NUORISOTYÖ

Maailman pakolaisista puolet on lapsia ja nuoria. Sota ja pakolaisuus ovat vieneet heiltä mahdollisuudet itsenäisen elämän rakentamiseen tarvittavien taitojen hankkimiseen. Koulutusmahdollisuudet erityisesti pakolaisleireillä ja -asutusalueilla ovat rajalliset varsinkin nuorille, vaikka mielekäs toiminta ja uusien asioiden ja toimintatapojen oppiminen on nuorille erityisen tärkeää.
 
Näköalattomuus on yksi suurimpia syitä siirtolaisuuteen. Kun ihmisille tarjotaan mahdollisuuksia toimeentuloon omassa kotimaassa, heidän ei ole pakko lähteä etsimään elämän edellytyksiä muualta.
 
Nuoret voivat oikeanlaisen tuen avulla olla yhteiskunnan voimavara, joka tukee sen rauhanomaista kehitystä. Tämän vuoksi Pakolaisapu kouluttaa nuoria ammattiin, jotta he voivat tulla itsenäisesti toimeen ja osallistua yhteiskunnan jälleenrakentamiseen.
 
Osa nuorista on tullut uuteen maahan yksin, koska he ovat joutuneet konfliktin aikana erilleen perheestään tai menettäneet sen. Osa on paennut aseellisten joukkojen pakkovärväystä. Näillä nuorilla on erityisen suuri tarve tukeen, jotta he voivat saada uusia taitoja ja koulutusta sekä käsitellä traumojaan.
 
Toimeentulonäkymien parantuminen on olennaista konfliktista toipuvan yhteiskunnan vakauden kannalta. Siksi Pakolaisapu panostaa nuorten ammatilliseen koulutukseen, johon ilman heikoimmassa asemassa olevilla nuorilla ja vammaisilla ei olisi pääsyä.
 
Pakolaisten nuorisoryhmissä harjoitellaan elämäntaitoja ja hyvää johtajuutta sekä pohditaan, mitä ryhmässä voi tehdä yhteiseksi hyväksi. Moni nuori unelmoi elämästä pakolaisasutusalueen ulkopuolella, vaikka todellisuudessa siellä vietetty aika venähtää usein vuosiksi tai jopa vuosikymmeniksi.
 
Ryhmissä nuoret saavat kaipaamaansa tukea yhteiskuntaan ja aikuisuuteen kasvamisessa ja oppivat parhaassa tapauksessa elinkeinon, jolla tulla toimeen itsenäisesti.

Lue lisää: