KOHEESIO-OSASTO

Pakolaisapu pyrkii vaikuttamaan siihen, ettei kenenkään olisi pakko jättää kotimaataan, vaan hän voisi tulla toimeen ja elää turvattua elämää. Silloin, kun joku joutuu jättämään kotimaansa ja muuttamaan Suomeen, Pakolaisapu tukee häntä sekä kotoutumisessa että siinä, että hän olisi turvassa uudessa maassa ja pystyisi huolehtimaan sekä itsestään että läheisistään. Silloin, kun joku päättää palata takaisin kotimaahansa, Pakolaisapu pyrkii varmistamaan, että ihminen saa paluuseen kaiken tarvittavan tuen ja avun.

Neuvontaa ja koulutusta avustetusta vapaaehtoisesta paluusta

Paluu-hankkeessa tarjoamme luotettavaa tietoa avustetun paluun prosessista ja siitä, mitä se eri tilanteissa tarkoittaa. Tavoitteena on, että paluuta koskeva tieto olisi helpommin saatavilla oikea-aikaisesti. Tarjoamme neuvontaa paluuta kotimaahan harkitseville ja koulutuksia alan toimijoille.

Kotimaahan palaaminen voi tulla ajankohtaiseksi monenlaisessa tilanteessa. Harkitessaan paluuta kotimaahansa esimerkiksi kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija tai ihmiskaupan uhri voi olla oikeutettu avustukseen. Avustus sisältää neuvontaa ja tukea matkajärjestelyissä sekä mahdollista käteisavustusta tai hyödyketukea, jotta paluu olisi mahdollisimman inhimillinen ja ihmisarvoa kunnioittava.

Lisätietoja löydät Paluu-hankkeen verkkosivuilta.