Pakolais- ja lapsijärjestöjen puoluekysely: keskusta ja kokoomus eivät ole valmiita pitämään kiinni oikeudesta hakea turvapaikkaa

Lapsi pitää isovanhempansa kädestä kiinni ja katsoo taakseen.

Useat puolueet ovat valmiita poistamaan perheenyhdistämisen toimeentuloedellytyksen, keskusta ja kokoomus eivät ole valmiita pitämään kiinni oikeudesta hakea turvapaikkaa.

Mitä toimia puolueet ovat valmiita tekemään pakolaisten ja muiden maahanmuuttaneiden oikeuksien edistämiseksi? Millaista maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa puolueet ajavat hallitusohjelmakaudelle 2023–2027?

Pakolais- ja lapsijärjestöjen yhteisessä puoluekyselyssä kartoitettiin puolueiden kantoja ajankohtaisiin maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittisiin kysymyksiin. Puoluekyselyn ovat toteuttaneet yhteistyössä Suomen Pakolaisapu, Pakolaisneuvonta, Amnesty International Suomen osasto, Lastensuojelun Keskusliitto ja Pelastakaa Lapset ry.

Kysely lähetettiin puolueille, jotka ovat ehdolla vuoden 2023 eduskuntavaaleissa. Eduskuntapuolueista puoluekyselyyn vastasivat Suomen Keskusta, Kansallinen Kokoomus, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen puolue, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Vasemmistoliitto ja Vihreä liitto. Pienpuolueista kyselyyn vastasi Feministinen puolue, Suomen Kommunistinen Puolue, Piraattipuolue sekä Suomen Kansa Ensin.

Puoluekyselyssä kysyttiin yhteensä kuudesta temaattisesta kokonaisuudesta: oikeudesta hakea ja nauttia suojelua, perheenyhdistämisen esteiden purkamisesta, turvallisista maahanmuuttoväylistä kuten humanitaarisesta viisumista ja kiintiöjärjestelmästä, kehityspolitiikan rahoituksesta, paperittomien tilanteen ratkaisuista sekä lapsen oikeuksista ja edusta turvapaikkaprosessissa. Kaikkien puolueiden vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme.

Pääministeripuolue SDP kannattaa virkamiesvalmistelussa olevaa humanitaarista viisumia

Oikeus hakea turvapaikkaa toisesta valtiosta on kirjattu muun muassa YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan Geneven pakolaissopimuksen lisäksi. Kyselyyn vastanneista puolueista kaikki muut puolueet paitsi Suomen Kansa Ensin kertoivat sitoutuvansa siihen, että Suomen turvapaikkapolitiikka noudattaa kansainvälisiä sopimuksia. Pakolais- ja lapsijärjestöjen mielestä on ongelmallista ja ristiriitaista, että tästä huolimatta eduskuntapuolueista keskusta ja kokoomus ilmaisevat, etteivät puolueet ole valmiita kunnioittamaan oikeutta hakea turvapaikkaa kaikissa tilanteissa, esimerkiksi laajamittaisen maahantulon yhteydessä.

Lähes kaikki puolueet pitävät uudelleensijoittamista, eli kiintiöpakolaisjärjestelmää, tärkeänä ja hyvin toimivana mekanismina kaikkein haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. RKP, vasemmistoliitto ja vihreät ovat valmiita nostamaan kiintiön kautta vastaanotettavien pakolaisten määrän vähintään 2 500 ihmiseen vuodessa. Myös kannatuskyselyjä tällä hetkellä johtava kokoomus kannattaa kiintiöjärjestelmää ja on valmis nostamaan määrää tarveperustaisesti. Suurinta kiintiötä kannattaa Feministinen puolue, joka olisi valmis nostamaan kiintiön vuositasolla 3 000–4 000 ihmiseen.

Humanitaarinen viisumi on työkalu, jonka avulla vakavassa vaarassa olevat ihmiset, kuten aktivistit, toimittajat ja vainottuihin ryhmiin kuuluvat, voisivat matkustaa laillisesti ulos maasta hakemaan turvapaikkaa. Niin järjestöt Suomessa kuin YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ovat ajaneet humanitaarisen viisumin käyttöönottoa jo pitkään. Puoluekyselyn mukaan RKP:n, vihreiden ja vasemmiston lisäksi myös SDP kannattaa humanitaarista viisumia, kun taas keskusta ja kokoomus vastustavat sitä. Humanitaarinen viisumi oli nykyisen hallituksen työpöydällä, mutta se ei edennyt valmisteluissa eduskunnan käsittelyyn, ja valmistelua jatketaan virkamiestasolla. Asiasta on käyty hiljattain julkista keskustelua muun muassa Afganistanin naisten, tyttöjen ja ihmisoikeuspuolustajien sekä Venäjän opposition, toimittajien ja aktivistien vaikean tilanteen yhteydessä.

Kaikki muut kyselyyn vastanneet eduskuntapuolueet paitsi keskusta ovat sitoutuneet YK:n asettamaan tavoitteeseen nostaa kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 prosenttiin valtion bruttokansantulosta. Tästä huolimatta keskusta korostaa vastauksissaan pakolaisuuden juurisyiden ratkaisemista lähtömaissa ja ihmisten auttamista heidän lähialueillaan.

Perheiden yhdistämisen helpottamista kannattavat kaikki kyselyyn vastanneet eduskuntapuolueet paitsi kokoomus ja keskusta

Pakolais- ja lapsijärjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että useat puolueet ovat ymmärtäneet, että oikeus viettää perhe-elämää ei toteudu monien maahanmuuttaneiden kohdalla, ja että perheenyhdistämisen toimeentuloedellytykset ovat kohtuuttoman korkeat.

Kyselyn mukaan pääministeripuolue SDP on valmis uudelleentarkastelemaan kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämisen toimeentulorajoja, kuten myös RKP. Vasemmistoliitto taas on valmis purkamaan toimeentuloedellytyksen kokonaan pakolaisaseman saaneilta ihmisiltä. Vihreät tekevät merkittävän avauksen ehdottamalla, että perhesiteeseen perustuvan oleskeluluvan toimeentuloedellytys tulisi poistaa kaikilta, myös työ- ja opiskeluperustaisilta maahanmuuttaneilta. Puolue siis ehdottaa, että kaikki Suomeen muuttavat ihmiset voisivat saada perheenjäsenensä mukaan.

Toimeentuloedellytystä pidetään myös työperäisen maahanmuuton pullonkaulana ja muun muassa elinkeinoelämän edustajat ovat esittäneet siihen helpotuksia. Siitä huolimatta kokoomus ja keskusta eivät kyselyn mukaan halua kohtuullistaa toimeentuloedellytyksiä eivätkä millään muullakaan tapaa helpottaa ulkomailta muuttavien mahdollisuuksia elää yhdessä perheidensä kanssa Suomessa.

Suurimmat puolueet eivät ole valmiita lopettamaan lasten säilöönottoa

Lapsen edun arviointi ja ensisijaisuus maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa on Suomessa edelleen puutteellisella tasolla. Suomi erottaa lapsia vanhemmistaan eikä monen muun Euroopan maan tavoin ole kieltänyt lasten säilöönottoa lailla. Onkin hienoa, että kyselyssä lähes kaikki puolueet kertovat olevansa valmiita sitoutumaan lapsen edun mukaisen turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen. Kokoomus oli ainoa puolue, joka ei ottanut kantaa kysymykseen.

Useissa EU-maissa kielletty lasten säilöönotto on asia, josta Suomi on saanut toistuvasti moitteita esimerkiksi Lapsen oikeuksien sopimusta valvovalta YK:n lapsen oikeuksien komitealta. Vaikka säilöönotto on lapsen oikeuksien ja edun sekä lapsen hyvinvoinnin vastainen toimenpide, vain vasemmistoliitto, vihreät, RKP ja kristillisdemokraatit olivat valmiita kieltämään lasten säilöönoton. Vasemmistoliitto olisi lisäksi valmis kieltämään kaikkien ihmisten säilöönoton ja ehdottaa tilalle elektronista valvontaa.

Tutustu puolueiden vastauksiin kokonaisuudessaan tästä.

Pakolais- ja lapsijärjestöt järjestävät yhdessä kirkkohallituksen ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa puoluekyselyyn pohjaavan maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittisen vaalipaneelin maanantaina 20.3. kello 17.00–19.00 Helsingin tuomiokirkon kryptassa. Keskustelua luotsaa toimittaja Maryan Abdulkarim. Tilaisuus on avoin ja sitä on voi seurata myös verkossa Pakolaisavun tai Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan YouTube-kanavan kautta.

 

Suomen Pakolaisapu, Pakolaisneuvonta, Amnesty International Suomen osasto, Lastensuojelun Keskusliitto ja Pelastakaa Lapset ry.

Lisätiedot ja puoluekyselyyn liittyvät yhteydenotot

Katja Mannerström, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Suomen Pakolaisapu
katja.mannerstrom@pakolaisapu.fi, +358 447615708

Pargol Miraftabi, oikeudellinen asiantuntija, Amnesty International Suomen osasto
pargol.miraftabi@amnesty.fi, +358 447145050