MYANMAR

Myanmar on monikansallinen, -kielinen ja -kulttuurinen valtio, jonka demokraattinen kehitys on vielä kesken. Vaikka maassa on paljon luonnonvaroja, on Myanmar yksi Kaakkois-Aasian vähiten kehittyneistä valtioista.

Pitkä tie kohti demokratisoitumista

Aseelliset konfliktit Myanmarin armeijan ja etnisten aseellisten ryhmien välillä ovat jatkuneet raja-alueilla jo yli puoli vuosisataa. Osa konfliktialueista on Myanmarin armeijan hallinnassa, osaa hallitsee ei-valtiollisten etnisten ryhmien joukot. Myanmar siirtyi siviilihallintoon vuonna 2011, ja poliittisen reformin myötä maa alkoi avautua taloudellisesti ja poliittisesti. Reformi johti myös osittaiseen demokratisoitumiseen, mutta muutos ei tapahdu helposti: rauhanprosessi on umpikujassa, sosiaalinen eriarvoisuus on laajamittaista ja jatkuvat etnisten ja uskonnollisten ryhmien väliset konfliktit ovat ajaneet ihmisiä kodeistaan sekä maansisäisiksi pakolaisiksi että maan rajojen ulkopuolelle.

Vuodesta 2017 lähtien maasta on paennut yli 860 000 rohingya-muslimia etnisten vainojen takia. Armeijalla on maassa yhä paljon valtaa, eikä Myanmarissa ole saavutettu vakaata yhteiskuntarauhaa.

Vuosina 2009–2014 Suomen Pakolaisapu työskenteli myanmarilaisten pakolaisten tukemiseksi pakolaisleireillä Thaimaassa. Pakolaisapu toteutti leireillä luku- ja kielitaitokoulutuksia ja tuki elinkeinotoimintaa. Pääosin pakolaiset olivat kotoisin Kayinin ja Kayahin osavaltioista.

Pakolaisapu aloitti vuonna 2015 työnsä Myanmarissa, ja työtä tehdään nyt kahdessa osavaltiossa, Kayahissa ja Kachinissa. Myanmariin siirryttiin, jotta voitaisiin tukea pitkään konfliktialueella eläneitä ja maansisäisiä pakolaisia sekä tukea alueen rauhanomaista kehitystä.

 

Taitoja ja tukea vakaampaan elämään

Yhteiskunnan rauhanomainen kehitys vaatii poliittisen vakauden lisäksi väestön hyvinvoinnin tukemista: ilman riittävää elintasoa ja koulutusta ei voi rakentaa kestävää yhteiskuntaa. Myanmarin väestöstä lähes puolet on alle 27-vuotiaita. Suuri osa etnisiin vähemmistöihin kuuluvista nuorista on joko työttömiä tai kouluttamattomia matalapalkkatyöläisiä. Koulutustaso on alhainen eikä heikon ammattikoulutuksen taso riitä vastaamaan työelämän tarpeisiin.

Korkea työttömyys ja matala koulutustaso voivat uhata yhteiskunnan sosiaalista vakautta ja vaarantaa siirtymisen kohti demokratiaa. Nuoret voivat oikeanlaisen tuen avulla vaikuttaa keskeisesti maansa rauhanomaiseen kehitykseen.

 

Pakolaisapu Myanmarissa

Pakolaisapu vaikuttaa työllään yhteiskunnan vahvistumiseen tarjoamalla tukea sekä yksilöille että paikallisille järjestöille ja yhteiskunnan toimijoille. Pakolaisavun työ Myanmarissa voidaan jakaa kolmeen osaan:

1. Ammatilliset lyhytkurssit
Suomen Pakolaisapu järjestää Kayahassa ja Kachinissa lyhytkursseja nuorille, jotta he saisivat konkreettisen työllistymiseen tarvittavan taidon. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi muuraus ja moottoripyörien korjaus. Lyhytkurssit sisältävät myös työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja, uraohjausta ja harjoittelupaikan. Pakolaisapu tukee erityisesti heikoimmassa asemassa olevien naisten toimeentulomahdollisuuksia järjestämällä kädentaitokoulutuksia esimerkiksi ompelukurssien muodossa. Pakolaisapu vahvistaa maan ammatillisen opetuksen laatua työskentelemällä yhteistyössä valtion ammatillisten oppilaitosten kanssa mm. kehittämällä niiden opetusmenetelmiä ja -materiaaleja. 

2. Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
Pakolaisapu vahvistaa paikallisten järjestöjen toimintamahdollisuuksia järjestämällä koulutuksia, mentorointia ja rahoittamalla niiden toimintaa. Järjestöjen kapasiteetin vahvistumista arvioidaan ja kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa. Järjestöjen tukeminen on erityisen tärkeää, sillä järjestöt voivat konfliktitilanteessa toimia neutraalisti rintamalinjojen välissä.

3. Sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkeminen
Pakolaisapu tukee kumppanijärjestönsä työtä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien tukemiseksi Kayahin ja Kachinin osavaltioissa. Syrjäisillä rajaseuduilla asuvat pyritään tavoittamaan kouluttamalla valtion terveydenhuollon ammattilaisten ohella etnisten aseellisten ryhmien hallinnoimilla alueilla toimivia kätilöitä. Pakolaisavun kumppanijärjestöt ylläpitävät turvataloja seksuaalisen väkivallan uhreille. Turvataloissa toimii myös ympäri vuorokauden palveleva auttava puhelin, joka tarjoaa tukea väkivaltaa kokeneille. Myös poliiseja ja etnisten armeijoiden jäseniä valistetaan naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ehkäisystä ja hyvistä toimintatavoista raiskaustapauksissa. 

Nuorten kurssilaisten videotervehdykset

25-vuotias Maw Fray Myar valmistui Pakolaisavun Basic Computer Training -kurssilta viime vuonna. Hän oppi kurssilla tietoteknisten taitojen lisäksi markkinointia, yrittäjyystaitoja, sekä löysi varmuutta esiintymistaitoihinsa. Valmistumisen jälkeen Maw Frey Myar sai työpaikan paikallisen pankin konttoristina.

Katso kaikki kurssilaisten videot Youtube- kanavaltamme

Lue lisää:

Ota yhteyttä:

Maajohtaja Sridevi Srinivasan
sridevi.srinivasan (at) refugeecouncil.fi
+95 9 26 281 0706
Myanmarin toimisto:
 
Finnish Refugee Council FRC
Building #84, 2nd Floor
Upper Pansodan Road
Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon
 
+95 1 379 299
officeygn@refugeecouncil.fi