PAKOLAISAVUN KORONAVIRUKSEN VASTAINEN TYÖ

Vuonna 2020 Pakolaisapu aloitti toiminta-alueillaan koronaviruksen vastaisen työn, jolla saavutettiin 293 800 ihmistä pakolaisleireillä ja konfliktista kärsineillä alueilla Myanmarissa, Ugandassa ja Liberiassa. Järjestimme viruksen leviämistä ehkäisevien koulutusten lisäksi tiedotuskampanjoita ja toimitimme pakolaisleireille vettä, suojatarvikkeita, saippuaa ja ruokakasvien siemeniä. 

14 695

KOULUTUKSIIN OSALLISTUVAA LIBERIASSA

270 000

 TIEDOTUSKAMPANJAN KOHTEENA MYANMARISSA

9 000

KOULUTUKSIIN OSALLISTUVAA UGANDASSA

Koronavirus heikentää pakolaisten asemaa ympäri maailmaa

Pakolaiset ja siirtolaiset ovat haavoittuvimmassa asemassa pakolaisleireillä ja vähiten kehittyvissä maissa, joissa ahtaus, huono sanitaatio ja puutteellinen terveydenhuolto sekä tiedonkulku lisäävät tartuntariskiä. Tuki pakolaisleireillä toimiville avustusjärjestöille on erityisen tärkeää juuri nyt, kun viruksen leviäminen on vielä ehkäistävissä koulutuksen avulla.

tue pakolaisavun työtä koronavirusta vastaan

Neuvontaa maahanmuuttajaryhmille suomessa

Suomen Pakolaisapu antaa neuvontaa ja ohjausta eri maahanmuuttajaryhmille kuten nuorille, perheille sekä työttömille kotimaassa. Työ tapahtuu tällä hetkellä etätyönä, ennen kaikkea puhelimen välityksellä.  Olemme koonneet Helsingin kaupungin sekä eri organisaatioiden jakamaa koronavirustilanteeseen liittyvää materiaalia, jota jaamme eri kielillä tukea tarvitseville kohderyhmille.

Tietoa materiaaleista Pakolaisavun Kurvitoiminnon Facebookissa. 

Pakolaisavun hygieniakoulutukset Ugandassa

Pakolaisavun hygieniakoulutukset Ugandassa ehkäisevät koronaviruksen leviämistä pakolaisleireillä.

Ugandassa on rajoitettu sekä maan rajoja ylittävää liikennettä että pääsyä pakolaisleireille. Pakolaisleirien koulut on toistaiseksi suljettu ja kansainvälisten toimijoiden työ on keskeytynyt monella leirillä. Pakolaisavun terveyteen ja koronaviruksen ehkäisyyn keskittynyt koulutus jatkui, ja vaikeista olosuhteista huolimatta jo 7 000 pakolaista on osallistunut koulutuksiimme.

Toteutimme 7 000 aikuiselle kahdellatoista pakolaisleirillä hygieniakoulutusta, josta hyötyi koko perhe, yhteensä noin 35 000 pakolaista.

Koulutuksissamme opetettiin konkreettisesti käsienpesua, kumottiin koronaviruksesta liikkuvaa väärää tietoa sekä jaettiin osallistujille puhdasta vettä ja saippuaa. Pakolaisleirien asukkaille käsien peseminen ei ole rutiinia, koska monet heistä elävät äärimmäisessä köyhyydessä ja saippuapala on luksustuote, johon kaikilla ei ole varaa. Perheet, joilla ei ole mahdollisuutta käsienpesuun asumuksiensa lähellä, saivat ohjeistusta ja tukea käsienpesupaikan rakentamiseksi. Käsienpesupisteet auttavat koronaviruksen vastaisessa taistelussa pakolaisleiriolosuhteissa, joissa ahdas asuminen ja huonot peseytymismahdollisuudet lisäävät viruksen leviämisen riskiä.

Pakolaisavun hygieniakoulutukset Liberiassa

Yhteisön jäseniä COVID-koulutuksessa

YK:n sosiaali- ja terveysneuvosto UNECA arvioi, että Afrikassa koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrä tulee olemaan jotain 300 000 ja 3,3 miljoonan väliltä riippuen siitä, miten tehokkaasti viruksen leviäminen pystytään estämään.

Pakolaisavun hygieniakoulutuksilla Liberiassa on tavoitettu lähes 15 000 ihmistä viidessä eri maakunnassa. Koulutukset tavoittivat liberialaisten ohella norsunluurannikkolaisia pakolaisia. Toteutuksesta vastasi kumppanimme NAEAL, National Adult Education Association of Liberia.

Oikean tiedon levittäminen on erityisen tärkeää maassa, jonka asukkaisiin sisällissodat, ebolaepidemia sekä aiemmin pitkään vallalla ollut korruptoitunut ja ihmisoikeuksia loukkaava hallintotapa ovat jättäneet syvät jäljet. Kansalaisten luottamuspula ja toisaalta aikuisten yleinen lukutaidottomuus hankaloittavat oikean tiedon jakamista, ymmärtämistä ja omaksumista.

Hanke alkoi keskustelutilaisuuksilla kylissä, joissa Pakolaisavulla on ollut jo aiemmin koulutustoimintaa ja sitä kautta myöskin fasilitaattori, jolle toiminta on entuudestaan tuttua. Koulutuksia ja ohjeistuksia varten valmistettiin materiaalia, jotta oikeaa tietoa saatiin levitettyä mahdollisimman laajasti eri yhteisöissä. Koulutuksen hyödyt näkyvät muun muassa tietoisuuden lisääntymisenä ja aktiivisena käsihygieniasta huolehtimisena. Merkittävintä on se, että kyseisissä kylissä ei ole todettu yhtään koronavirustapausta.

Suojavarusteita sairaaloihin ja pakolaisleireille Myanmarissa

Myanmarin terveydenhuollon alhainen kapasiteetti on koetuksella. Koronan ehkäisytyö on erityisen tärkeää konfliktialueilla, jotka eivät ole hallituksen alaisuudessa ja joissa on vähän kansainvälisten järjestöjen toimintaa.

Myanmarissa sadattuhannet väkivaltaisuuksia paenneet asuvat leireillä, joissa koronavirukseen leviämisen ehkäisyyn ei ole tarvittavaa tietoa tai suojavarusteita.

Myanmarissa Pakolaisapu tuki koronan vastaista työtä konflikteista kärsineissä maakunnissa Kayahissa ja Katchinissa. Paikallisten kumppanien kautta saimme avun myös alueille, jotka eivät ole hallituksen kontrolloimia. Toimitimme paikallisiin sairaaloihin hengityssuojaimia, suojakäsineitä ja muita sairaalatarvikkeita, joista on paikallisissa sairaaloissa vakava pula.

Laajan tiedotuskampanjan lisäksi toimitimme ruoka-apua ja hengityssuojaimia karanteenissa oleville, sekä toimimme eniten apua tarvitsevien yhteisöjen parissa toimittaen paikan päälle vettä, saippuaa sekä käsienpesupisteitä.

Kuvassa hygieniatarvikkeita koronanvastaisiin toimiin Kayahissa, Myanmarissa

Syyrialaispakolaisten koulutuksen tuki Turkissa

Myös Turkissa koulut, oppilaitokset ja yhteisökeskukset on suljettu ja monet lapset käyvät koulua television välityksellä. Syyrialaispakolaiset ovat kuitenkin poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa, sillä monella heistä ei ole televisiota eikä heidän turkin kielen taitonsa ole riittävä opetuksen ymmärtämiseen.

Kehitimme uusia tapoja tukea syyrialaispakolaisia tilanteessa, jossa fyysinen kohtaaminen ei ole mahdollista. Pienimmille, 6–12-vuotiaille syyrialaispakolaisille tuotimme paperista oppimateriaalia, jonka avulla he voivat opiskella turkin kieltä, matematiikkaa sekä saada tietoa koronaviruksesta. Nuorten opiskelua tuimme videoin, kun taas aikuisten opiskelua siirrettiin verkkoon. Verkkokoulutuksen avulla mahdollistettiin turkin kielen sekä käsityötaitojen ja ravintola-alan opiskelun jatkuminen. Näin kotoutumista uuteen yhteiskuntaan voitiin jatkaa ilman fyysistä tapaamista. Turkissa toimimme yhdessä paikallisen kumppanijärjestömme Yuva Derneğin kanssa.

AUTA PAKOLAISPERHEITÄ SUOJAUTUMAAN KORONAVIRUKSELTA

Tukemalla Suomen Pakolaisavun työtä autat haavoittuvimmassa asemassa eläviä pakolaisia, jotka joutuvat altistumaan koronavirukselle terveydelle vaarallisissa olosuhteissa pakolaisleireillä.

Suomen Pakolaisapu on erikoistunut aikuiskoulutustyöhön pakolaisten keskuudessa. Juuri aikuisten kouluttaminen on koronaviruksen torjumisessa elintärkeää, sillä koulutuksiin osallistujat ovat monesti äitejä ja yhteisöjen johtajia, jotka jakavat oppimaansa eteenpäin perheilleen, naapureilleen ja lopulta koko yhteisölle. Lahjoituksesi avulla pystymme jatkamaan tärkeitä koulutuksia haastavissa olosuhteissa pakolaisleireillä, joissa olemme yksi harvoista koulutustoimintojaan jatkavista avustusjärjestöistä.

Viruksen leviämisen pysäyttämiseksi on toimittava nopeasti. Liity tänään kuukausilahjoittajaksi tai tee kertalahjoitus Pakolaisavun työn tukemiseksi.

TEE KERTALAHJOITUS LIITY KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI