Maailma on meille kaikille, ei vain miehille – Haastattelimme Vuoden pakolaisia naistenpäivästä ja naiseudesta

Kaksi vuoden pakolaista.

Jo yli sadan vuoden ajan maaliskuussa on vietetty kansainvälistä naistenpäivää, joka alleviivaa naisten oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa. Päivän viettäminen ei kuitenkaan ole mahdollista läheskään jokaisessa maailman maassa yhä vallitsevien sortavien rakenteiden takia. Päivän ydinviesti on sukupuolten välisen tasa-arvon periaate, joka tulisi muistaa vuoden jokaisena päivänä.

”Mielestäni vietämme naistenpäivää, jotta miehet muistavat maailman kuuluvan meille kaikille.” Berivan Suleiman, Vuoden pakolainen 2023

Yli 110 miljoonasta kotimaastaan paenneista noin puolet on naisia

Kuka tahansa voi joutua pakenemaan, eikä pakolaisuus katso sukupuolta, ikää tai varallisuutta. Sukupuoli voi kuitenkin lisätä paenneiden ihmisten haavoittuvaisuutta entisestään. Pakkomuuton perimmäiset syyt voivat liittyä sukupuoleen, kuten sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja siitä kumpuavaan vainoon. Yli 110 miljoonasta kotimaastaan paenneista noin puolet on naisia.

Naisten rooli sotien ja konfliktien keskellä on kaikkea muuta kuin passiivinen: naiset synnyttävät sotien keskellä, kasvattavat lapsensa pakolaisleireillä ja kantavat elinikänsä vastuuta traumojen käsittelystä. Pakomatka on naisille usein vielä vaarallisempi kuin miehille, sillä naisen riski joutua hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhriksi matkan aikana on todella korkea.

Haastavista olosuhteista huolimatta pakolaisnaiset ovat vahvoja ja rohkeita toimijoita, jotka kantavat harteillaan kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeusperiaatteiden todellista toteutumista. Naisilla on myös aktiivinen rooli rauhan rakentamisessa ja konfliktien ratkaisussa.

Haastattelimme kahta Vuoden pakolaista naisten oikeuksista ja heidän kokemuksistaan naiseuteen ja pakolaisuuteen liittyen. Vuoden pakolaisnainen 2022 Lama Kourdi ja Vuoden pakolainen 2023 Berivan Suleiman alleviivasivat oman toimijuutensa merkitystä rohkaistaessa muita naisia taisteluun sortavia rakenteita vastaan:

Jo ennen kuin minusta tuli Vuoden pakolainen, autoin laajasti naisia ja viranomaisia. Opetin heille, että kaikki me päätämme itse omasta elämästämme. Suuri osa heistä (naisista) oli painettu niin alas, että heidän oli vaikea nähdä tulevaisuuden tarjoavan mitään positiivista. Edelleen saan paljon tämänkaltaisia yhteydenottoja. Berivan Suleiman, Vuoden 2023 pakolainen

Naistenpäivä tarjoaa minulle mahdollisuuden puhua avoimesti erityisesti konflikti- ja sota-alueilla olevien naisten kohtaamasta sorrosta ja väkivallasta. Päivä myös kannustaa muita toimimaan turvallisen, tasa-arvoisen ja arvostetun elämän saavuttamiseksi. Lama Kourdi, Vuoden 2022 pakolaisnainen

Berivan Suleiman (Kuva: Julus Töyrölä)

Valinta Vuoden pakolaiseksi on tarjonnut mahdollisuuden tukea tyttöjä ja naisia

Pakenemisen myötä tapahtunut muutto uuteen maahan on toiminut sekä Lamalle että Berivanille uutena alkuna ja mahdollisuutena rakentaa turvallista ja kestävää elämää. Pakenemaan joutuneet naiset saattavatkin usein kokea niin sanotun heräämisen siihen, että naisena on mahdollista elää vapaasti ja itsenäisesti uudessa kotimaassa.

– Vietin naistenpäivää ensimmäisen kerran vastaanottokeskuksessa Suomessa, jolloin huomasin, että naisten oikeudet voivat olla näkyvillä yhteiskunnassa. Mikseivät ne näkyneet kotimaassani (Syyriassa) samalla tavalla?, Berivan pohtii.

Lama Kourdi (Kuva: Julius Töyrölä)

Valinta Vuoden pakolaiseksi on tarjonnut naisille mahdollisuuden kertoa oman tarinan ja toimia äänenä muille naisille. Haku Vuoden 2024 pakolaiseksi on auki vielä muutaman päivän 10.3. asti. Tunnustuspalkinto on myös tarjonnut haastateltaville paljon henkilökohtaisessa elämässä:

– Valinta Vuoden pakolaisnaiseksi antoi minulle rohkeutta ja itseluottamusta. Se tarjosi paljon mahdollisuuksia ja auttoi minua astumaan epämukavuusalueeni ulkopuolelle. Ennen kaikkea olen nykyään rohkeampi, Lama summaa.

Lama opiskelee tällä hetkellä sosionomiksi ja työskentelee maahanmuuttaneiden tyttöjen ja naisten parissa. Työllään hän pystyy auttamaan asiakkaitaan löytämään voimaa uudessa kotimaassa sekä luomaan itselleen merkityksellisen olon muiden tukemisesta. Viime Vuoden pakolainen Berivan työskentelee vartijana ja odottelee kansalaisuuspäätöstä, jotta hän voisi hakea tulevaisuudessa poliisikouluun.

Tänä naistenpäivänä haastamme kaikki pohtimaan omaa rooliaan naisten oikeuksien edistäjänä. Kouluttautumalla, haastamalla omia ajatusmalleja sekä tukemalla toimijoita, jotka työskentelevät naisten oikeuksien edistäjinä, olemme askeleen lähempänä tasa-arvoisempaa ja empaattisempaa maailmaa.

Me Pakolaisavulla tarjoamme naisille mm. aikuiskoulutusta sekä suojelua sukupuoleen perustuvalta väkivalta. Lue lisää työstämme naisten parissa esimerkiksi oheisista artikkeleista:

Pakolaisavun koulutusohjelma teki Eshtaqista virallisen yrittäjän ja vei lähemmäs unelmia – Suomen Pakolaisapu

Leskestä yrittäjäksi – Toimeentulokoulutus tukee naisten taloudellista itsenäisyyttä Ugandassa – Suomen Pakolaisapu