Toiminnallinen aikuislukutaitokoulutus luo toivoa paremmasta tulevaisuudesta Etiopian pakolaisasutusalueella

Aikuiskoulutusta luokkahuoneessa Etiopian pakolaisasutusalueella

Riek yat Wich Duel, 57-vuotias perheenisä, kuuluu eteläsudanilaiseen Nuer-heimoon. Hän muistaa hyvin hetken, kun etninen sota syttyi Etelä-Sudanissa. Sota aiheutti kaaosta ja väkivaltaisuudet hajottivat perheitä. Riek menetti kaksi lastaan, ja osa hänen perheenjäsenistään on yhä tänä päivänä kateissa. Lopulta elämä Etelä-Sudanissa kävi mahdottomaksi.

”Juoksimme viidakkoon lastemme kanssa pelastaaksemme henkemme. Kun sota kiihtyi ja raaka tappaminen alkoi, jouduimme lähtemään kotimaastamme. Pakenimme naapurimaahan Etiopiaan”, Riek kertoo.

Riek ja hänen perheensä joutuivat kävelemään Etiopiaan autiomaan läpi ilman ruokaa tai vettä. Pakomatka oli äärimmäisen raskas, mutta lopulta perhe selvisi Etiopiaan, jossa he saivat hätäapua. Perhe vietiin Jewin pakolaisleirille, jossa he asuvat edelleen.

Olosuhteet leirillä ovat suhteellisen turvalliset, mutta sopeutuminen elämään pakolaisena on ollut vaikeaa. Riekin perheen toimeentulo on riippuvaista kuukausittaisesta Maailman ruokaohjelman tuesta, joka ei kuitenkaan riitä perheen tarpeisiin. Etiopian pakolaisasutusalueilla on hyvin rajalliset työ- ja toimeentulomahdollisuudet, joten perheellä ei ole edellytyksiä parantaa elintasoaan. Lisäksi elinolot ja terveydenhuolto alueella ovat puutteellisella tasolla, mikä huolestuttaa terveysongelmista kärsivää Riekiä.

”Asiat eivät ole niin hyvin kuin silloin, kun olimme vielä kotimaassa ja vallitsi rauha. Etelä-Sudanissa meillä oli tapana juoda maitoa, koska meillä oli enemmän lehmiä. Kalastus oli myös tärkeä elinkeinomme’’, Riek muistelee.

Jewin pakolaisasutusalueella Riek on osallistunut Suomen Pakolaisavun toiminnalliseen aikuislukutaitokoulutukseen, millä on ollut positiivinen vaikutus hänen elämäänsä. Hän osaa nyt lukea ja kirjoittaa äidinkielellään. Koulutukseen osallistuminen on ollut Riekille niin merkittävä kokemus, että hänestä on tullut lasten ja heidän perheidensä koulutuksen puolestapuhuja.

”Kotimaassa minulla ei ollut mahdollisuutta koulunkäyntiin, koska perheemme eivät ymmärtäneet koulutuksen tärkeyttä. Nyt unelmani on opettaa lapsiani, jotta voisin antaa heille mahdollisuuden tulla taloudellisesti omavaraisiksi ja palata Etelä-Sudaniin, jossa he voisivat osallistua rauhan palauttamiseen”, Riek kertoo.

Riek korostaa myös aikuiskoulutuksen merkitystä ja toivoo, että yhä useampi saisi mahdollisuuden kouluttautumiseen aikuisiällä. Toiminnallisen lukutaitokoulutuksen lisäksi Riek on saanut tietoa hygienian tärkeydestä sekä maatalouden peruskäsitteistä ja -toiminnoista. Tiedon avulla Riek voi vaikuttaa elinoloihinsa ja perheensä toimeentuloon. Opiskelulla on Riekille myös toisenlainen merkitys: se tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukselle luokkatovereiden kanssa. Riek kertoo luokkatovereiden kanssa keskustelun olevan hänelle tärkeä rentoutumisen ja vertaistuen hetki arjen haasteiden keskellä.

Pakolaisavun työssä Etiopiassa korostuu lukutaidon ja ammatillisten taitojen merkitys pakolaisten aseman parantamisessa. Oikeus koulutukseen ja sen toteutuminen on Pakolaisavun toiminnan keskiössä, ja sen merkitys korostuu eteläsudanilaisten pakolaisten kohdalla, sillä heistä suuri osa on lukutaidottomia. Lukutaitoaste on Etelä-Sudanissa peräti kolmanneksi alhaisin maailmassa – vain 27 %. Koulutuksen avulla pakolaisille voidaan antaa välineet, joita he tarvitsevat paremman tulevaisuuden saavuttamiseen.

Lue lisää työstämme Etiopiassa.

TUE PAKOLAISTEN KOULUTUSTA

Lahjoittamalla toimintaamme tuet pakolaisten aikuiskoulutustyötä ja perheiden toimeentulojen turvaamista Etiopiassa.

Esimerkkejä siitä, miten lahjoitussummilla voidaan tukea yksilöiden ja perheiden osallisuutta, itsenäisyyttä ja hyvinvointia:

  • 15 €, jolla yksi pakolainen pääsee yrittäjäkoulutukseen
  • 52 €, jolla pakolainen saa lukutaidon
  • 300 €, jolla saa pakolainen saa ammatillisen koulutuksen