Kuvan oikeassa reunassa on nuori tumma mieshenkilö, ympärillä näkyy metsää. Miehellä on päässään pipo ja selässä rinkka.

VAIKUTTAMISTYÖ

Maailmassa on eniten pakon edessä kotinsa jättäneitä ihmisiä sitten toisen maailmansodan, ja pakkomuuton arvioidaan ainoastaan lisääntyvän tulevaisuudessa muun muassa ilmastokriisin seurauksena. Globaalien haasteiden ja pitkittyneiden kriisien maailmassa yhä lisääntyvään pakkomuuttoon tarvitaan kestäviä ja pitkäaikaiseen muutokseen tähtääviä ratkaisuja. 

Meidän tulevaisuuden visiossamme pakolaiset ja maahanmuuttaneet ovat yhdenvertaisia ja osallistuvia yhteiskuntiensa jäseniä kaikkialla maailmassa. Pakolaisavun toiminnan ytimessä on pitkäjänteinen vaikuttamistyö tämän vision toteutumiseksi. Teemme töitä sen eteen, että oikeudesta hakea turvapaikkaa toisesta valtiosta pidetään kiinni, kansainvälistä pakolaissopimusta noudatetaan ja pakenemaan joutuneiden ihmis- ja perusoikeudet toteutuvat. 

Pakolaisapu on Suomessa merkittävä pakkomuuton ja kotoutumisen asiantuntija. Järjestönä tarjoamme asiantuntijatukea sekä erilaisia kotoutumisen tukipalveluja viranomaisille, järjestöille ja kotoutuville henkilöille. Vaikutamme yhteiskunnan rakenteisiin sekä poliittisiin päätöksiin ja päätösten toimeenpanoon sekä Suomessa että kansainvälisesti. 

Suomen Pakolaisavun vaikuttamistyön keskeiset tavoitteet:

 1. Jokaisen pakkomuuton koskettaman ja turvaa hakevan henkilön ihmis- ja perusoikeuksia kunnioitetaan niin valtioiden rajoilla kuin rajojen sisällä. Tähän sisältyy kansainvälisten sopimusten noudattaminen, oikeudenmukainen, inhimillinen ja luotettava turvapaikkajärjestelmä, turvalliset ja lailliset matkustusreitit, oikeus vapauteen ja inhimilliseen kohteluun sekä oikeus viettää perhe-elämää.
 2. Kotoutuminen on yksilöllistä ja tuloksellista. Yksilöllisesti räätälöidyt ja laadukkaat kototumista edistävät palvelut tavoittavat kaikki, jotka niitä tarvitsevat. Pakolaistaustaiset ja muut haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset tunnistetaan ja huomioidaan entistä paremmin viranomaisten toimesta ja palveluissa.

 3. Suomen asenneilmapiiri on antirasistinen ja myönteinen maahanmuuttaneita ja erilaisuutta kohtaan. Ehkäisemme työssämme polarisaatiota, hälvennämme ennakkoluuloja sekä lisäämme empatiaa ja ymmärrystä toisia ihmisiä kohtaan. Pyrimme purkamaan eriarvoisia rakenteita ja teemme antirasistista työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
 4. Suomen kehitysyhteistyö on pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Tavoitteemme on, että Suomi kantaa globaalin vastuunsa puolustamalla kehitysyhteistyötä ja investoimalla sen rahoitukseen vähintään 0,7 % osuudella Suomen bruttokansantuotteesta. Kehitysyhteistyötä ja avunantoa ei käytetä maahanmuuton hallinnan välineenä, ja tätä periaatetta puolustetaan myös EU-tasolla.

Vaikuttamistoimintaamme kuuluu muun muassa:

 • Vaikuttaminen poliittisiin päätöksiin ja niiden toimeenpanoon
 • Lausuntojen antaminen lainvalmistelujen yhteydessä
 • Kannanotot ja blogikirjoitukset
 • Mediatyö ja asiantuntijahaastattelut
 • Koulutukset asiantuntijoille, päättäjille ja toimittajille
 • Työryhmiin ja verkostoihin osallistuminen
 • Vaikuttavat kampanjat
 • Welcome To My Backyard –podcast
 • Ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun osallistuminen

Ulkomaan ohjelmatyössämme puolustamme konkreettisesti pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien toteutumista mahdollistamalla pakolaisille pääsyn tietoon, koulutukseen sekä kestävään toimeentuloon. Tällä hetkellä toimimme ulkomailla Etiopiassa, Myanmarissa ja Ugandassa.

Tehokas järjestövaikuttaminen vaatii myös yhteistyötä. Pakolaisapu on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n virallinen tiedotus- ja yhteistyökumppani. Kansainvälisellä kentällä vaikutamme yhdessä muiden humanitaaristen toimijoiden kanssa ICVA-verkostossa (International Council of Voluntary Agencies). Suomessa johdamme ja koordinoimme pakolaisasioiden vaikuttamisverkostoa, johon kuuluu laaja joukko järjestöjä ja muita toimijoita.

KANNAT JA LAUSUNNOT

Kannat ja muut materiaalit:

Keskeiset lausunnot:

Vuoden pakolainen

Suomen Pakolaisapu jakaa vuosittain Vuoden pakolainen -palkinnon yhdelle pakolaistaustaiselle henkilölle. Myöntämiskriteerinä on halu ja aktiivisuus ottaa kantaa kotoutumiseen sekä myönteinen toiminta arjessa yhteiskunnan jäsenenä. Tunnustuspalkinnon tarkoituksena on auttaa pakolaistaustaisia ihmisiä pääsemään mukaan kotoutumiskeskusteluun ja vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin sekä tukea henkilöä saavuttamaan unelmiaan uudessa maassa.

Ennen vuotta 2023 palkinto jaettiin vuosittain yhdelle pakolaistaustaiselle naiselle ja yhdelle miehelle.

Vuoden Kototeko

Suomen Pakolaisapu myöntää Vuoden Kototeko –tunnustuksen 2–3 vuoden välein taholle, joka innovatiivisella ja inklusiivisella toiminnallaan edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja yhteiskunnan kykyä vastaanottaa tulijoita. Tunnustuksella Pakolaisapu haluaa nostaa esiin Suomessa tehtävää työtä kotoutumisen edistämiseksi ja kannustaa tahoja kehittämään ja jakamaan hyväksi todettuja käytäntöjä.

Koko kuva

Koko kuva -projekti pyrkii monipuolistamaan maahanmuuton kuvastoa helposti lähestyttävällä tavalla kuuden inhimillisen tarinan kautta. Mitä tapahtuu Suomeen saapumisen jälkeen, ja mitkä asiat saavat uuden kotimaan tuntumaan kodilta? Yhteisöllisyys, ystävyys ja oman paikkansa löytäminen ovat universaaleja tarpeita,  jotka yhdistävät ihmisiä taustoista ja lähtökohdista riippumatta.

Projektin valokuvat on ottanut valokuvaaja Julius Töyrylä. Tutustu valokuviin ja projekteihin ja lue lisää tästä.

YHTEYDENOTOT JA LISÄTIEDOT

Kuvassa on tummahiuksinen nainen, joka katsoo kameraan. Taustall näkyy sinisävyinen maalaus.

ANNU LEHTINEN

Toiminnanjohtaja

p. 044 719 1771 annu.lehtinen(at)pakolaisapu.fi

Kuvassa on tummahiuksinen nainen, joka katsoo kameraan. Taustall näkyy sinisävyinen maalaus.

ANNU LEHTINEN

Toiminnanjohtaja

p. 044 719 1771 annu.lehtinen(at)pakolaisapu.fi

Vaalea nainen istuu korkealla tuolilla ja katsoo kameraan hymyillen

MELISSA AHLBEG

Asiantuntija, vaikuttamistyö ja varainhankinta

p. 044 719 7911 melissa.ahlberg(at)pakolaisapu.fi

MELISSA AHLBERG

Asiantuntija, vaikuttamistyö ja varainhankinta

p. 044 719 7911 melissa.ahlberg(at)pakolaisapu.fi

AJANKOHTAISTA

Lausunto hallituksen esitysluonnokseen ulkomaalaislain muuttamisesta säilöönoton ja maahantulokiellon osalta

VN/26422/2023    Suomen Pakolaisapu on antanut sisäministeriölle lausunnon hallituksen esitysluonnokseen ulkomaalaislain muuttamisesta (säilöönotto ja maahantulokielto). ...

LUE LISÄÄ
Vuoden pakolainen 2024 Sa Myer Oo

© Julius Töyrylä Suomen Pakolaisapu on valinnut Vuoden pakolaiseksi 2024 vaasalaisen Sa Myer Oon. Nimitys ...

LUE LISÄÄ
Lausunto valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

Suomen Pakolaisapu on antanut 10.6.2024 lausunnon valtioneuvoston kanslialle toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Lausunto ...

LUE LISÄÄ
Suomen Pakolaisapu vetoaa: Suomen tulee mahdollistaa turvaa hakevien pääsy oikeudenmukaiseen turvapaikkamenettelyyn

Suomen hallitus jätti 21.5.2024 eduskunnalle esityksen laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Lakiesitys sisältää edelleen ...

LUE LISÄÄ
Kannanotto: Suomen ei tule tietoisesti rikkoa kansainvälisiä sopimuksia rajoittamalla suojelua tarvitsevien ihmisten oikeuksia

27.3.2024 Suomi suunnittelee maahantulon välineellistämisen torjumiseksi väliaikaisia toimenpiteitä, joilla rajoitettaisiin oikeutta hakea turvapaikkaa osalla Suomen ...

LUE LISÄÄ
Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torju-miseksi

Suomen Pakolaisapu on antanut 25.3.2024 lausunnon sisäministeriölle hallituksen esitykseksi laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. ...

LUE LISÄÄ
Lausunto ulkomaalaislain muuttamista koskevaan hankkeeseen, kansainvälisen ja toissijaisen suojelun oleskeluluvat

Suomen Pakolaisapu on antanut 12.3.2024 sisäministeriölle lausunnon ulkomaalaislain muuttamista koskevaan hankkeeseen. (VN/24058/2023)   Hallituksen lakiesityksen ...

LUE LISÄÄ
Lausunto kansalaisuuslain muuttamisesta Suomen Pakolaisapu

Suomen Pakolaisapu on antanut 11.3.2024 lausunnon hallituksen esitykseksi kansalaisuuslain muuttamisesta. (VN/23086/2023) Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ...

LUE LISÄÄ
Lausunto rajamenettelyn käyttöönottamisesta Suomen Pakolaisapu

Suomen Pakolaisapu on antanut 26.2.2024 lausunnon ulkomaalaislain muuttamisesta ja laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ...

LUE LISÄÄ