Vapaaehtoiset globaalikasvattajat lisäävät nuorten ymmärrystä ympäröivästä maailmasta

Pakolaisavun vapaaehtoiset globaalikasvattajat vierailevat kouluissa kertomassa oppilaille pakkomuutosta. Tänä vuonna kouluvierailut ovat tavoittaneet yli 800 oppilasta eri puolilla Suomea. Vapaaehtoinen globaalikasvattaja Alisa Al-Gawati ja Pakolaisavun asiantuntija Anne-Mari Ikonen-Hussain kertovat tehtävistään.  

Pakolaisavun globaalikasvatuksen työpajoihin kuuluu tietoa kansainvälisestä pakkomuutosta sekä toiminnallisia harjoituksia, joiden tarkoitus on saada nuoret ajattelemaan ja keskustelemaan. Lopuksi pohditaan yhdessä, mitä jokainen voi tehdä auttaakseen pakkomuuton kokeneita.  

”Haluamme haastaa nuoria pohtimaan uusia asioita. Globaalikasvatuksen työpajat tarjoavat tiedon lisäksi todellisten ihmisten näkökulmia ja tarinoita. Toiminnalliset tehtävät auttavat nuoria asettumaan pakkomuuton kohdanneiden asemaan”, kertoo Pakolaisavun asiantuntija Anne-Mari Ikonen-Hussain.  

Tarkoitus on auttaa nuoria ymmärtämään paremmin monimutkaisia globaaleja kysymyksiä sekä syy-seuraussuhteita. Globaalikasvattajat käyvät läpi perusasioita ja käsitteitä, jotka saattavat kuitenkin mennä mediassa sekaisin. Työpajat kannustavat aktiiviseen maailmankansalaisuuteen ja toimintaan. Globaalikasvatus on kirjattu opetussuunnitelmiin, mutta voi jäädä vähäiselle huomiolle esimerkiksi kiireiden vuoksi. Kouluvierailujen lisäksi Pakolaisapu tarjoaa opettajille valmiita opetusmateriaaleja ja kouluttaa heitä pakkomuutosta. Anne-Marin mukaan yhteistyö koulujen kanssa on todella tärkeää, sillä opettajat voivat toimia myönteisenä muutosvoimana.  

”Globaalikasvatuksen kautta nuoret pystyvät paremmin ymmärtämään ihmisiä, jotka tulevat eri taustoista. Heidän empatiansa kehittyy, mikä voi vaikuttaa myönteisesti yhteiskunnan asenneilmapiiriin. Tämä taas edistää paenneiden ja maahanmuuttaneiden yhdenvertaista kohtelua ja helpottaa heidän kotoutumistaan”, sanoo Anne-Mari.  

Toiminnalliset tehtävät kehittävät empatiaa 

Mistä ymmärrys ja empatia kumpuavat? Asiaa valottaa Alisa Al-Gawati, joka on toiminut vapaaehtoisena globaalikasvattajana vuoden verran. Hänen mukaansa toiminnalliset harjoitukset ovat vaikuttavampia kuin pelkät faktat.  

”Yhdessä tehtävässä oppilaat kuvittelevat pakenevansa itse. Siinä joutuu monta kertaa vaikean vaihtoehdon eteen ja jos valitsee väärin, putoaa pelistä. Oppilaat innostuvat, jos joku selviää loppuun koko matkan. Toisessa tehtävässä jokaiselle annetaan hahmo, vaikka tyttö, jonka ihmisoikeudet eivät toteudu. Sitten luen väittämiä, esimerkiksi: sinulla on mahdollisuus opiskella ja hankkia haluamasi ammatti. Jos tämä toteutuu oman hahmon kohdalla, oppilas voi liikkua eteenpäin. Tämä harjoitus on herättänyt paljon kysymyksiä ja keskustelua. Oppilaat, jotka ovat jääneet taakse, joiden hahmoilla on vähemmän oikeuksia, saattavat olla aidosti surullisia, ja eteenpäin kulkeneet lohduttavat heitä”, Alisa kuvailee. 

Alisa etsi pitkään hänelle sopivaa vapaaehtoistehtävää ja löysi lopulta Pakolaisavun globaalikasvatuksen. Hän oli työskennellyt opettajana ja suuntautunut opinnoissaan pakolaiskysymyksiin. Globaalikasvattajan tehtävässä yhdistyivät hänen arvonsa ja kiinnostuksen kohteensa.  

