UNHCR:N OPETUSMATERIAALIA PAKOLAISUUDESTA 15–18-VUOTIAILLE

Tämä materiaali on tarkoitettu käytettäväksi 15–18-vuotiaiden oppilaiden opetuksessa. Materiaalin on tuottanut YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Suomen Pakolaisapu on UNHCR:n virallinen tiedotuskumppani Suomessa.

Nämä materiaalit on tarkoitettu käytettäväksi 15–18-vuotiaiden oppilaiden kanssa. Tämän ikäryhmän harjoitukset kehittävät erityisesti opiskelijoiden kriittistä ajattelua. Opiskelijoita kannustetaan erityisesti suhteuttamaan uutta tietoa omiin päivittäisiin kokemuksiinsa ja haastetaan heitä pohtimaan, kuinka heidän elämänsä liittyvät turvapaikanhakijoiden, pakolaisten, siirtolaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden elämiin paikallisesti ja globaalisti.
Harjoituksia tehdään sekä ryhmässä että itsenäisesti, opettajan ohjaamana.

Harjoitukset ja taustamateriaalit

Jotta pakolaisuutta, siirtolaisuutta ja turvapaikan hakemiseen liittyviä kysymyksiä voi ymmärtää, tulee tuntea keskeinen sanasto. Sanaa ”pakolainen” käytetään usein arkikielessä kuvaamaan kaikkia kodeistaan paenneita, mutta todellisuudessa ”pakolainen” on oikeudellisesti hyvin määritelty termi. Voit käyttää UNHCR:n animaatioita taustatietona opetuksessa tai tuoda osaksi oppituntia.

Ikäryhmälle tarkoitetussa videoharjoituksessa kuullaan samanikäisen pakolaistaustaisten nuorten elämästä.
Lataa tehtäväopas 15–18-vuotiaille.

Videoharjoitus

Omarin tarina

Omar on 17-vuotias ja kotoisin Syyriasta. Omar pakeni isänsä, äitinsä ja sisarustensa kanssa Syyriasta Jordaniaan, jossa he elivät pakolaisina muutaman vuoden. Omar kertoo, kuinka hän isänsä kanssa teki erilaisia töitä, jotta perhe selvisi. Myöhemmin perhe siirtyi kiintiöpakolaisina Luxemburgiin. Nyt Omar käy koulua, kuten kuka tahansa 17-vuotias. Hän on innokas urheilija ja dokumentoi ympäristöään omalla kamerallaan.

Lataa tehtäväopas videon käsittelyn tueksi.