MYANMAR

Myanmar on monikansallinen, -kielinen ja -kulttuurinen valtio. Rikkaista luonnonvaroistaan huolimatta Myanmar on yksi Kaakkois-Aasian vähiten kehittyneistä maista.

Vuosina 2009–2014 Suomen Pakolaisapu työskenteli myanmarilaisten pakolaisten tukemiseksi pakolaisleireillä Thaimaassa. Pakolaisapu toteutti leireillä luku- ja kielitaitokoulutuksia ja tuki elinkeinotoimintaa. Pakolaisapu on työskennellyt Myanmarissa vuodesta 2015 Kayahin osavaltiossa ja laajensi toimintaansa Kachinin osavaltioon vuonna 2019 Suomen ulkoministeriön ja YK-järjestöjen, kuten UNFPA:n, UN Womenin, UNOCHAn ja UNOPSin rahoituksella.

Taitoja ja tukea vakaampaan elämään

Yhteiskunnan rauhanomainen kehitys vaatii väestön hyvinvoinnin tukemista: ilman riittävää elintasoa ja koulutusta ei voi rakentaa kestävää yhteiskuntaa. Myanmarin väestöstä lähes puolet on alle 27-vuotiaita. Suuri osa etnisiin vähemmistöihin kuuluvista nuorista on joko työttömiä tai kouluttamattomia matalapalkkatyöläisiä. Koulutustaso on alhainen eikä heikon ammattikoulutuksen taso riitä vastaamaan työelämän tarpeisiin. Korkea työttömyys ja matala koulutustaso voivat uhata yhteiskunnan sosiaalista vakautta ja vaarantaa siirtymisen kohti demokratiaa. Nuoret voivat oikeanlaisen tuen avulla vaikuttaa keskeisesti maansa rauhanomaiseen kehitykseen.

Naisiin kohdistuva sukupuolittunut väkivalta on erityisen yleistä konflikteista kärsineillä alueilla. Toimeentulon mahdollisuudet ovat usein rajalliset, mikä lisää naisten taloudellista riippuvuutta ja altistaa väkivallalle.

Pakolaisapu Myanmarissa

Suomen Pakolaisavun työ Myanmarissa keskittyy 3 pääpilariin:

1. Nuorten taitojen kehittäminen

Suomen Pakolaisapu järjestää lyhyitä ammatillisia ja elämäntaitojen kehittämiskursseja nuorille Kayahin ja Kachinin osavaltioissa parantaakseen heidän työllistettävyyttään.

Pakolaisapu tukee erityisesti heikoimmassa asemassa olevien naisten toimeentuloa järjestämällä käsityötaitokoulutuksia, kuten ompelu- ja ruoanlaittokoulutusta sekä kampaamokursseja. Kurssit sisältävät myös koulutusta ja tukea ihmissuhdetaitojen parantamiseen, työpaikalle siirrettäviin taitoihin, yrittäjyystaitoihin, uraohjaukseen ja harjoittelumahdollisuuksiin.

Pakolaisapu on vuodesta 2016 lähtien tarjonnut Myanmarissa elämäntaitokoulutusta yli 1 900 nuorelle, ja yli 1 700 nuorta on saanut markkinalähtöistä ammattitaitokoulutusta Suomen hallituksen (ulkoministeriö), toimeentulo- ja ruokaturvarahaston (LIFT) ja hätäapurahaston (CERF) rahoituksella.

2. Naisten ja nuorten johtamien paikallisten järjestöjen johtajuuden edistäminen ja organisointivalmiuksien vahvistaminen

Pakolaisapu työskentelee käsi kädessä nuorten ja naisten johtamien järjestöjen kanssa Myanmarin konfliktialueilla edistääkseen paikallisten toimijoiden johtajuutta ja organisatorisia valmiuksia, jotta ne voivat toimittaa osallistavaa humanitaarista suojeluapua Myanmarin heikoimmassa asemassa oleville ihmisille.

3. Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäiseminen ja siihen reagoiminen

Pakolaisapu on tehostanut sukupuoleen perustuvan väkivallan suojelua naisille ja tytöille Kachinin ja Kayahin osavaltioissa lisäämällä sukupuolittuneen väkivallan tietoisuutta yhteisön tasolla, helpottamalla sukupuolittunutta väkivaltaa kohdanneiden pääsyä palveluihin (esim. turvakoteihin, ensiapuun, terveydenhuoltoon, ruokaan, vaatteisiin, turvalliseen majoitukseen, psykososiaaliseen tukeen sekä oikeusapuun ja neuvontaan), pitämällä yhteyttä asiaankuuluviin paikallisiin palveluntarjoajiin sekä tarjoamalla teknisiä ja elämäntaitokoulutuksia naisille ja tytöille.

Projektien yhteenveto

Konfliktien keskellä elävien nuorten ammatillisen koulutuksen kehittäminen Kayahin maakunnassa, Myanmarissa

Hankkeen tavoitteena on lisätä sekä haavoittuvassa asemassa olevien nuorten toimeentulo ja työllistymismahdollisuuksia että itsenäisiä ammatinharjoittamismahdollisuuksia etnisillä ja konflikteista kärsivillä alueilla. Hanke toteutetaan Kayahin maakunnassa; Loikawissa, Demawsossa, Hprusossa, Bawlakhaessa, Hpasawngassa, Mesessa ja Shadaw Townshipssa sekä näitä ympäröivissä kylissä. Hanke keskittyy ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen, koulutuksen linkittämiseen paikallisten markkinoiden ja yritysten kanssa sekä koulutusten saatavuuden parantamiseen. Projektia toteutettiin yhteistyössä hallituksen teknillisen ammatillisen oppilaitoksen GTHS:n kanssa jatkuvuuden turvaamiseksi. Projekti on suunnattu 500 nuorelle, jonka lisäksi koulutetaan opettajia sekä kehitetään opetussuunnitelmia ja koulutusmateriaaleja.