”Tykkään puhua ja nähdä oppilaiden reaktion, kun he hoksaavat jotain. Yhdessä luokassa oli pakolaistaustainen oppilas. Muut alkoivat kysyä, onko hänkin kokenut samaa, ja hän vastaili heille. Nuoret osasivat käsitellä asiaa keskenään ja keskustelu vaikutti myönteiseltä. Näen muutoksen oppilaissa tunnin aikana. Siitä on jäänyt itselleni hyvä mieli. Olen saanut opettajiltakin hyvää palautetta. Joskus he kertovat, että oppitunnin teemoista on keskusteltu myöhemminkin”, Alisa kertoo.  

Alisan ensimmäinen kouluvierailu on jäänyt mieleen. Auditoriossa oli parisataa oppilasta kuuntelemassa, mutta Alisa sai harjoitusten kautta aktivoitua nuoria, joiden joukossa kävi kuhina. Hän kertoo saaneensa hyvän vastaanoton muillakin vierailuilla. Aikarajat ovat asettaneet haasteita oppituntien suunnitteluun. Tietoa, toiminnallisia tehtäviä ja keskustelua on joskus vaikea sovittaa 45 minuutin oppituntiin, jota koulut usein toivovat.  

Globaalikasvattaja oppii itsekin uutta 

Globaalikasvatus ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoisia globaalikasvattajia. Koska kouluvierailut tapahtuvat koulujen aukioloaikoina, tehtävä sopii ihmisille, jotka voivat tehdä vapaaehtoistyötä päiväsaikaan. Tehtävä ei vaadi aiempia tietoja tai taitoja, ainoastaan halua oppia uutta ja rohkeutta seistä luokan edessä puhumassa. Opettaja on aina paikalla luokassa ja vastuussa opetustilanteen sujumisesta.   

Globaalikasvattajat saavat Pakolaisavulta koulutusta, materiaaleja ja harjoituksia, joiden avulla he voivat suunnitella oppitunteja. Pakolaisapu välittää vierailupyyntöjä kouluilta vapaaehtoisille ja he voivat valita itselleen parhaiten sopivat tehtävät.  

Koulutus vapaaehtoistehtävään on Helsingissä, mutta kouluvierailuja voi tehdä eri puolilla Suomea ja tarvittaessa myös etänä. Jos paikkakunnalle saadaan globaalikasvattaja, Pakolaisapu voi markkinoida vierailuja alueen kouluille.  

Anne-Marin työssä parasta ovat kohtaamiset globaalikasvattajien ja nuorten kanssa. 

”On ihana tavata globaalikasvattajia, jotka antavat aikaansa merkitykselliseen vapaaehtoistyöhön ja nuoria, joissa näkyy tietämyksen ja empatian lisääntyminen sekä motivaatio tukea pakkomuuton kokeneita. ” 

Kaikki Alisan globaalikasvattajana pitämät työpajat ovat olleet hänelle tärkeitä.  

”Kannattaa lähteä mukaan. Kouluvierailun sisältöön pystyy vaikuttamaan itse ja siitä voi koota itsensä näköisen Pakolaisavun materiaaleja hyödyntäen. Jos itsellä on tietämystä tai näkemystä jostain aiheesta, voi kysyä opettajalta, voisiko sen sisällyttää oppituntiin. Koulut voivat myös toivoa tietoa jostain aiheesta. Minua on pyydetty kertomaan Ukrainan pakolaistilanteesta ja olen ottanut siitä selvää ennen työpajan pitämistä. Tässä tehtävässä ei tarvitse olla asiantuntija. Opin joka kerralla itsekin jotain uutta”, Alisa kertoo.   

Kiinnostuitko globaalikasvattajan vapaaehtoistehtävästä? Tule globaalikasvattajien uusien iltaan 30.1.2024 Helsingissä. Voit ilmoittautua mukaan tällä lomakkeella. Uusien illassa tutustumme toimintaan, eikä osallistuminen sido sinua mihinkään. Globaalikasvattajien koulutus järjestetään 9.3.2024 Helsingissä. Jos haluat lisätietoja vapaaehtoistehtävästä tai koulutuksesta, voit tutustua sivuihimme tai ottaa meihin yhteyttä: vapaaehtoiset@pakolaisapu.fi