PAKOLAISUUS MAAILMALLA

Konfliktien ja vainon vuoksi pakenemaan joutuneita ihmisiä on maailmassa enemmän kuin koskaan aiemmin, yli 82 miljoonaa. Heistä suurin osa elää köyhissä ja hauraissa maissa, ja vain pieni osa hakee turvaa Suomen kaltaisista valtioista.

Maailmassa ennätysmäärä kodeistaan paenneita

Maailmassa on 82,4 miljoonaa kotiseudultaan pakenemaan joutunutta.

Heistä 26,4 miljoonaa on pakolaisia, 48 miljoonaa kotimaansa sisällä siirtymään joutuneita ja 4,1 miljoonaa turvapaikanhakijoita.

68 % maailman pakolaisista on kotoisin viidestä kriisimaasta: Syyriasta, Venezuelasta, Afganistanista, Etelä-Sudanista ja Myanmarista. Kaikista maailman pakolaisista 86 % asuu kehittyvissä maissa.

Väkilukuun suhteutettuna pakolaisia on eniten Libanonissa. Lukumäärällisesti eniten pakolaisia on puolestaan Turkissa, jossa oli vuoden 2020 lopussa arviolta 3,7 miljoonaa pakolaista. Muita merkittäviä vastaanottajamaita ovat Kolumbia, Pakistan, Uganda ja Saksa. Kymmenestä suurimmasta pakolaisten vastaanottajavaltioista vain kaksi eivät ole kehittyviä valtioita.
(Lähde: UNHCR Global Trends 2020)

Paenneista suurin osa elää kehittyvissä maissa

Suurin osa kodeistaan paenneista ihmisistä, 48 miljoonaa, asuu kotimaansa rajojen sisäpuolella. Eniten kotimaansa sisällä paenneita on Kolumbiassa, Syyriassa, Kongossa ja Jemenissä. (Lähde: UNHCR Global Trends 2020).

Konfliktit ja vaino pakottavat miljoonat ihmiset jättämään kotinsa ja etsimään turvaa muualta kotimaansa sisältä. Luonnonkatastrofit ovat kuitenkin suurin syy pakenemiseen. Luonnonkatastrofien takia kotimaansa sisällä paenneiden määrä on jopa kolminkertainen konfliktien ja vainon takia paenneiden määrään verrattuna. (Lähde: IDMC, Global Report on Internal Displacement 2020)

Heistä, jotka ylittävät valtioiden rajat, 73 % jää kotimaansa naapurivaltioon. Monet toivovat pikaista paluuta kotimaahansa, minkä lisäksi matkustaminen kauas kotimaasta on kallista ja vaarallista – sekä usein mahdotonta. Suomen kaltaisissa maissa elää paenneista vain murto-osa. Maailman kodeistaan paenneista Suomessa on 0,04 % ja EU:ssa 5,1 %.
(Lähde: UNCHR Global Trends 2020)

Pakolaiseksi voi joutua kuka tahansa

Yli puolet maailman pakolaisista on lapsia, ja lasten osuus pakolaisista on ollut jatkuvassa nousussa. Miehiä ja naisia on pakolaisina lähes saman verran. 
(Lähde: UNHCR Global Trends 2019)

Pakolaisuus koskettaa ihmisiä sukupuolesta, varallisuudesta ja elämäntilanteesta riippumatta. Sota, vaino ja luonnonmullistukset voivat pakottaa kenet tahansa kodistaan, etsimään turvaa muualta. Kuitenkin, ilmastonmuutoksen kaltaiset tekijät vaikuttavat kaikista suurimmin alueilla, jotka ovat jo valmiiksi hauraita ja joilla yhteiskuntien kyky vastata katastrofeihin sekä auttaa paenneita on jo valmiiksi heikko. Kehitysyhteistyöllä voidaan vahvistaa yhteiskuntia ja yksilöitä, jotta heidän selviytymiskykynsä vahvistuisi.

Joka päivä 25 000 ihmistä joutuu pakenemaan kodistaan. Yhteenlaskettuna tämä tarkoittaa, että lähes Turun kaupungin asukasmäärän kokoinen joukko joutuu pakenemaan joka ikinen viikko.