AIKUISTEN PERUSKOULUTUS

Pitkäkestoisten konfliktien seurauksena pakon edessä kotinsa jättäneillä ei usein ole ollut mahdollisuutta kouluttautua. Konfliktien aikana ja niiden jälkeen koulutusjärjestelmien kyky tarjota koulutusta heikkenee usein merkittävästi. Siksi toimeentulon vahvistaminen ja paremman tulevaisuuden rakentaminen lähtee perustaitojen oppimisesta, kuten luku-, kirjoitus ja laskutaidosta.

yli 100 miljoonaa

pakon edessä kotinsa jättänyttä

773 miljoonaa

lukutaidotonta aikuista

2 / 3 osaa

lukutaidottomista on naisia

Maailmassa on arvioiden mukaan noin 773 miljoonaan lukutaidotonta tai heikon lukutaidon omaavaa aikuista ja nuorta (UNESCO). Heistä suuri osa on naisia. Eniten lukutaidottomia aikuisia on globaalin etelän köyhissä ja kehittyvissä maissa, mikä osaltaan kertoo globaalista epätasa-arvosta. Jossain osissa Saharan eteläpuoleisen Afrikkaa naisista peräti 80 prosenttia ei osaa lukea tai kirjoittaa.

Usein sotaa, vainoa ja muita kriisejä paenneiden ihmisten koulutuspolku katkeaa jo lapsena. Ilman luku- ja laskutaitoa arkipäiväiset asiat kuten kaupankäynti, perheen elättäminen sekä tiedon saaminen vaikeutuvat. Koulunkäynnistä aiheutuu aina kuluja. Vaikeissa oloissa elävillä pakolaisleirien- ja asutusalueiden asukkailla ei usein ole yksinkertaisesti varaa lähettää lapsiaan kouluun – omista aikuisiän opinnoista puhumattakaan.

“Mikäli rahaa ei ole, on unelma opiskelusta hankala toteuttaa. Tieto ja ymmärrys avaavat kaikki ovet tässä maailmassa. Pakolaisavun kurssit ovat mahdollistaneet monelle uuden elämän”, ylistää Ugandassa Pakolaisavun englannin kielen kurssille osallistunut Chomba Ilunga Guillaume.

Aikuisten kouluttamisen hyödyt ovat mittavat, ja tutkimusten mukaan nämä hyödyt säteilevät laajasti koko yhteisöön ja yhteiskuntaan. Koulutetut äidit ja heidän lapsensa ovat terveempiä, koulutetut aikuiset työllistyvät paremmin ja menevät naimisiin myöhemmällä iällä. Lisäksi koulutetut vanhemmat kykenevät tukemaan ja kannustamaan omia lapsiaan koulukäynnissä. Koulutus auttaakin katkaisemaan ylisukupolvisen köyhyyden kierteen, lisää suvaitsevaisuutta sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa (UNESCO).

Kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus on yksi keskeisistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, johon myös Suomen Pakolaisapu on toiminnassaan sitoutunut.

Pakolaisapu on tehnyt työtä pakolaisten koulutuksen parissa jo 30 vuotta. Järjestämme arkielämään sidottua toiminallista lukutaito- ja kieliopetusta, johon liitetään esimerkiksi hygieniaan, terveyteen ja perhesuunnitteluun liittyviä teemoja. Pakolaisavun koulutukset on suunniteltu mahdollisimman helposti saavutettaviksi: tarjoamme opetusta usein pakolaisten omalla äidinkielellä ja oppimateriaaleissa on otettu huomioon vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. Koulutuksiimme osallistuvista yli 70 % on naisia, 30 % nuoria ja vammaisia 5 %.

Vuonna 2020 Pakolaisavun koulutuksiin osallistui 18 584 ihmistä. Lisäksi työllistymistä ja toimeentuloa vahvistavaa koulutusta sai 4 226 opiskelijaa, ja 9 928 osallistui talouslukutaidon koulutukseen.

Haastavissa oloissa on tärkeää, että koulutuksen hyödyt näkyvät jokapäiväisessä elämässä nopeasti. Aikuisten peruskoulutus tarjoaa opiskelijoille välittömästi tietoa ja taitoja, joilla on myönteinen vaikutus perheiden taloudelliseen tilanteeseen ja omavaraisuuteen. Ammatillinen koulutus ja yrittäjyyskoulutus avaavat ruohonjuuritason mahdollisuuksia tulevaisuuden rakentamiselle. Taloudellinen elpyminen yritystoiminnan ja työllistymisen kautta on tärkeää myös rauhan ylläpitämisen ja yleisen turhautumisen estämiseksi. Työttömyys on merkittävin syy liittyä aseellisiin joukkoihin tai rikollisryhmiin.

Konfliktien taustalla on usein demokratiavaje ja toimimaton hallinto. Tämän vuoksi sekä yksilöllisen että yhteisötason kehittäminen on tärkeää kansalaisten toipumiselle, turvallisuudelle sekä tulevien konfliktien ehkäisylle. Pakolaisavun koulutusten tarkoitus on tukea demokraattista kehitystä ja ehkäistä syrjäytymistä erityisesti nuorten kohdalla. Aikuiskoulutus lisää tutkitusti itseluottamusta sekä parantaa ihmisten kykyä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Esimerkiksi Pakolaisavun Ugandassa järjestettävän englannin kielen koulutuksen alussa opiskelijoista vain 7 % kertoi ilmaisevansa oman mielipiteensä kokouksissa, kun taas opintojen lopussa 61 % kertoi olevansa aktiivisia osallistujia ja ehdottavansa uusia ratkaisuja yhteisönsä ongelmiin.

Lue lisää Pakolaisavun koulutushankkeista toimintamaissamme

Uganda ETIOPIA MYANMAR

Koronapandemian aikana globaaleissa koulutustavoitteissa on menty 20 vuotta taaksepäin. Tämä huolestuttava kehitys on pysäytettävä ja saatava nousuun välittömästi. Jokaisella ihmisellä, lapsella ja aikuisella, tulisi olla mahdollisuus käydä koulua ja oppia lukemaan. 

Ilman lahjoittajia emme voi jatkaa tärkeää työtämme pakolaisten aikuiskoulutuksen parissa. Koulutuksen järjestäminen ei ole ilmaista, mutta jo pienellä lahjoitussummalla on mahdollista muuttaa köyhässä maassa elävän pakolaisperheen elämä ja tulevaisuus. Esimerkiksi yhden pakolaisen lukutaito maksaa vain 52 euroa.

RYHDY KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI

KERTALAHJOITUS

Lahjoituksesi avulla tarjoamme koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksia, ehkäisemme konflikteja ja edistämme ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Lue lisää työstämme ulkomaan toimintamaissa