Reilu työ -verkosto: Työperäisen hyväksikäytön torjunta on huomioitava hallitusohjelman toteutuksessa

Kuvan oikeassa reunassa näkyy henkilö, jonka yllä on huomioliivi ja kädessä sininen työmaakypärä, kasvot eivät ole näkyvissä. Kuvan taustalla seisoo kolme ihmistä työmaavaatteissa.

Lauantaina 7.10. vietetään jälleen kansainvälistä Kunnon työn päivää, jonka tarkoituksena on nostaa esiin oikeus reiluihin ja säällisiin työehtoihin.

 
Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu useita työlainsäädäntöuudistuksia, mukaan lukien pyrkimys uudistaa lainsäädäntöä yritystasolla tapahtuvan paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämiseksi, riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on.
 
Reilu työ -verkoston toimijat näkevät työssään, että työperäisen hyväksikäytön ja työsyrjinnän tunnistamisen sekä näihin tilanteisiin puuttumisen kannalta on tärkeää, että on olemassa selkeä minimitaso, johon verrata esimerkiksi työntekijälle maksettavaa palkkaa tai hänen työaikojaan. Työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi on tarve lisätä sellaisia mekanismeja, joilla myös heikossa työmarkkina-asemassa olevan työntekijän oikeussuoja ja oikeuden saatavuus pystytään takaamaan esimerkiksi alipalkkaustapauksissa. Toisaalta yrittäjien tuntemusta työnlainsäädännöstä ja sovellettavista työehtosopimuksista tulisi lisätä lisäämällä tähän liittyvää neuvontaa.
 
Reilu työ -verkoston toimijat kehottavat muutoksia valmistelevia tahoja varmistamaan, että työperäisen hyväksikäytön torjunta huomioidaan, kun laajennetaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ja valmistellaan muita työmarkkinoihin liittyviä uudistuksia. Verkosto pitää tärkeänä hyväksikäyttötilanteisiin puuttumisen kannalta, että jatkossakin työehdoille on asetettu selkeä minimitaso ja työntekijöillä on hyväksikäyttö- ja työsyrjintätapauksissa käytettävissään saavutettavia oikeusturvakeinoja.
 
Verkosto pitää tärkeänä edistysaskeleena, että työperäisen hyväksikäytön torjunta on nostettu hallitusohjelmaan. Tätä tehtävää varten hallituksen tulee taata riittävät resurssit viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön. On myös varmistettava, että lainsäädäntömuutokset ovat riittäviä kitkemään hyväksikäyttöä.
 
Lisätietoja:
 
Johanna Elonen, aluetoimitsija, Rakennusliitto

johanna.elonen@rakennusliitto.fi, p. 050 2784

Marianne Friman, lakimies, Palvelualojen ammattiliitto PAM

marianne.friman@pam.fi, p. 044 7359259
 
Pia Marttila, koordinoiva erityisasiantuntija, Rikosuhripäivystys
pia.marttila@riku.fi, p. 040 630 9669
 
 
Reilu työ -verkosto perustettiin Rikosuhripäivystyksen ja SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan toimesta vuonna 2016 kehittämään yhteistyötä etenkin ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi.
 
Reilu työ -verkostoon kuuluvat: Rikosuhripäivystys, SAK, Palvelualojen ammattiliitto, Teollisuusliitto, Rakennusliitto, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Maahanmuuttovirasto, Helsingin, Itä-Uudenmaan  ja Oulun poliisilaitokset, Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, Yhdenvertaisuusvaltuutettu, Tasa-arvovaltuutettu, Monika-Naiset liitto ry, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Pakolaisneuvonta ry, Kotimajoituksen tuki ry, Vailla vakinaista asuntoa ry, Suomen Pakolaisapu ry, Helsingin kaupunki ja Diakonissalaitos.