Budjetti: 480 080 €
Kesto: 4 vuotta
Aloituspäivä: 1.1.2018
Sektori: Kehitysyhteistyö/Ammatillinen koulutus
Rahoittaja: Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö

Punaisella taustalla kirja ja kynä. Kuvassa on teksti jossa lukee 4, Hyvä koulutus.
Pinkillä taustalla teksti: 10, Eriarvoisuuden vähentäminen

Ammatillinen koulutus maan sisäisten pakolaisten ja vastaanottavien yhteisöjen tukemiseksi Kachinin ja Pohjois-Shanin maakunnissa

Suomen Pakolaisapu on mukana toteuttamassa ADRA Myanmarin (Adventtikirkon kehitysyhteistyö- ja avustusjärjestö) johtamaa hanketta, jossa maansisäisten pakolaisleirien ja vastaanottajayhteisöjen nuorille tarjotaan työelämälähtöisiä, ammatillisia lyhytkursseja. Kurssit mahdollistavat pakolaisnuorille maatalouden ulkopuolisia toimeentulomahdollisuuksia. Kursseja järjestettiin yhteistyössä valtion teknillisen oppilaitoksen kanssa Myitkyinassa, Bhamossa, Kachinin maakunnassa ja Lashiossa, Pohjois-Shanin maakunnassa.Kursseille osallistuu vähintään 1 650 nuorta. Lisäksi suunnitellaan 7 uutta opetussuunnitelmaa, koulutetaan 36 opettajaa ja sitoutetaan mukaan toimintaan yli 100 yritystä.

Budjetti: Yhteensä 2,200,000 USD, Suomen Pakolaisavun osuus 724,998 USD.
Kesto: 3 vuotta
Aloituspäivä: 1.7.2019
Sektori: Kehitysyhteistyö/Toimeentulo
Rahoittaja: Livelihoods and Food Security Fund LIFT: lokakuussa 2020 rahoittajina toimivat Iso-Britannia, EU, Australia, Sveitsi, Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Norja ja Irlanti.

Punaisella taustalla erilaisia ihmishahmoja ja teksti: 1, Ei köyhyyttä.
Punaisella taustalla kirja ja kynä. Kuvassa on teksti jossa lukee 4, Hyvä koulutus.
Tummanpunaisella taustalla lukee teksti 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua sekä nuoli, joka nousee kohti oikeaa yläreunaa.
Pinkillä taustalla teksti: 10, Eriarvoisuuden vähentäminen

Naisille ja tytöille suunnattu ohjelma Kayahin osavaltiossa sekä COVID-19-pandemian vastaiset toimet Kachinin ja Kayahin maakunnissa

Projektissa toimitaan kahdella tasolla:

1. Hankkeen avulla vastataan sukupuolittuneeseen väkivaltaan tarjoamalla palveluita ja turvallisia tiloja väkivallan uhreille sekä lisäämällä yhteisön tietoisuutta Kayahin maakunnassa, Myanmarin kaakkoisosassa. Tähän sisältyy koulutuksia psykososiaalisesta tuesta, sukupuolesta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta 20 fasilitaattorille sekä palveluita (24/7 auttava puhelin, turvatalo, neuvonta ja oikeudelliset palvelut) 200 tytölle ja naiselle.
2. Hankeen avulla osallistutaan COVID-19-pandemian vastaisiin toimiin vaikeasti tavoitettavilla alueilla Kachinin ja Kayahin maakunnissa. Hankkeen turvin jaetaan 1 117 henkilökohtaista suojavarustetta neljällä terveysasemalla, hygieniapakkauksia 8 000 naiselle, ruokatarvikkeita hätäapuna 700 hengelle sekä 80 000 saippuaa ja 80 000 kirurgista hengityssuojaa.

Budjetti: 171 907 USD
Kesto: 1 vuosi
Aloituspäivä: 1.1.2020
Sektori: Humanitaarinen apu/Terveys ja turvallisuus
Rahoittaja: YK:n väestörahasto UNFPA

Vihreällä taustalla teksti 3. Terveyttä ja hyvinvointia sekä sydänkäyrä.
Punaisella taustalla teksti 5. Sukupuolten tasa-arvo
Pinkillä taustalla teksti: 10, Eriarvoisuuden vähentäminen

Nuorten kurssilaisten videotervehdykset

25-vuotias opiskelija valmistui Pakolaisavun Basic Computer Training -kurssilta viime vuonna. Hän oppi kurssilla tietoteknisten taitojen lisäksi markkinointia, yrittäjyystaitoja, sekä löysi varmuutta esiintymistaitoihinsa. Valmistumisen jälkeen opiskelija sai työpaikan paikallisen pankin konttoristina. Katso kaikki kurssilaisten videot YouTube-kanavaltamme.

Lue lisää työstämme ulkomaan toimintamaissa

Ota yhteyttä:

Massimo Lanciotti
Päällikkö, humanitaarinen työ ja kansainvälinen rahoitus
massimo.lanciotti(a)pakolaisapu.fi
+358 44 709 5807
Myanmarin toimisto:
 

#40, Room-101, Myay Nu Street, Myaynigone North Ward,
Sanchaung Township, Yangon

+95 1 379 299
officeygn@refugeecouncil.fi