200925-spa-pm-yksityiskohtainen

Kotoutumisen ja selviytymiskyvyn tukeminen

Moni maahanmuuttanut tarvitsee apua suomalaisen byrokratian kohtaamiseen ja arjen rakentamiseen.
Pakolaisapu tukee maahanmuuttaneita palvelujärjestelmän, työelämän ja arjen haasteissa.

Nuorten aikuisten neuvonta ja yksilöohjaus

Kurvi tarjoaa maahanmuuttaneille nuorille päivystysluontoisesti apua, tukea ja neuvontaa ulkomaalaislupiin ja maahanmuuttoon liittyvissä erityiskysymyksissä. Rohkaisemme nuorta suomen kielen puhumiseen, mutta voimme palvella myös englanniksi, arabiaksi, persiaksi, espanjaksi, ranskaksi, dariksi ja ruotsiksi.

Lisäksi järjestämme sosiaalialan ammattilaisille ja järjestötoimijoille sekä opiskelijoille koulutuksia ulkomaalaislupa-asioista ja maahanmuuttaneiden asiakkaiden tilanteesta palvelujärjestelmässä.

Nuorten aikuisten tukeen liittyvät tiedustelut:
p. 044 7328 061

Lisätietoa löydät Kurvi-toiminnon verkkosivuilta.

Nuorten jengiytymisen ja radikalisoitumisen ehkäisy

Teemme ennaltaehkäisevää työtä ulkomaalaistaustaisten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Keskitymme ennaltaehkäisemään väkivaltakierteitä sekä rikolliselle polulle, jengiytymiseen tai radikalisoitumiseen ajautumista.  Työmme keskiössä on lisäksi perheiden vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen.

Koulutamme myös eri alojen ammattilaisia jengiytymiseen ja radikalisoitumiseen liittyvistä teemoista. Yhteistyössä muiden alan asiantuntijoiden kanssa havaitsemme ongelmakohtia, joissa yhteiskunnan palvelut eivät kykene kohtaamaan ulkomaalaistaustaisten perheiden tarpeita.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Aseman Lapset ry:n kanssa ja sitä rahoittaa EU sekä STEA.

Lisätietoa löydät hankkeen verkkosivuilta.