Pakolaisapu etsii jälleen kotoutumista edistävää tahoa Kototeko 2021 -tunnustuksen saajaksi

Maahanmuuttajataustaiset naiset keskustelevat iloisesti ulkona sijaitsevalla aukiolla
Suomen Pakolaisapu jakaa tänä vuonna kolmannen kerran Kototeko-tunnustuksen taholle, joka innovatiivisella ja inklusiivisella toiminnallaan edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja yhteiskunnan kykyä vastaanottaa tulijoita. Vuoden 2021 valinnassa painotetaan erityisesti väestöryhmien vuorovaikutuksen ja maahanmuuttaneiden osallisuuden edistämistä.
 
Kototeko-tunnustuksella Pakolaisapu haluaa nostaa esiin Suomessa tehtävää hienoa ja moninaista työtä kotoutumisen edistämiseksi sekä kannustaa toimintaa tekeviä tahoja kehittämään ja jakamaan hyväksi todettuja käytäntöjä. Tunnustus jaetaan joka toinen vuosi. Kototeko 2021 -tunnustuksen suojelijana toimii työministeri Tuula Haatainen.
 
– Suomessa panostetaan laadukkaisiin kotoutumista edistäviin palveluihin, ja muutosta parempaan tapahtuu koko ajan. Kotoutumista edistävien toimien haasteena on usein toimintojen yksisuuntaisuus, eli se, etteivät ne tapahdu vuorovaikutuksessa vastaanottavan yhteiskunnan jäsenten kanssa. Suomella on haasteena myös maahanmuuttaneiden suhteellisen pieni määrä samalla kun muuttajien heterogeenisyys vaatisi räätälöidympiä palveluita eri ryhmille, sanoo Pakolaisavun kotimaan ohjelmajohtaja Ben Malinen.
 
Tänä vuonna tunnustuspalkinnon valintakriteereissä korostuu väestöryhmien välisen vuorovaikutuksen edistäminen sekä erityisen haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttaneiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Palkintoa voivat hakea esimerkiksi kunnat, yritykset, järjestöt tai verkostot. Lisäksi myös yksityishenkilöt voivat ehdottaa palkinnon saajaksi kriteerejä täyttävää tahoa. Palkinto voidaan myöntää tuotteelle, toimintamallille, palvelulle tai teknologialle, joka edistää maahanmuuttaneiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa.
 
Kototeko 2021 -tunnustus jaetaan Helsingissä 27. lokakuuta virtuaalisessa Kotogaalassa. Gaala kokoaa yhteen maahanmuuton ja kotoutumiskentän toimijoita ja tuo esiin ajankohtaisia aiheita. Ehdotukset Kototeko 2021 -tunnustuksen saajaksi tulee lähettää viimeistään 26.9.2021.
 
Tunnustuspalkinnon saajasta päättää Suomen Pakolaisapu ry:n hallitus erillisen arviointiraadin suositusten perusteella. Tänä vuonna raatiin kuuluvat Uudenmaan ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio, Lidl Suomen henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Päivi Ben Ammar, Vuoden Pakolaismies Ahmed Mesaedy sekä Moniheli ry:n järjestöpäällikkö Julie Breton. Edellisen kerran tunnuspalkinto jaettiin vuonna 2018.
 
 

Kototeon säännöt 2021

Kototeko 2021 -tunnustuksen saajaksi voi ehdottaa yrityksiä, kuntia, hankkeita tai organisaatioita. Yritys, kunta, hanke tai organisaatio voi myös itse ehdottaa tunnustusta tekemälleen kotoutumistoiminnalle. Yksityishenkilö ei voi hakea tunnustusta itselleen oman kotoutumisensa onnistumisesta.
 
Ehdotuksessa tulee olla tiivis kuvaus siitä, mitä tunnustuksen arvoista on tehty ja miksi kyseistä tahoa esitetään tunnustuksen saajaksi. Lisäksi tulee ilmaista ehdokkaan suostumus mahdollisen tunnustuksen vastaanottamiseen. Ehdokkaan on oltava käytettävissä tunnustuksenjakotilaisuudessa sekä valmis antamaan medialle haastatteluita.
 
Tunnustuksen hakuhetkellä mahdollisen tunnustuksen saajan tulee olla edelleen aktiivisesti jatkamassa toimintaa, jolle tunnustusta haetaan. Palkinto voidaan myöntää myös toiminnalle, joka on jo päättynyt, mutta jota joku toinen taho hyödyntää kotouttamisessa.
 
Ehdotuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ehdotusten tekeminen on kaikille avointa ja ehdokasasettelua eri puolilta Suomea rohkaistaan. Tunnustuksen saajasta päättää Suomen Pakolaisapu ry:n hallitus. Tunnustus jaetaan 27. lokakuuta 2021.
 
Tunnustusta voi hakea uudelleen seuraavalla hakukerralla. Ehdotusten tulee olla perillä Suomen Pakolaisavussa 26.9.2021 klo 23.59 mennessä. Ehdotukset lähetetään osoitteeseen: viestinta@pakolaisapu.fi otsikolla ”Kototeko 2021”. Voit myös jättää ehdotuksen lomakkeella.
 
Lisätietoja:
Katja Mannerström
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
044 761 5708, katja.mannerstrom(a)pakolaisapu.fi
 
Pakolaisavun työntekijät auttavat ukrainalaisia aina työpaikan etsimisestä Kelan etuusviidakossa navigoimiseen – ”Saadaan nopeasti signaaleja kentältä, jos on jokin asia, mikä kiinnostaa tai häiritsee”

Ukraina-hankkeen työntekijät Irina Eteläaho ja Maria Lavonen aloittivat työn ukrainalaisten parissa vapaaehtoisina. Sittemmin siitä on ...

Harjoittelijoidemme kokemuksia – Syksy 2023

Suomen Pakolaisavulla on perinteenä ottaa keväisin ja syksyisin kaksi harjoittelijaa viestinnän ja markkinoinnin osastolle. Harjoittelijat ...

Maryam on neuvonut Pakolaisavussa maahanmuuttaneita nuoria lähes vuosikymmenen ajan

Kurvi-toiminto tarjoaa neuvontaa nuorille maahanmuuttaneille. Erityisesti asiakkaat kaipaavat tietoa perheenyhdistämisestä ja oleskeluluvista.   Suomen Pakolaisavun Kurvi-hankkeen ...

Suomen empaattisin paita – Suomen Pakolaisapu X Pure Waste

Me Suomen Pakolaisavulla olemme sitä mieltä, että monimutkaistuvan ja vaikea maailmantilanteen keskellä tarvitsemme entistä enemmän ...

Haemme harjoittelijaa varainhankinnan ja hallinnon tehtäviin

Haluatko saada työkokemusta kansainvälisessä organisaatiossa? Haluatko olla mukana toteuttamassa varainhankintaa, jolla mahdollistetaan Pakolaisavun toimintaa pakkomuuton ...

Haemme viestintä- ja markkinointiosastolle harjoittelijaa

Haluatko työskennellä arvostetussa kansainvälisessä järjestössä? Haluatko olla mukana suunnittelemassa ja tekemässä viestintää pakolaiskysymysten näköalapaikalla? Haluatko ...

Nykyinen tapa puhua maahanmuuttaneista työntää ihmisiä yhteiskunnan ulkokehälle

Kun puhumme maahanmuutosta, puhumme ihmisistä. Nykyisessä keskustelussa maahanmuuttaneisiin viitataan usein yhtenä samankaltaisena ryhmänä. Keskustelussa unohtuu, ...

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esityksellä muutettaisiin kotoutumisen edistämisestä annettua lakia (681/2023), joka tulee voimaan 1.1.2025. Lisäksi alaikäisenä ilman ...