Ihmisen hyvinvointi kärsii, kun hänet pakotetaan elämään erossa perheestään

”Perheenyhdistämisen helpottamiseksi on tehtävä vielä paljon työtä.”
 
Tämän lauseen olen lukenut jostain mielipidekirjotuksesta, ja olen samaa mieltä.

Yleisesti ottaen perhe on tärkeä sosiaalinen voimavara ihmisten elämässä, ja siitä saadaan aurinkoista voimaa. Moni Suomessa olevista maahanmuuttaneista asuvat pitkään erossa perheestään, ja osalla heistä on myös perheenyhdistämisprosessi käsittelyssä. Perheenyhdistämistä pidetään tärkeänä aiheena maahanmuuttaneen elämässä, ja se vaikuttaa yksilön elämään kaikilla tasoilla ja erityisesti kotoutumiseen. Tieteellisesti kotoutuminen on laaja ja monimuotoinen käsite, johon vaikuttaa moni asia.

Asuessani Suomessa olen huomannut, että monilla tutuillani on tosi vahva halu kotoutua yhteiskuntaan. Perheenyhdistämisen hidas prosessi on kuitenkin vaikuttanut tai jopa estänyt kotoutumisen. Kotoutuminen vaatii maahanmuuttaneelta paljon työtä, jotta oppii kieltä, uutta kulttuuria ja muodostaa uusia sosiaalisia suhteita. Toisin sanoen pitää rakentaa uutta elämää uudessa maassa. Tämän helpottamiseksi pitäisi olla sekä yhteiskunnallista että perheen tukea. Siksi eläminen erossa perheestään, joka luultavasti on keskellä konfliktialuetta, vaikuttaa suoraan kotoutumiseen.

Tämä päätelmä on vahvistettu myös THL:ssa, jonka mukaan perheestä erossa olevilla on useammin heikompi kielitaito, työllistymisvaikeuksia, ongelmia koulutukseen osallistumisessa, vakavia masennus- tai ahdistuneisuusoireita ja univaikeuksia. Olen sitä mieltä, että kun halutaan onnistua maahanmuuttaneen kotoutumisprosessissa ja tehdä siitä helpompaa ja nopeampaa, tulee hänet huomioida kokonaisvaltaisesti yksilönä. Kieli ja koulutus ovat todella tärkeitä kotoutumisen kannalta, mutta perheen ja oman lasten poissaolo vaikuttaa myös siihen prosessiin ja kielen oppimiseen jne.

Esimerkiksi yhdellä tutullani oli erittäin positiivinen asenne kotoutua yhteiskuntaan. Tullessaan Suomeen vuonna 2015 hän oppi heti Suomen kansallislaulun ja oppi puhumaan suomea virheettömästi. Perheenyhdistämisen prosessin myötä huomasin, että hänen motivaationsa alkoi laskemaan ja hän alkoi syrjäytyä omista ystävistään sekä yhteiskunnasta ylipäätään. Vaikka tietojeni mukaan kaikki tämän prosessin ehdot täyttyivät, kestää perheenyhdistäminen vielä vuosia ja hänen psyykkinen tilansa on huonontumassa. Ei ihme, kun on asunut kuusi vuotta erossa perheestään.

Kyllä perheenyhdistämisen helpottamiseksi on tehtävä vielä paljon työtä.

Ahmed Mesaedy
Ohjaaja, Kurvi-toiminto

Vuoden pakolaismies 2021 Ahmed Mesaedy hymyilee kameralle ulkona kesäisessä säässä.