Pakolaisapu on mukana sukupuolittuneen väkivallan kitkemisessä

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan noin joka viides pakenemaan joutunut nainen on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Sukupuolittunutta väkivaltaa esiintyy kaikissa yhteiskunnissa riippumatta ihmisten koulutustasosta, uskonnosta tai asemasta. Väkivallalla on monia muotoja: seksuaalinen väkivalta ja pari- ja lähisuhdeväkivalta, mutta myös vainoaminen, verkossa tapahtuva häirintä, pakkoavioliitot, kunniaväkivalta ja ihmiskauppa.

Valtaosa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ei tule koskaan viranomaisten tietoon. Etenkin maahanmuuttaneiden naisten asema on huono, sillä esimerkiksi puutteellinen kielitaito estää avun hakemista. Luottamus viranomaisiin voi olla heikkoa, eikä maahanmuuttaneilla naisilla myöskään ole aina tietoa uuden yhteiskunnan lainsäädännöstä ja heidän omista oikeuksistaan. Siksi maahanmuuttaneisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on vaikea tilastoida.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi YK järjestää vuosittain 16 Days of Activism Against Gender Based Violence -kampanjan. Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoutta sukupuolittuneesta väkivallasta ja sen poistamisesta.

Myös Pakolaisapu oli mukana kampanjassa ja tekee töitä teeman parissa. Myanmarissa työntekijämme osallistuivat aktiivisesti kampanjaan jakamalla tietoa sukupuolittuneesta väkivallasta ja auttavista tahoista sosiaalisen median kanavissaan sekä järjestämällä verkkotapaamisia. Myanmarissa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy on kiinteä osa myös päivittäistä toimintaamme: tuemme maassa toimivia turvataloja seksuaalisen väkivallan uhreille ja lisäämme tietoutta väkivallan ehkäisystä.

Ugandassa kampanjaa suunniteltiin paikallisesti pakolaisasutusalueilla. Lisäksi Pakolaisavun kenttätoimiston henkilökunta tuki yhteisön johtajia, kun he osallistuivat radio-ohjelmaan ja puhuivat sukupuolittuneesta väkivallasta ja sen ehkäisystä sekä haitallisten käytäntöjen poistamisesta. Radio-ohjelmassa korostui muun muassa miesten osallisuuden merkitys. Kampanjaan osallistumisen lisäksi teemaa käsitellään osana temaattista koulutustamme.

Etiopiassa toiminnallisen aikuislukutaidon hankkeemme pyrkii parantamaan etenkin naisten ja vammaisten mahdollisuuksia. Vammaisinkluusion tärkeys näkyi myös kampanjan aikana. 3. joulukuuta vietettiin kansainvälistä vammaisten päivää, ja tänä vuonna painotimme vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksia ja inklusiivisuutta koronapandemian jälkeisessä maailmassa. Lisäksi Pakolaisapu osallistui Etiopiassa muiden järjestöjen sukupuolittuneen väkivallan vastaiseen toimintaan.

Ajankohtaista

Haemme työelämän asiantuntijoita (3 paikkaa/tehtävää)

Kiinnostaako sinua työ maahanmuuttaneiden naisten yhteiskuntaan kiinnittymisen ja työllisyyden parissa? Haluatko työskennellä arvostetussa kansainvälisessä järjestössä, ...

Suomen Pakolaisapu ja Kotipalvelu Mehiläinen käynnistävät yhteistyön maahanmuuttaneiden työllisyyden edistämiseksi

Suomen Pakolaisapu aloittaa Kotipalvelu Mehiläisen kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on auttaa maahanmuuttaneita työllistymään ja pääsemään ...

Haemme HR- ja hallintoassistenttia

Haluatko työskennellä arvostetussa kansainvälisessä järjestössä? Haluatko edistää ihmisoikeuksien toteutumista omalla ammattitaidollasi? Haluatko olla osa huipputiimiä? ...

Kannanotto: Suomen ei tule tietoisesti rikkoa kansainvälisiä sopimuksia rajoittamalla suojelua tarvitsevien ihmisten oikeuksia

27.3.2024 Suomi suunnittelee maahantulon välineellistämisen torjumiseksi väliaikaisia toimenpiteitä, joilla rajoitettaisiin oikeutta hakea turvapaikkaa osalla Suomen ...

Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torju-miseksi

Suomen Pakolaisapu on antanut 25.3.2024 lausunnon sisäministeriölle hallituksen esitykseksi laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. ...

Tarvekartoitus antirasismin teemoista – Rinnakkain-hankkeen kyselyt eri kohderyhmille

Suomen Pakolaisapu yhdessä MIELI ry:n kanssa on käynnistänyt uuden Rinnakkain-hankkeen, jossa tarjotaan tukea ja ohjausta ...

Lausunto ulkomaalaislain muuttamista koskevaan hankkeeseen, kansainvälisen ja toissijaisen suojelun oleskeluluvat

Suomen Pakolaisapu on antanut 12.3.2024 sisäministeriölle lausunnon ulkomaalaislain muuttamista koskevaan hankkeeseen. (VN/24058/2023)   Hallituksen lakiesityksen ...

Lausunto kansalaisuuslain muuttamisesta Suomen Pakolaisapu

Suomen Pakolaisapu on antanut 11.3.2024 lausunnon hallituksen esitykseksi kansalaisuuslain muuttamisesta. (VN/23086/2023) Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ...