Vuoden kotoutumisteko -tunnustus Match Made in Startup Refugees -sovellukselle

Match Made in Startup Refugees -sovellus auki älypuhelimen näytöllä

Suomen Pakolaisapu on myöntänyt Vuoden kotoutumisteko -tunnustuksen Match Made in Startup Refugees -sovellukselle Integration 2018 –tilaisuudessa Helsingin Kulttuuritalolla 18.9.2018. Sovellus tuo yhteen vasta maahan muuttaneita työnhakijoita ja eri alojen osaajia etsiviä työnantajia.

Arvostamme sitä, että Pakolaisapu on nähnyt Matchin potentiaalin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden työllistymisen edistämisessä ja päätti palkita työmme. Toivomme, että tunnustuksen myötä yhä useampi lähtee mukaan hankkeeseemme ja alkaa kehittää uusia innovaatioita kotoutumisen kentälle”, sanoo Startup Refugeesin toiminnanjohtaja Elisa Vepsäläinen.

Match Made in Startup Refugees -sovelluksen avulla turvapaikanhakija tai pakolainen voi luoda itselleen osaamisprofiilin ja ansioluettelon alustalle, jonka avulla Startup Refugees välittää 500 toimijan verkoston tarjoamia koulutus- ja työmahdollisuuksia sekä tukea yrityksen perustamiseen.

Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen perustelee Match Made in Startup Refugeesin valintaa tunnustuksen saajaksi muun muassa sillä, että sovellus on jo laajassa käytössä ja näin ollen hyödyttänyt monia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita tuomalla heille opiskelu-, työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia.

Match on erinomainen esimerkki siitä, miten teknologia ja eri tahojen välinen yhteistyö voi tuoda kekseliäitä ratkaisuja kotoutumisen kentälle. Tähän mennessä Matchin avulla on kerätty jo 2700 profiilia ja välitetty 465 työpaikkaa”, Lehtinen sanoo.

Sovelluksen kannustama uudenlainen osallistava yhteiskuntavastuu oli toinen perusteista, miksi tunnustus haluttiin osoittaa Match Made in Startup Refugees -sovellukselle. Kehittämistyöhön on osallistunut satoja vapaaehtoisia eri oppilaitoksista ja yrityksistä.

Match ei ole vain tekninen sovellus, vaan laajempi työskentelytapa vasta maahan muuttaneiden ihmisten osaamisen, motivaation ja tuen tarpeen tunnistamiseksi heti maahantulon alkuvaiheessa. Näin ollen kotoutuminen nopeutuu ja samalla torjutaan passivoitumista”, Vepsäläinen lisää.

Kokonaisuudessaan Startup Refugees -verkosto ja Match Made in Startup Refugees -sovellus nähtiin erinomaisena esimerkkinä innovatiivisesta lähestymistavasta kotoutumisen kentällä. Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen pitää arvokkaana sitä, että Match made in Startup Refugees on herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla.

Suomesta löytyy paljon teknologiaosaamista juuri tältä saralta, ja uskommekin, että tällaiselle on paljon kysyntää myös kansainvälisesti. Toivomme, että Startup Refugeesin työ voi innostaa muitakin kehittämään uusia innovaatioita kotouttamistyöhön”, Lehtinen sanoo.

Lisätietoja:

Ida Schauman
Asiantuntija, pakolaisuus ja vaikuttaminen, Suomen Pakolaisapu
ida.schauman@pakolaisapu.fi 040 560 0772

Elisa Vepsäläinen
Toiminnanjohtaja, Startup Refugees
elisa@startuprefugees.com 044 240 9985