Turvallisia työpaikkoja ihmiskaupan uhreiksi joutuneille ja haavoittuvaisessa asemassa oleville

Ihmisen siluetti moppaa lattiaa lasisten liukuovien edessä.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ja sen hallinnoima IKUT-hanke (Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittäminen) sekä Suomen Pakolaisavun Reilu työelämä -hanke ja Sauma-valmennus aloittavat syksyllä 2022 rekrytointiyhteistyön palveluyrityskonserni Lassila & Tikanojan (L&T) kanssa. Rekrytointiyhteistyön tavoitteena on tukea ihmiskaupan uhreiksi joutuneita ja haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä tukemalla heidän työllistymistään. Tavoitteena on ennen kaikkea taata turvalliset työolosuhteet ja siten ennaltaehkäistä työperäistä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa.

L&T:n tarjoamat työtehtävät ovat siivousalan tehtäviä puolijulkisissa kohteissa pääkaupunkiseudulla. Haettavana on koko- ja osa-aikatyötä. Edellytyksenä tehtäviin hakeutumiselle on työnteko-oikeus Suomessa sekä riittävä suomen tai englannin kielen taito. Työn sijainti ei vaadi ajokorttia tai autoa.

L&T järjestää rekrytointitapahtuman Helsingissä syyskuussa, jossa kaikki kiinnostuneet pääsevät työhaastatteluun. Ennen varsinaista L&T:n rekrytointitapahtumaa työllistymisestä kiinnostuneille työnhakijoille järjestetään kaksi infotilaisuutta (suomeksi ja englanniksi), joissa kerrotaan mm. haettavina olevista L&T:n työtehtävistä, työsuhteen ehdoista sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Yhteistyötä tehdään L&T:n esihenkilöiden kanssa työhön perehtymisen edistämiseksi.

Infotilaisuudet sekä rekrytointitapahtuma järjestetään syyskuun aikana. Ilmoittautuneille lähetetään infotilaisuuden ja rekrytointitilaisuuden ajankohdat ja sijainnit ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi ilmoittautuneille lähetetään CV-pohja täytettäväksi ennen infotilaisuuksia. Hakijoita voidaan auttaa CV:n viimeistelyssä infotilaisuuksien yhteydessä. Varsinaisia työhakemuksia ei tarvitse laatia.

Pyydämme ystävällisesti jakamaan kohderyhmälle tietoa työllistymismahdollisuudesta.

Pyydämme ilmoittautumisia seuraavaan osoitteeseen:

reilutyo@pakolaisapu.fi

Listätietoja:
Shenäh Räzabi, 0447429207
Maria Lavonen, 0447429214
Ahmed Mesaedy, 0444711069