Haemme nyt ehdokkaita vuoden pakolaiseksi!

Vuoden pakolaiset 2022 Lama Kourdi ja Aladdin Delli seisovat ulkona. Kuvassa teksti: Vuoden pakolaisten haku on auki!
HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT.
 
Tunnetko pakolaistaustaisen ihmisen, joka haluaisi jakaa oman tarinansa ja kokemuksensa kotoutumisesta? Onko hän sanavalmis ja motivoitunut ottamaan kantaa kotoutumisen onnistumisiin sekä kehittämiskohteisiin? Tulisiko hänelle tarjota mahdollisuus vaikuttaa pakolaisuudesta ja pakkomuutosta käytävään keskusteluun?
 
Suomen Pakolaisapu hakee jälleen ehdokkaita Vuoden pakolainen -tunnuspalkinnon saajaksi. Palkinto myönnetään vuodesta 2023 lähtien yhdelle pakolaistaustaiselle henkilölle sukupuolesta riippumatta. Vuonna 2022 Vuoden pakolainen -palkinnot saivat Lama Kourdi ja Aladdin Delli.
 
Vuoden pakolainen -palkinnon tarkoituksena on auttaa pakolaistaustaisia ihmisiä pääsemään mukaan julkiseen keskusteluun ja vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin sekä tukea henkilöä saavuttamaan unelmiaan uudessa kotimaassa.
 
Palkinnon myöntämiskriteerinä on ehdokkaan motivaatio ja aktiivisuus ottaa kantaa kotoutumiseen ja vaikuttaa siitä käytävään yleiseen keskusteluun. Vuoden pakolaisella tulee olla kykyä ja rohkeutta tuoda esiin omaa näkemystään, antaa haastatteluja ja esiintyä mediassa sekä tapahtumissa suomen kielellä.
 
Ehdotukset tulee toimittaa sunnuntaihin 12.3.2023 mennessä osoitteeseen viestinta@pakolaisapu.fi.
 
Ehdotuksen tulee sisältää kirjalliset perustelut ehdokkaan ansioista sekä vähintään kaksi suosittelijaa yhteystietoineen. Lisäksi vaaditaan ehdokkaan suostumus ja lyhyt kuvaus hänen tavoitteistaan seuraavalle vuodelle. Ehdotuksen voi vaihtoehtoisesti myös tehdä videohakemuksella. Myös pakolaistaustainen ihminen voi ehdottaa itseään Vuoden pakolaiseksi.
 
Vuoden pakolainen julkistetaan 20. kesäkuuta 2023 Helsingissä.
 
Säännöt vuonna 2023
 
1. Vuoden pakolaisen valinnassa painotetaan motivaatiota ja aktiivisuutta ottaa kantaa kotoutumiseen ja vaikuttaa siitä käytävään yleiseen keskusteluun. Tunnustuspalkinnon saajan tulee olla Suomessa asuva 18 vuotta täyttänyt pakolaistaustainen henkilö.
 
2. Ehdotuksen tulee sisältää perustelut, jotka tukevat ehdokkaan valitsemista. Ehdotuksen voi tehdä suomeksi tai englanniksi. Ehdotusten tekeminen on kaikille avointa, myös henkilölle itselleen, ja ehdokasasetteluun eri puolilta Suomea rohkaistaan.
 
3. Ehdokkaalla tulee olla kaksi suosittelijaa, joiden yhteystiedot ilmoitetaan ehdotuksessa. Ehdotuksessa tulee lisäksi ilmaista ehdokkaan suostumus ehdokkuudelle sekä lyhyt perustelu ehdokkaan tavoitteista seuraavalle vuodelle.
 
4. Ehdotusten tulee olla perillä Suomen Pakolaisavussa sunnuntaina 12.3.2023. Voittajat julkistetaan maanantaina 20.6.2023 Helsingissä. Ehdokkaan on oltava käytettävissä julkistustilaisuudessa sekä sitä edeltävänä ja seuraavana viikkona.
 
5. Kannustuspalkinnon saajan toivotaan osallistuvan palkintovuotensa aikana Suomen Pakolaisavun työhön pakolaisten oikeuksien edistämiseksi.
 
6. Vuonna 2023 palkinnon suuruus on 1 000 euroa. Palkinnon saajan päättää Suomen Pakolaisavun hallitus.
 
7. Ehdokas ei voi olla Pakolaisavun nykyinen työntekijä. Palkintoa voi hakea uudelleen.
 
8. Titteliä ei voida antaa henkilölle postuumisti.
 
9. Henkilö ei voi olla ehdolla vaaleissa samaan aikaan kun Vuoden pakolainen -titteli myönnetään.
 
Lisätietoja:
Marjukka Koskenkorva, viestinnän asiantuntija
marjukka.koskenkorva@pakolaisapu.fi
p. 045 133 3803