Miltä tuntuu, kun saa palvelua omalla äidinkielellä?

Kaksi miestä istuu sohvalla ja keskustelevat keskenään.

Äidinkieli on kieli, jolla voimme kommunikoida täydellisesti toisten ihmisten kanssa ja jolla pystymme kertomaan helposti ja vapaasti vaikeistakin asioista. Äidinkielellä pystymme sanomaan asioita niin kuin haluamme.

Kommunikointi ei ole vain, mitä kuulemme tai mitä sanoja ihminen pystyy käyttämään vieraalla kielellä. Usein, kun ihmiset käyttävät vierasta kieltä, sanavarasto saattaa olla sen verran pieni, että moni asia sanotaan puutteellisesti. Silloin emme saa kokonaiskuvaa tilanteesta tai ymmärrä, minkälainen hätä asiakkaalla on. Iso osa kommunikaatiosta koostuu kehonkielestä, äänensävystä, tunteista ja siitä, miten ihminen reagoi, kun hän puhuu vaikeasta asiasta. Moni näistä jää puuttumaan tulkkauksessa.

Eräässä tapauksessa neuvoin nuorta asiakasta hoitamaan perheensä asioita. Ensimmäisessä tapaamisessa en kokenut, että asiakkaalla olisi iso hätä. Aloimme työskentelemään ja selvittämään hänen tilannettaan. Minusta tuntui, että jotain puuttui koko ajan. Etsimme tiimimme kanssa asiakkaalle palvelua hänen omalla äidinkielellään. Ensimmäinen omalla äidinkielellä järjestetty tapaaminen oli erilainen kuin mitä kuvittelimme. Oikeat asiat tulivat esille vasta omalla äidinkielellä, ja sanoisin, että ne olivat paljon vaikeampia kuin mitä asiakas oli pystynyt kertomaan suomeksi. Onneksi saamme jatkaa yhteistyötä ja auttaa häntä hänen omalla äidinkielellään.

Jos työntekijän ja asiakkaan välillä ei ole yhteistä kieltä, tarvitsemme tulkkeja, jotta pystymme hoitamaan asioita. Usein ihmiset kertovat tulkille vaikeuksistaan pitkästi ja sen, missä he tarvitsevat apua, mutta tulkki kertoo ammattilaisille vain lyhyesti, mistä on kyse. Kaikki tunteet, huoli, stressi ja ahdistava olo puuttuvat, kun tulkki kertoo ammattilaisille rauhallisella äänellä, mitä palveluita hakija tarvitsee ja mitä apua hän kaipaa. Tämä vaikeuttaa tilanteen kartoitusta – mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä, kenen kanssa pitäisi olla yhteydessä, että tilanne saadaan haltuun, ketkä ovat oikeita henkilöitä työskentelemään asiakkaan kanssa ja niin edelleen. Minun mielestäni mitä laajemmin palveluita on saatavilla ihmisen omalla äidinkielellä, varsinkin heille, ketkä ovat asuneet Suomessa vähän aikaa, sitä paremmin ihmiset saavat asiansa hoidettua. Tämä näkyy jo monissa eri organisaatioissa, viranomaistoimistoissa ja puhelinpalveluissa.

Kurvi-toiminnassa voimme antaa palvelua monilla eri kielillä – rohkaisemme suomen kielen käyttöön, mutta voimme palvella asiakkaita myös heidän omalla äidinkielellään. Mahdollisuus oman äidinkielen käyttöön on ollut pidetty ja suosittu asiakkaiden ja ammattilaisten mielestä. Sosiaalityöntekijät, kuraattorit ja muut viranomaiset ovat olleet tyytyväisiä, kun teemme yhteistyötä ja autamme heidän asiakkaitaan hoitamaan Kelan, Migrin ja muita asioita. Asiakkaat kertovat heidän tutuilleen palvelustamme ja että he voivat saada apua meiltä omalla äidinkielellään.

On keskeistä kertoa vieraskielisille asiakkaille, miten tärkeää on oppia jompaakumpaa Suomen virallisista kielistä, minkälainen hyöty heille siitä on, kun he puhuvat asuinmaansa kieltä ja kuinka paljon tämä helpottaa heidän kotoutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan sekä arkipäivän asioiden hoitamista, esimerkiksi työn ja opiskelun etsimisessä.

Tony Khalil
Vastaava ohjaaja, Kurvi-toiminto

Tony Khalil

Lisää blogikirjoituksia