PAKOLAISUUS MAAILMALLA

Konfliktien ja vainon vuoksi pakenemaan joutuneita ihmisiä on maailmassa enemmän kuin koskaan aiemmin. Heistä suurin osa elää hauraissa maissa, ja vain pieni osa hakee turvaa Suomen kaltaisista valtioista.

Maailmassa ennätysmäärä kodeistaan paenneita

Maailmassa on 70,8 miljoonaa kotiseudultaan pakenemaan joutunutta.

Heistä 25,9 miljoonaa on pakolaisia, 41,3 miljoonaa kotimaansa sisällä siirtymään joutuneita ja 3,5 miljoonaa turvapaikanhakijoita.

67 % maailman pakolaisista on kotoisin viidesta kriisimaasta: Syyriasta, Afganistanista, Etelä-Sudanista, Myanmarista ja Somaliasta. Kaikista maailman pakolaisista 84 % asuu kehittyvissä maissa.

Väkilukuun suhteutettuna pakolaisia on eniten Libanonissa. Lukumäärällisesti eniten pakolaisia on puolestaan Turkissa, jossa oli vuoden 2018 lopussa arviolta 3,7 miljoonaa pakolaista. Muita merkittäviä vastaanottajamaita ovat Pakistan, Uganda, Sudan, Saksa ja Bangladesh. Kymmenestä suurimmasta pakolaisten vastaanottajavaltioista vain yksi ei ole kehittyvä valtio.

Paenneista suurin osa elää kehittyvissä maissa

Suurin osa kodeistaan paenneista ihmisistä, yli 41 miljoonaa, asuu kotimaansa rajojen sisäpuolella.

Eniten kotimaansa sisällä paenneita on Kolumbiassa, Syyriassa, Kongossa ja Irakissa. Kotimaansa sisällä paenneista suurin osa, 61 %, on paennut luonnonkatastrofeita, kuten tulvia. Kuitenkin, konflikti ja vaino pakottaa miljoonat jättämään kotinsa ja etsimään turvaa muualta.

Heistä, jotka ylittävät valtioiden rajat, neljä viidestä jää kotimaansa naapurivaltioon. Monet toivovat pikaista paluuta kotimaansa, minkä lisäksi matkustaminen kauas kotimaasta on kallista ja vaarallista – sekä usein mahdotonta. Suomen kaltaisissa maissa elää paenneista vain murto-osa. Maailman kodeistaan paenneista Suomessa on 0,04 % ja EU:ssa 5,4 %.

Pakolaiseksi voi joutua kuka tahansa

Yli puolet maailman pakolaisista on lapsia, ja lasten osuus pakolaisista on ollut jatkuvassa nousussa. Miehiä ja naisia on pakolaisina lähes saman verran.

Pakolaisuus koskettaa ihmisiä sukupuolesta, varallisuudesta ja elämäntilanteesta riippumatta. Sota, vaino ja luonnonmullistukset voivat pakottaa kenet tahansa kodistaan, etsimään turvaa muualta. Kuitenkin, ilmastonmuutoksen kaltaiset tekijät vaikuttavat kaikista suurimmin alueilla, jotka ovat jo valmiiksi hauraita ja joilla yhteiskuntien kyky vastata katastrofeihin sekä auttaa paenneita on jo valmiiksi heikko. Kehitysyhteistyöllä voidaan vahvistaa yhteiskuntia ja yksilöitä, jotta heidän selviytymiskykynsä vahvistuisi.

Joka päivä 37 000 ihmistä joutuu pakenemaan kodistaan. Yhteenlaskettuna tämä tarkoittaa, että lähes Tampereen kaupungin asukasmäärän kokoinen joukko joutuu pakenemaan joka ikinen viikko.