NUORTEN JENGIYTYMISEN JA RADIKALISOITUMISEN EHKÄISY

Väkivalta- ja rikoskierteiden katkaisemista sekä nuorten ja perheiden tukemista

Teemme ennaltaehkäisevää työtä ulkomaalaistaustaisten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Keskitymme ennaltaehkäisemään väkivaltakierteitä sekä rikolliselle polulle, jengiytymiseen tai radikalisoitumiseen ajautumista. Työmme tavoitteena on tukea syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, jotka oireilevat rikoksilla ja/tai väkivallalla. Työmme keskiössä on lisäksi perheiden vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen. Koulutamme myös eri alojen ammattilaisia jengiytymiseen ja radikalisoitumiseen liittyvistä teemoista.

Toimintamme auttaa nuoria löytämään paikkansa yhteiskunnassa, saamaan elämään mielekkyyttä ja kokemaan osallisuutta. Yhteistyössä muiden alan asiantuntijoiden kanssa havaitsemme ongelmakohtia, joissa yhteiskunnan palvelut eivät kykene kohtaamaan ulkomaalaistaustaisten perheiden tarpeita. Kehittämällä ratkaisuja kyseisiin ongelmakohtiin sekä parantamalla eri tahojen välistä yhteistyötä, pystymme tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään syrjäytymistä. Teemme yhteistyötä mm. koulujen, poliisin, lastensuojeluviranomaisten sekä lähiyhteisöjen kanssa.

Sawian-hanke toteutetaan yhteistyössä Aseman Lapset ry:n kanssa ja on STEAn ja EU:n Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) osarahoittama hanke.

Ota yhteyttä: 

Nouran Al-Emara
Asiantuntija, jengiytyminen ja radikalisaatio
nouran.al-emara(a)pakolaisapu.fi
044 742 9202

Mustafa Husseini
Asiantuntija, jengiytyminen ja radikalisaatio
mustafa.husseini(a)pakolaisapu.fi
044 768 8604

Ahmed Mowlid
Asiantuntija, jengiytyminen ja radikalisaatio
ahmed.mowlid(a)pakolaisapu.fi
044 742 9210