Työllistymisen ja elinkeinon edistäminen

Pakolaisapu tukee vasta Suomeen tulleiden ja maassa jo pidempään asuneiden maahanmuuttaneiden osallisuutta
suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on tasa-arvoinen ja inklusiivinen työelämä sekä sosiaalisesti, taloudellisesti,
ekologisesti ja inhimillisesti kestävä yhteiskunta.

Valmennusta ja mentorointia työelämään sekä tietoa ja tukea työnantajille

Pakolaisavun Sauma-toiminto tuo yhteen työnantajia ja maahanmuuttaneita työnhakijoita. Tarjoamme työnhakijoiden tarpeisiin räätälöityjä työelämävalmennuksia ja mentorointia. Teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja tuemme työsuhteen alkua kulkemalla mukana rekrytoinnissa, perehdytyksessä ja suomalaiseen työelämään sopeutumisessa. Näin edistämme kestävien työsuhteiden ja monimuotoisten työyhteisöjen syntymistä.
Tutustu Sauma-toimintoon sen verkkosivuilla.
Ilmoittaudu Sauma-työelämävalmennukseen tästä linkistä.

Työelämävalmennukseen ja asiakasohjautuvuuteen liittyvät tiedustelut:

Bengü Tanrikulu, asiantuntija, koulutus ja työelämä p. 044 774 6153

Ulla Tarkka, asiantuntija, työelämä ja sidosryhmät p. 044 734 9297

Työperäisen hyväksikäytön ehkäiseminen ja uhrien tuki

Reilu työelämä -hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä Suomessa tapahtuvaa työperäistä hyväksikäyttöä ja tukea työperäisen hyväksikäytön uhreja pääsemään tukipalveluihin. Toimintamme on valtakunnallista ja sitä rahoittaa STEA.

Järjestämme info- ja keskustelutilaisuuksia eri ammattiliittojen, vastaanottokeskusten ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Tilaisuuksissa nostamme esiin mm. työntekijöiden oikeudet, työpaikan vaikutuksen oleskelulupaan ja työperäisen hyväksikäytön uhrien tukipalvelut. Tarjoamme myös henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta ensisijaisesti suomen, englannin, arabian ja darin kielillä maahanmuuttaneille ja turvapaikanhakijoille.

Lisätietoa löydät Reilu työelämä -hankkeen verkkosivuilta.

Tiedustelut:
Shenäh Räzabi, asiantuntija, työperäisen hyväksikäytön ehkäisy, shenah.razabi@pakolaisapu.fi, puh. 044 742 9207

 

Monikielisen yhteiskuntaorientaation oppimateriaalin kehitys 

Pakolaisavun ja Opetushallituksen yhteisessä hankkeessa päivitetään monikielisen yhteiskuntaorientaation suomenkielinen oppimateriaali ja muokataan materiaali verkko-oppimisalustan muotoon. 
 
Yhteiskuntaorientaatio on omakielinen alkuvaiheen kotoutumista tukeva koulutus, josta on tulossa kunnille lakisääteistä vuonna 2025 uuden kotoutumislain myötä. Tavoitteena on, että maahanmuuttanut saa maahantulon perusteesta riippumatta heti alkuvaiheessa keskeiset perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta sellaisella kielellä, jota hän ymmärtää.  
 
Hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).  Lisätietoja yhteiskuntaorientaation verkkosivuilla.
 
Tiedustelut
Anni Harmaala, asiantuntija, yhteiskuntaorientaatio, anni.harmaala@pakolaisapu.fi, p. 044 768 9605 
Lilli Rasilainen, erityisasiantuntija, Opetushallitus, lilli.rasilainen@oph.fi, p. 0295 331 373