Turkki

Turkissa on enemmän pakolaisia kuin missään muussa maailman valtiossa, 3,6 miljoonaa. Pakolaisten määrään ovat vaikuttaneet naapurimaiden pitkittyneet konfliktit, erityisesti Syyrian sisällissota. Alueilla, joissa pakolaisten osuus väestöstä on suuri, muuttoliikkeellä on merkittävä vaikutus työllisyyteen ja palveluiden saantiin. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että asenteet pakolaisia kohtaan ovat kiristyneet.

Tukea syyrialaisille pakolaisille ja vastaanottaville yhteisöille

Turkki oli vuoden 2018 lopussa maailman suurin pakolaisten vastaanottajamaa: maassa on pakolaisia yhtä paljon kuin kolmessa seuraavaksi suurimmassa vastaanottajamaassa. Pakolaisten määrä lähti nousuun maassa vuoden 2012 lopussa, jolloin Syyrian kriisi laajeni sisällissodaksi. Turkissa elävistä pakolaisista valtaosa on syyrialaisia. Turkissa heillä ei ole pakolaisasemaa vaan heille on myönnetty väliaikainen oleskelulupa.
 
Suomen Pakolaisapu on vuoden 2019 alusta tukenut Turkissa syyrialaisten pakolaisten ja vastaanottajayhteisöjen sopeutumista ja selviytymistä. Pakolaisavun tuella vahvistetaan eri ryhmien välisiä suhteita järjestämällä mahdollisuuksia kohtaamiseen yhteisissä koulutuksissa ja tilaisuuksissa. 
 
Pakolaisapu kanavoi tukensa paikallisen kumppanijärjestönsä, YUVA:n, kautta. YUVA on tukenut pakolaisten suojelua, tarjonnut koulutusta ja tuonut toimeentulomahdollisuuksia jo vuodesta 2013.
 

Pakolaisapu Turkissa

Pakolaisapu tukee Turkissa sekä syyrialaisia pakolaisia että vastaanottajayhteisöjä. Ennen kaikkea työllä halutaan tukea haavoittuvimmassa asemassa olevia, kuten seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa kokeneita, lapsiavioliitosta selvinneitä, vammaisia henkilöitä ja naisia, joilla ei ole pääsyä muihin koulutusmahdollisuuksiin tai psykososiaaliseen tukeen.
 
Pakolaisavun tuki keskittyy Turkissa seuraaviin osa-alueisiin:
 
• turkin kielen opetus
• teknisten ja ammatillisten taitojen opetus
• työllistymisen tuki
• neuvontapalvelut
• pakolaisten ja paikallisväestön kanssakäymisen ja hyvien suhteiden tukeminen
• pakolaisten oikeuksien ja palvelujärjestelmän tunnetuksi tekeminen
• paikallisten viranomaisten kouluttaminen
 

Lue lisää: