Pakolaisapu on mukana sukupuolittuneen väkivallan kitkemisessä

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan noin joka viides pakenemaan joutunut nainen on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Sukupuolittunutta väkivaltaa esiintyy kaikissa yhteiskunnissa riippumatta ihmisten koulutustasosta, uskonnosta tai asemasta. Väkivallalla on monia muotoja: seksuaalinen väkivalta ja pari- ja lähisuhdeväkivalta, mutta myös vainoaminen, verkossa tapahtuva häirintä, pakkoavioliitot, kunniaväkivalta ja ihmiskauppa.

Valtaosa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ei tule koskaan viranomaisten tietoon. Etenkin maahanmuuttaneiden naisten asema on huono, sillä esimerkiksi puutteellinen kielitaito estää avun hakemista. Luottamus viranomaisiin voi olla heikkoa, eikä maahanmuuttaneilla naisilla myöskään ole aina tietoa uuden yhteiskunnan lainsäädännöstä ja heidän omista oikeuksistaan. Siksi maahanmuuttaneisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on vaikea tilastoida.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi YK järjestää vuosittain 16 Days of Activism Against Gender Based Violence -kampanjan. Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoutta sukupuolittuneesta väkivallasta ja sen poistamisesta.

Myös Pakolaisapu oli mukana kampanjassa ja tekee töitä teeman parissa. Myanmarissa työntekijämme osallistuivat aktiivisesti kampanjaan jakamalla tietoa sukupuolittuneesta väkivallasta ja auttavista tahoista sosiaalisen median kanavissaan sekä järjestämällä verkkotapaamisia. Myanmarissa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy on kiinteä osa myös päivittäistä toimintaamme: tuemme maassa toimivia turvataloja seksuaalisen väkivallan uhreille ja lisäämme tietoutta väkivallan ehkäisystä.

Ugandassa kampanjaa suunniteltiin paikallisesti pakolaisasutusalueilla. Lisäksi Pakolaisavun kenttätoimiston henkilökunta tuki yhteisön johtajia, kun he osallistuivat radio-ohjelmaan ja puhuivat sukupuolittuneesta väkivallasta ja sen ehkäisystä sekä haitallisten käytäntöjen poistamisesta. Radio-ohjelmassa korostui muun muassa miesten osallisuuden merkitys. Kampanjaan osallistumisen lisäksi teemaa käsitellään osana temaattista koulutustamme.

Etiopiassa toiminnallisen aikuislukutaidon hankkeemme pyrkii parantamaan etenkin naisten ja vammaisten mahdollisuuksia. Vammaisinkluusion tärkeys näkyi myös kampanjan aikana. 3. joulukuuta vietettiin kansainvälistä vammaisten päivää, ja tänä vuonna painotimme vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksia ja inklusiivisuutta koronapandemian jälkeisessä maailmassa. Lisäksi Pakolaisapu osallistui Etiopiassa muiden järjestöjen sukupuolittuneen väkivallan vastaiseen toimintaan.

Ajankohtaista

Joint Statement: The future EU must uphold the right to asylum in Europe

To ensure that refugees can access protection, states must guarantee the right to seek and ...

Pakolaisapu etsii jälleen kotoutumista edistävää tahoa KotoTeko 2024 -tunnustuksen saajaksi

Suomen Pakolaisapu jakaa tänä vuonna neljännen kerran KotoTeko-tunnustuksen taholle, joka innovatiivisella ja inklusiivisella toiminnallaan edistää ...

Lausunto hallituksen esitysluonnokseen ulkomaalaislain muuttamisesta säilöönoton ja maahantulokiellon osalta

VN/26422/2023    Suomen Pakolaisapu on antanut sisäministeriölle lausunnon hallituksen esitysluonnokseen ulkomaalaislain muuttamisesta (säilöönotto ja maahantulokielto). ...

Vuoden pakolainen 2024 Sa Myer Oo

© Julius Töyrylä Suomen Pakolaisapu on valinnut Vuoden pakolaiseksi 2024 vaasalaisen Sa Myer Oon. Nimitys ...

Haemme ukrainankielistä ohjaajaa maahanmuuttaneiden nuorten tukemiseksi

Oletko kiinnostunut kotoutumisen tematiikasta ja haluatko tehdä työtä haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tukemiseksi sekä palveluiden ...

Lausunto valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

Suomen Pakolaisapu on antanut 10.6.2024 lausunnon valtioneuvoston kanslialle toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Lausunto ...

Tervetuloa Vuoden pakolainen -julkistustilaisuuteen 18.6.2024 klo 14.00–16.00 Eurooppasaliin!

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt. Suomen Pakolaisapu valitsee vuosittain Vuoden pakolaisen. Vuoden pakolainen -tunnustuspalkinnon tarkoituksena on ...

Haemme kahta ukrainankielistä asiantuntijaa tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten kuntiin siirtymistä tukevaan toimintaan 

Hakuaikaa jatkettu su 23.6. asti.   Haluatko tehdä työtä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tukemiseksi sekä ...