200925-spa-pm-yksityiskohtainen

Kotoutumisen ja selviytymiskyvyn tukeminen

Moni maahanmuuttanut tarvitsee apua suomalaisen byrokratian kohtaamiseen ja arjen rakentamiseen.
Pakolaisapu tukee maahanmuuttaneita palvelujärjestelmän, työelämän ja arjen haasteissa.

Nuorten aikuisten neuvonta ja yksilöohjaus

Kurvi tarjoaa maahanmuuttaneille nuorille päivystysluontoisesti apua, tukea ja neuvontaa ulkomaalaislupiin ja maahanmuuttoon liittyvissä erityiskysymyksissä. Rohkaisemme nuorta suomen kielen puhumiseen, mutta voimme palvella myös englanniksi, arabiaksi, persiaksi, dariksi, ruotsiksi ja swahiliksi.

Lisäksi järjestämme sosiaalialan ammattilaisille ja järjestötoimijoille sekä opiskelijoille koulutuksia ulkomaalaislupa-asioista ja maahanmuuttaneiden asiakkaiden tilanteesta palvelujärjestelmässä.

Nuorten aikuisten tukeen liittyvät tiedustelut:
p. 044 7328 061

Lisätietoa löydät Kurvi-toiminnon verkkosivuilta.

Sotaa paenneiden ukrainalaisten neuvonta

Annamme neuvontaa työelämään liittyvissä asioissa, esimerkiksi työsopimuksen ja työehtojen suhteen. Tämän lisäksi neuvomme kotoutumiseen liittyvissä asioissa, kuten asumiseen, opiskeluun, koulutukseen, vapaa-aikaan ja viranomaisiin liittyen.

Neuvontaa kotoutumisen liittyvissä asioissa, kuten asumiseen, opiskeluun, koulutukseen, vapaa-aikaan ja viranomaisiin liittyen (suomi, ukraina, venäjä):
Irina Eteläaho, puh. +358 44 724 9882, irina.etelaaho@pakolaisapu.fi

Työelämäneuvontaa (suomi, venäjä, englanti):
Maria Lavonen, puh. +358 44 742 9214, maria.lavonen@pakolaisapu.fi

Toimimme myös Ukrainasta paenneiden avustuskeskuksessa Helsingin Vallilassa sekä annamme ukrainalaisille neuvontaa muun muassa vastaanottokeskuksissa ja oppilaitoksissa. Lisätietoa verkkosivuillamme.

Nuorten jengiytymisen ja radikalisoitumisen ehkäisy

Teemme ennaltaehkäisevää työtä ulkomaalaistaustaisten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Keskitymme ennaltaehkäisemään väkivaltakierteitä sekä rikolliselle polulle, jengiytymiseen tai radikalisoitumiseen ajautumista.  Työmme keskiössä on lisäksi perheiden vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen.

Koulutamme myös eri alojen ammattilaisia jengiytymiseen ja radikalisoitumiseen liittyvistä teemoista. Yhteistyössä muiden alan asiantuntijoiden kanssa havaitsemme ongelmakohtia, joissa yhteiskunnan palvelut eivät kykene kohtaamaan ulkomaalaistaustaisten perheiden tarpeita.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Aseman Lapset ry:n kanssa ja sitä rahoittaa EU sekä STEA.

Lisätietoa löydät hankkeen verkkosivuilta.