UNHCR:n opetusmateriaalia pakolaisuudesta

Maailmassa on enemmän kodeistaan paenneita kuin koskaan. Tämä näkyy myös kouluissa: pakolaistaustaisia oppilaita on enemmän kuin ennen, minkä lisäksi pakolais- ja siirtolaiskysymysten käsittely tunneilla on tärkeää globaalin ymmärryksen kasvattamiseksi.

Koska maailmassa on enemmän kodeistaan paenneita kuin koskaan, ovat myös opettajat uuden haasteen edessä. Pakolaisten ja maahanmuuttajien tilanteen selittämisestä ala- ja keskiasteen koululaisille on tullut osa monien opettajien päivittäistä työtä. Pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ei kuitenkaan ole helppo keskustella oppitunneilla.

Helpottaakseen tätä haastetta YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on kehittänyt opetusmateriaalia pakolaisuudesta.

Tältä sivulta löydät UNHCR:n tuottamaa opetusmateriaalia alakouluihin ja toiselle asteelle. Materiaali sisältää videoita, harjoituksia, tehtäviä ja taustamateriaalia. Materiaali on ilmaista ja vapaasti käytettävissä opetuksessa ja muissa tilaisuuksissa. Suomen Pakolaisapu on UNHCR:n virallinen tiedotuskumppani Suomessa.

Kuva UNHCR:n globaalikasvatusmateriaalista, jossa piirretty perhe joutuu pakenemaan kodistaan

Käsitteiden tunteminen on avain ymmärrykseen

Pakolaisten, maahanmuuton ja turvapaikan käsitteiden ymmärtäminen alkaa keskeisten termien ymmärtämisestä. Sanaa pakolainen käytetään usein yleisenä terminä sotien, väkivallan tai vainon johdosta siirtymään joutuneille ihmisille. Todellisuudessa pakolaisen status on tarkkaan määritelty. Siirtymään joutuneita ihmisiä on erilaisia ja jokaisella on erityistarpeensa. Termien ymmärtäminen auttaa hahmottamaan paremmin tätä monimutkaista aihepiiriä.

Animaatioissa selitetään keskeisimpiä pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen liittyviä käsitteitä sekä keskustellaan pakolaisuuden peruskysymyksistä. Kuhunkin animaatioon liittyy taustamateriaali opettajalle. Animaatiot soveltuvat käytettäväksi opetusmateriaalina yli 12-vuotiaille nuorille sekä aikuisille.

Opetusmateriaalia eri ikäryhmille

Alta löydät opetusmateriaalia pakolaisista ja maahanmuutosta ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle ikäryhmittäin. Klikkaamalla eri ikäluokkien kuvakkeita löydät kullekin luokalle tarkoitetun videon sekä muun opetusmateriaalin.

Muuta materiaalia:

UNHCR on tuottanut myös muuta materiaalia opetuksen tueksi. Materiaalissa on huomioitu eri-ikäiset oppijat.

Lataa kielen oppimisen opas (pdf).

Lataa opas stressistä ja traumasta kärsivien pakolaislasten kanssa työskenteleville opettajille (pdf).