KANSALAISYHTEISKUNTA

Pakolaisuudessa ja pitkittyneiden konfliktien seurauksena verkostot ja yhdessä toimimisen perinteet ovat usein katkenneet. Pakolaisavun koulutuksissa olennaista on varsinaisten oppien lisäksi yhdessä tekeminen ja asioista päättäminen yhteisön kesken. Tavoitteena on väkivaltaisten konfliktien ehkäisy, syrjimättömyyden ja tasa-arvon lisääntyminen yhteisöissä sekä konflikteista kärsineiden yhteiskuntien vakauttaminen.
 
Koulutusten seurauksena heikoimmassa asemassa olevien luku- ja laskutaito parantuu, rauhanomainen kehitys yhteisöissä vahvistuu ja pakolaisten omat järjestöt toimivat paremmin.
 
Pakolaisavun hankkeissa pakolaisten omat järjestöt ja organisaatiot ovat keskeisellä sijalla. Niiden koulutuksella edistetään järjestöjen toimivuutta jäsentensä hyväksi pakolaisuuden aikana sekä pakolaisten mahdollisuuksia osallistua oman yhteisönsä ja yhteiskunnan kehittämiseen paluumuuton koittaessa.

Lue lisää: