UNHCR:N OPETUSMATERIAALIA PAKOLAISUUDESTA 12–15-VUOTIAILLE

Tämä materiaali on tarkoitettu käytettäväksi 12–15-vuotiaiden oppilaiden opetuksessa. Materiaalin on tuottanut YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Suomen Pakolaisapu on UNHCR:n virallinen tiedotuskumppani Suomessa.

Nämä materiaalit on tarkoitettu käytettäväksi 12–15-vuotiaiden oppilaiden kanssa. Tämän ikäryhmän tehtävissä harjoitellaan etenkin kykyä hahmottaa pakolaisuutta sekä suhteuttaa pakolaisten todellisuus oppilaiden omaan elämään. Harjoitukset keskittyvät etenkin kasvattamaan oppilaiden empatiakykyjä sekä ymmärrystä pakolaisuudesta, siirtolaisuudesta ja turvapaikkakysymyksistä. Samanaikaisesti opetusmateriaali kannustaa oppilaita kriittisen ajattelun harjoittamiseen.

Harjoitukset ja taustamateriaalit

Jotta pakolaisuutta, siirtolaisuutta ja turvapaikan hakemiseen liittyviä kysymyksiä voi ymmärtää, tulee tuntea keskeinen sanasto. Sanaa ”pakolainen” käytetään usein arkikielessä kuvaamaan kaikkia kodeistaan paenneita, mutta todellisuudessa ”pakolainen” on oikeudellisesti hyvin määritelty termi. Voit käyttää UNHCR:n animaatioita taustatietona opetuksessa tai tuoda osaksi oppituntia.

Ikäryhmälle tarkoitetussa videoharjoituksessa kuullaan samanikäisten pakolaistaustaisten nuorten elämästä. Videon kautta oppilaita kannustetaan positiiviseen keskusteluun nuorille tutuista ja relevanteista aiheista, kuten syistä pakenemisen takana, uuteen kotimaahan saapumisesta sekä tulevaisuuden haaveista. Tämän ikäryhmän oppilaita kannustetaan ajattelemaan aihepiirin kysymyksiä käytännön tasolla, luokkahuonetta laajemmin.
Lataa tehtäväopas 12–15-vuotiaille.

Videoharjoitus

Hassanin ja Youssofin tarina

Hassan ja Youssof ovat 14- ja 15-vuotiaat veljeksiä, jotka ovat kotoisin Syyriasta. Hassan ja Youssof joutuivat pakenemaan kotimaastaan sotaa yhdessä isänsä, joka on karateopettaja, äitinsä ja sisarustensa kanssa. Perhe pakeni ensin Jordaniaan, minkä jälkeen perhe muutti kiintiöpakolaisina Luxemburgiin. Nyt veljekset käyvät koulua sekä harrastavat karatea.

Lataa tehtäväopas videon käsittelyn tueksi.