UNHCR:N OPETUSMATERIAALIA PAKOLAISUUDESTA 6–9-VUOTIAILLE

Tämä materiaali on tarkoitettu käytettäväksi 6–9-vuotiaiden lasten opetuksessa. Materiaalin on tuottanut YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Suomen Pakolaisapu on UNHCR:n virallinen tiedotuskumppani Suomessa.

Nämä materiaalit on tarkoitettu käytettäväksi 6–9-vuotiaiden oppilaiden kanssa. Materiaalien avulla kehitetään oppilaiden sosiaalisia ja tunnetaitoja, edustetään oppilaiden välistä vuorovaikutusta, opitaan arvostamaan erilaisuutta ja ymmärtämään luokkaan tulevia uusia oppilaita sekä luodaan rauhallinen ympäristö luokkaan.
Tässä ikäryhmässä lapset pystyvät yleensä keskittymään yhteen aiheeseen 20 minuuttia kerrallaan. Keskittymiskyky kasvaa iän myötä, joten 8- ja 9-vuotiaat voivat pystyä keskittymään jo pidempään.

Harjoitukset ja taustamateriaalit

Harjoituksissa lapset työskentelevät toistensa ja opettajan kanssa, hyödyntäen ajoittain myös muuta materiaaleja. Tässä ikäryhmässä luku- ja kirjoitustehtävät eivät ole välttämättömiä, mutta niitä kannustetaan ottamaan osaksi opetusta lasten kasvaessa.

Tehtävissä hyödynnetään mahdollisimman paljon lasten omia kokemuksia ja tapoja kotoa.

Ikäryhmälle tarkoitetussa videoharjoituksessa kuullaan samanikäisen pakolaistaustaisen lapsen elämästä. Tämän kautta oppilaita kannustetaan positiiviseen keskusteluun lapsille tutuista aiheista, kuten perheestä, harrastuksista, leluista, koulunkäynnistä ja tulevaisuuden unelmista.
Lataa erilaisia tehtäväpaketteja 6–9-vuotiaille:

Videoharjoitus

Rahfin tarina

Rahf on Syyriasta kotoisin oleva 7-vuotias tyttö, joka harrastaa karatea. Rahf joutui pakenemaan kotimaastaan sotaa yhdessä äitinsä, isänsä ja sisarustensa kanssa. Perhe pakeni ensin Jordaniaan, minkä jälkeen perhe muutti kiintiöpakolaisina Luxemburgiin. Nyt Rahf käy koulua Luxemburgissa sekä opettelee uusia kieliä.

Lataa tehtäväopas videon käsittelyn tueksi.