Neuvontaa ja koulutusta avustetusta vapaaehtoisesta paluusta

Kotimaahan palaaminen voi tulla ajankohtaiseksi monenlaisessa tilanteessa. Harkitessaan paluuta kotimaahansa esimerkiksi kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija tai ihmiskaupan uhri voi olla oikeutettu vapaaehtoisen paluun avustukseen. Avustus sisältää neuvontaa ja tukea matkajärjestelyissä sekä hyödyketukea. Elämäntilanteen muuttuessa on oikeus saada palata kotimaahan avustetun vapaaehtoisen prosessin tukemana inhimillisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen.
 
Suomessa noudatetaan UNHCR:n periaatteita pakolaispolitiikassa ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden inhimillisessä kohtelussa. Palautuksen sijaan korostetaan vapaaehtoisen paluun ensisijaisuutta sekä oikeutta tietoiseen päätöksentekoon.
 
Paluu-hankkeessa tarjoamme ajankohtaista tietoa avustetun vapaaehtoisen paluun prosessista ja siitä, mitä se eri tilanteissa tarkoittaa. Toiminnassamme korostamme yksilön toimijuutta ja itsenäistä päätöksentekoa. Tavoitteena on, että paluuta koskeva tieto olisi helpommin saatavilla oikea-aikaisesti ja että uudelleenkotoutuminen olisi kestävä ratkaisu kaikille osapuolille.
 

Neuvontaa ja ohjausta

Paluu-hanke päivystää Stoassa torstaisin klo 13–15 kirjaston Vuokko-huoneessa ja Stoan aulassa, osoitteessa Turunlinnantie 1, Helsinki. Neuvonta jatkuu 27.6.2024 asti.
 
Kielteisen päätöksen saaneella turvapaikanhakijalla tai ihmiskaupan uhrilla voi olla monia kysymyksiä ja huolia liittyen tilanteeseensa. Paluu-hankkeen asiantuntijan kanssa voi luottamuksellisesti keskustella tilanteesta ja saada tukea käytännön kysymyksissä. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan oikeudellisen neuvonnan tai muun tuen piiriin.
 

Paluu-hankkeen asiantuntijat voivat neuvoa seuraavissa asioissa:

  • Mitä tapahtuu seuraavaksi, jos saa kielteisen päätöksen?
  • Mitä avustettu vapaaehtoinen paluu tarkoittaa?
  • Kuka ja miten voi hakea avustetun vapaaehtoisen paluun piiriin?
  • Mitä avustus sisältää?
Neuvonnassa kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilannettaan ja annamme tietoa hänelle sopivista vaihtoehdoista. Keskustelu on luottamuksellista eikä se sido palaamaan.
 
Palvelemme seuraavilla kielillä:
 
  • suomi
  • englanti
  • farsi
Tarvittaessa voimme käyttää tulkkia.

 

Koulutukset

Viranomaisilla, järjestötoimijoilla ja muilla kolmansien maiden kansalaisia työssään kohtaavilla on tärkeä olla riittävää osaamista, jotta he voivat jakaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa liittyen avustettuun vapaaehtoiseen paluuseen. Koulutuksissamme käymme läpi paluun järjestelmää ja siihen liittyviä asioita. Koulutuksen jälkeen ammattilaiset pystyvät neuvomaan tukea tarvitsevia ja ohjaamaan heidät oikeisiin palveluihin.
 
Mikäli olet kiinnostunut koulutuksistamme tai haluat tietää aiheesta lisää, voit olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä sähköpostitse tai puhelimitse.
 
Paluu-hanke on EU:n Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) osarahoittama hanke.
 
Ota yhteyttä:
 
Harri Shepherd (suomi, englanti)
Asiantuntija
harri.shepherd(at)pakolaisapu.fi
044 768 9346
 
Rose-Marie Kivijärvi (suomi, englanti, farsi)
Asiantuntija
rose-marie.kivijarvi(at)pakolaisapu.fi
044 768 9600