TOIMEENTULO

Pakolaisavun tavoitteena on antaa pakolaisille keinoja hankkia itse toimeentulonsa. Koulutus ja toimeentulon hankkimiseen liittyvien taitojen vahvistaminen ovat köyhyyden vähentämisen kannalta ratkaisevan tärkeitä. Taloustaitojen opiskelu on lisännyt pakolaisten rohkeutta pienyrittäjyyteen.
 
Pakolaisten yhteiset säästöryhmät mahdollistavat pääoman kartuttamisen pienyrittäjyyden aloittamiseksi tai laajentamiseksi. Säästöryhmien ansiosta pakolaiset voivat esimerkiksi perustaa oman pienyrityksen ja laajentaa sitä lainan turvin. Pakolaisapu kouluttaa ryhmiä tehostamaan toimintaansa.
 
Esimerkiksi Ugandassa valtaosa pakolaisista asuu tarkoitukseen varatuilla pakolaisasutusalueilla, mutta yhä suurempi määrä pakolaisista jää kaupunkiin. Pakolaisasutusalueet ovat kooltaan suuria ja ne perustuvat pakolaisten omavaraiseen toimeentuloon, jota varten kukin perhe saa pienen maa-alan viljelyä varten. Vain uudet tulijat ja haavoittuvassa asemassa olevat saavat ruoka-apua. Muut tulevat toimeen pääasiassa viljelemällä.

Lue lisää: