun liittyvää koulutusta.
 
Tutkimusten mukaan koulutuksen hyödyt säteilevät laajasti yhteisöön ja yhteiskuntaan. Koulutetut äidit ja heidän lapsensa ovat terveempiä. Koulutetut aikuiset työllistyvät paremmin ja menevät naimisiin myöhemmin. Koulutus auttaa katkaisemaan ylisukupolvisen köyhyyden kierteen ja lisää suvaitsevaisuutta.
 
Haastavissa oloissa on myös tärkeää, että koulutuksen hyödyt näkyvät arjessa nopeasti. Aikuiskoulutus tuo ripeästi välineitä, joilla on myönteinen vaikutus perheiden taloudelliseen tilanteeseen ja omavaraisuuteen. Ammatillinen koulutus ja yrittäjyyskoulutus avaavat ruohonjuuritason mahdollisuuksia tulevaisuuden rakentamiselle. Taloudellinen elpyminen yritystoiminnan ja työllistymisen kautta on tärkeää myös rauhan ylläpitämisen ja yleisen turhautumisen estämiseksi. Työttömyys on merkittävin syy liittyä aseellisiin joukkoihin tai rikollisryhmiin.
 
Konfliktin taustalla on usein demokratiavaje ja toimimaton hallinto. Tämän vuoksi sekä yksilöllisen että yhteisötason kehittäminen on tärkeää kansalaisten toipumiselle, turvallisuudelle sekä konfliktien ehkäisylle. Konfliktien syiden analysointi ja keinojen etsiminen näiden syiden poistamiseksi on tärkeä osa Pakolaisavun koulutuksia, joiden tarkoituksena on tukea demokraattista kehitystä ja syrjäytymisen ehkäisyä.