Työllistymisen ja elinkeinon edistäminen

Pakolaisapu tukee vasta Suomeen tulleiden ja maassa jo pidempään asuneiden maahanmuuttaneiden osallisuutta
suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on tasa-arvoinen ja inklusiivinen työelämä sekä sosiaalisesti, taloudellisesti,
ekologisesti ja inhimillisesti kestävä yhteiskunta.

Valmennusta ja mentorointia työelämään sekä tietoa ja tukea työnantajille

Pakolaisavun Sauma-toiminto tuo yhteen työnantajia ja maahanmuuttaneita työnhakijoita. Tarjoamme työnhakijoiden tarpeisiin räätälöityjä työelämävalmennuksia ja mentorointia. Teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja tuemme työsuhteen alkua kulkemalla mukana rekrytoinnissa, perehdytyksessä ja suomalaiseen työelämään sopeutumisessa. Näin edistämme kestävien työsuhteiden ja monimuotoisten työyhteisöjen syntymistä.
Tutustu Sauma-toimintoon sen verkkosivuilla.
Ilmoittaudu Sauma-työelämävalmennukseen tästä linkistä.

Työelämävalmennukseen ja asiakasohjautuvuuteen liittyvät tiedustelut:

Ulla Tarkka, asiantuntija, Sauma-työelämävalmennus,
p. 044 734 9297

Katja Korhonen, asiantuntija,
Sauma-työelämävalmennus, p. 044 774 6153

Elena Tamminen, asiantuntija, koulutus ja työelämä, p. 044 762 4894

Työperäisen hyväksikäytön ehkäiseminen ja uhrien tuki

Reilu työelämä -hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä Suomessa tapahtuvaa työperäistä hyväksikäyttöä ja tukea työperäisen hyväksikäytön uhreja pääsemään tukipalveluihin. Toimintamme on valtakunnallista ja sitä rahoittaa STEA.

Järjestämme info- ja keskustelutilaisuuksia eri ammattiliittojen, vastaanottokeskusten ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Tilaisuuksissa nostamme esiin mm. työntekijöiden oikeudet, työpaikan vaikutuksen oleskelulupaan ja työperäisen hyväksikäytön uhrien tukipalvelut. Tarjoamme myös henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta ensisijaisesti suomen, englannin, arabian ja darin kielillä maahanmuuttaneille ja turvapaikanhakijoille.

Lisätietoa löydät Reilu työelämä -hankkeen verkkosivuilta.

Tiedustelut:
Shenäh Räzabi, asiantuntija, työperäisen hyväksikäytön ehkäisy, shenah.razabi@pakolaisapu.fi, puh. 044 742 9207