Haemme kahta naisten työllisyyden asiantuntijaa

Neljä naista keskustelee pöydän ääressä. Yksi on selkä kameraan päin, yhdestä näkyy sivuprofiili ja kahden kasvot kokonaan. Yksi naisista puhuu ja kaksi hymyilee.
Kiinnostaako sinua työ maahanmuuttaneiden naisten yhteiskuntaan kiinnittymisen ja työllisyyden parissa? Haluatko työskennellä arvostetussa kansainvälisessä järjestössä, jonka työkenttänä on yksi aikamme suurimmista ja haasteellisimmista globaaleista ilmiöistä?
 
Suomen Pakolaisapu hakee uuteen Omalle uralle -hankkeeseensa kahta kielitaitoista naisten työllisyyden asiantuntijaa. Hakuaikaa on jatkettu. 
 
ESR+-rahoitteisen Omalle uralle -hankkeen päätavoitteena on, että haavoittuvassa asemassa olevat maahanmuuttaneet naiset kiinnittyvät yhteiskuntaan omakielisen ohjauksen avulla ja että yhteiskuntaan kiinnittyminen tukee heidän työllistymisensä mahdollisuutta. Hankkeen asiantuntijat antavat naisille omakielistä ohjausta ja tukevat heitä naisten omiin lähtökohtiin ja tulevaisuuden toiveisiin perustuvan urasuunnitelman tekemisessä. Lisäksi asiantuntijat tekevät yhteistyötä mm. Helsingin työllisyyspalvelujen kanssa, jotta palvelujärjestelmää saadaan kehitettyä palvelemaan paremmin hankkeen kohderyhmää. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat etsivä työ, omakielinen yksilöohjaus, kotiin vietävän tuen pilotointi, vertaisryhmätoiminta ja työllisyyspalvelujen ammattilaisten kouluttaminen.
 

Naisten työllisyyden asiantuntija vastaa: 

 • palvelumallin kehittämisestä
 • asiakashankinnasta ja omakielisestä asiakastyöstä, sisältäen asiakkaan tilanteen arvioinnin, palveluohjauksen ja suunnitelmien teon
 • ryhmätoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta
 • toiminnan kehittämisestä
Kolmen asiantuntijan tiimissä jaetaan myös vastuut seuraavien kokonaisuuksien kesken: hankkeen viestintä, sidosryhmäyhteistyö ja hankehallinto. Kerrothan jo hakemuksessasi, mikä näistä kokonaisuuksista kiinnostaa sinua eniten ja mitä osaamista sinulla on niistä. Lisäksi asiantuntijat osallistuvat soveltuvin osin Pakolaisavun kotimaan osaston ja sen alaisen työ- ja elinkeinoyksikön kehittämistyöhön.
 
Edellytämme: 

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa, esim. yhteiskunnalliselta tai sosiaalialalta
 • maahanmuutto- ja työelämäkysymysten tuntemusta
 • ohjaus- tai opetuskokemusta
 • somalin, farsin, kurdin tai darin kielen osaamista
 • riittävää suomen ja englannin kielen taitoa
Arvostamme: 

 • kokemusta työskentelystä työvoiman ulkopuolisten henkilöiden kanssa
 • kokemusta verkostotyöstä ja tehtävän kannalta olennaisia verkostoja
 • hyviä tiedonhaku- ja tiedon soveltamistaitoja
 • kykyä tehdä sekä itsenäistä että tiimityötä
Tarjoamme sinulle kattavan työterveyshuollon, lämminhenkisen ja monimuotoisen työyhteisön, kannustavan tiimin, joustavat työkäytännöt sekä mahdollisuuden kehittyä ja olla mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisesti merkittäviä haasteita. Tuemme työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.
 
Suomen Pakolaisapu on yhdenvertainen työnantaja. Toivomme hakemuksia kaikenikäisiltä ja eri taustoista tulevilta hakijoilta.
 
Tehtäviin sovelletaan Suomen Pakolaisavun palkkausjärjestelmän mukaista palkkausta, jossa palkka muodostuu tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen mukaisesti. Näiden asiantuntijatehtävien vaativuustason mukainen palkka on 3 038,52 €. Lisäksi maksamme henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella määräytyvää palkanosaa, joka työsuhteen alussa on 16 % eli 486,16 €. Siten palkka työsuhteen alkaessa on yhteensä 3 524,68 €/kk. Vuosilomia kertyy heti työsuhteen alusta alkaen 2,5 pv/täysi lomanmääräytymiskuukausi. Työsuhde-etuihin kuuluvat lounas-, virike- ja matkaetu sekä koeajan jälkeen kattava työkykyvakuutus.
 
Nyt haettavana olevat tehtävät ovat määräaikaisia hankerahoituksen takia ja ne kestävät 28.2.2027 saakka. Rahoitus Omalle uralle -hankkeelle on alustavasti myönnetty, ja työtehtävien toteutuminen on sidoksissa lopulliseen rahoituspäätökseen, jota odotetaan toukokuussa 2024. Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan, mielellään mahdollisimman pian.
 
Lähetäthän hakemuksesi ja CV:si mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 21.5.2024 klo 16 osoitteeseen rekrytointi@pakolaisapu.fi otsikolla ”Asiantuntija, naisten työllisyys”. Kerro hakemuksessasi osaamisestasi suhteessa tehtävän edellytyksiin. Avaathan myös CV:ssäsi aiemmissa tehtävissäsi kerryttämääsi osaamista ja kokemusta.
 
Voimme haastatella hakijoita jo jatketun hakuajan aikana ja täytämme tehtävät heti sopivien henkilöiden löydyttyä. Tarvittaessa haastattelut järjestetään torstaina 23.5. ja keskiviikkona 29.5.2024 toimistollamme Vallilassa, Helsingissä.
 
Lisätietoja tehtävistä antaa työ- ja elinkeinoyksikön päällikkö Joonas Rentola (p. 044 742 9212) 14.5.2024 klo 13–15 ja 17.5.2024 klo 13–14.30.