Maailman humanitaarisen avun päivänä muistamme avustustyöntekijöitämme, jotka toimivat väsymättömästi kriisien keskellä

Useita pakolaisia ja avustustyöntekijöitä pakolaisleirillä Ugandassa.

Maailmassa on tällä hetkellä 306 miljoonaa humanitaarisen avun tarpeessa olevaa ihmistä (Global Humanitarian Overview 2022). Määrä on noussut merkittävästi vuoden 2021 aikana muun muassa väkivaltaisten konfliktien, nälän ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Myös koronapandemia on entisestään vaikeuttanut elämää haurailla alueilla. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan yli 100 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kotiseudultaan, ja heistä moni elää humanitaarisen avun varassa. Konfliktien ja kriisien syventyessä humanitaarisen työn tarve on suurempi kuin koskaan.

Pakolaisten ja vastaanottavien yhteisöjen resilienssin ja omavaraisuuden vahvistaminen ovat Pakolaisavun humanitaarisen työn keskiössä. Me uskomme, että tieto ja koulutus lisäävät ihmisten toimijuutta, ja antavat keinoja selviytyä myös tulevissa kriisitilanteista. Me teemme humanitaarista työtä kaikissa toimintamaissamme – Etiopiassa, Ugandassa ja Myanmarissa.

Pakolaisavun toimintamaa Etiopia on yksi maailman köyhimmistä valtioista. Viime vuosina naapurimaiden kärjistyvien konfliktien ja poliittisen epävakauden vuoksi satoja tuhansia pakolaisia, jotka ovat kotoisin muun muassa Eritreasta, Somaliasta ja Etelä-Sudanista, on paennut Etiopiaan. Myös Etiopian sisäiset levottomuudet ovat pakottaneet tuhansia ihmisiä jättämään kotiseutunsa ja hakemaan turvaa muualta maan sisältä.

Etiopiassa toimimme Gambellan osavaltiossa, jossa pyrimme aikuisten toiminnallisen lukutaidon koulutuksilla tukemaan kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa olevia pakolaisia. Kursseilla osallistujat oppivat muun muassa lukemaan ja kirjoittamaan yksinkertaisia sanoja ja lauseita omalla äidinkielellään. Nämä taidot antavat haavoittuvassa asemassa oleville pakolaisille työkaluja arkipäiväisiin tilanteisiin, kuten ruoan hintojen ja määrien vertailuun.

Gambellassa Jewin pakolaisleirillä lukutaitokoulutusten parissa työskentelee etiopialainen Bichok Met Joak – Pakolaisavun avustustyöntekijä ja 38-vuotias viiden lapsen isä. Bichokin tehtävänä on valvoa lukutaitokoulutusten toteutumista sekä tukea ja kouluttaa pakolaisyhteisöjen keskuudesta valittuja vertaisohjaajia.

Bichok on päivittäin tekemisissä sotaa ja konflikteja paenneiden ihmisten kanssa. Bichokin mukaan avustustyöntekijänä toimiminen vaatii erityisiä taitoja ja kykyä käsitellä vaikeita asioita: hädänalaisten ihmisten kohtaaminen on rankkaa, mutta työssä on jaksettava, jotta ihmisille voi tarjota heidän tarvitsemaansa apua. Bichok kuitenkin kokee, että pakolaisten voimaantuminen antaa myös hänelle voimaa jatkaa – hän tietää, että hänen työllään on pakolaisten elämässä suuri merkitys.

”Humanitaarinen työmme paitsi pelastaa ihmishenkiä myös tarjoaa pakolaisille elintärkeitä taitoja, tietoja ja kokemusta, joiden avulla he voivat pärjätä elämässä itsenäisesti”, Bichok kertoo.

Toukokuussa 2022 humanitaarisen työmme painopiste Etiopiassa muuttui Tigrayn pitkittyneen konfliktin myötä tukemaan maansisäisiä pakolaisia. Tällä hetkellä toimimmekin myös Pohjois-Etiopiassa, jossa jaamme maansisäisille pakolaisille käteisavustusta, tarjoamme hätäsuojia ja puhdasta juomavettä sekä kasvatamme tietoutta hygieniasta.

Myanmarissa työntekijämme, 26-vuotias Endurance May (nimi muutettu), on kokenut pakolaisuuden kotimaassaan, mutta auttaa silti muita pakenemaan joutuneita maan syventyvän kriisin keskellä. Myanmarissa paikallinen sotilasjuntta syrjäytti virallisen hallinnon helmikuussa 2021, ja siitä lähtien ympäri maata on ilmennyt aseellisia konflikteja ja demokratiaa kannattavien joukkopidätyksiä.

Muutama vuosi sitten saatuaan töitä Suomen Pakolaisavusta Endurance muutti Loikawin kaupunkiin, maan läntiselle puolelle Kayahin osavaltioon. Hänen perheensä, vanhemmat ja neljä sisarusta, jäivät asumaan heidän kotikyläänsä. Kun väkivaltaisuudet lähenivät Loikawia toukokuussa 2021, päätti Endurance ja hänen kollegansa paeta läheiseen kylään pysyäkseen turvassa. Sama toistui vuoden 2022 tammikuussa, kun sotilasjuntan iskuissa kuoli 35 ihmisistä. Tällä kertaa Endurance joutui pakenemaan toiselle puolelle maata.

Tilanne Myanmarissa on yhä kriittinen, eikä Endurance ole nähnyt perhettään yli vuoteen. Työolosuhteet ovat vaaralliset, ja Endurance elää päivittäin väkivallan pelossa. Kunnollisesta suojasta, ravinnosta ja hoitotarvikkeista, kuten lääkkeistä, on jatkuvasti pulaa. Silti hän työskentelee väsymättömästi muiden kotinsa jättäneiden puolesta. Endurance kokee, että omakohtaisen pakolaisuuden kokemisen myötä työ tuntuu vieläkin tärkeämmältä. Hän tietää, miltä tuntuu jättää rakas koti, pelätä läheisten puolesta ja yrittää selviytyä vaikeissa olosuhteissa.

Myanmarissa humanitaarinen työmme keskittyy sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyyn. Tuemme väkivallan uhreja Kayahin ja Kachinin osavaltioissa, ja lisäämme yhteisöissä tietoisuutta naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ehkäisystä. Myanmarin pahentuneen kriisin vuoksi pyrimme laajentamaan humanitaarista toimintaamme auttaaksemme maansisäisiä pakolaisia Kayahin osavaltiossa, jossa taistelujen vuoksi tuhannet ovat hakeneet suojaa esimerkiksi viidakosta. Pyrimme auttamaan pakenemaan joutuneita tarjoamalle heille hätäapua, kuten suojaa, ruokaa, hygieniatarvikkeita ja lääkkeitä.

Teemme humanitaarista työtä myös Ugandassa, jossa järjestämme aikuisille talouslukutaito- ja toimeentulokoulutuksia 12 eri pakolaisasutusalueella maan pohjois- ja länsiosissa sekä pääkaupunki Kampalassa. Koska ruoka-avusta on siirrytty enenevissä määrin käteisapuun, on tärkeää, että pakolaiset oppivat itse hallitsemaan talouttaan.

Hädänalaisten ihmisten auttamiseksi lukuisat avustustyöntekijät altistuvat toimintamaissamme päivittäin vaarallisille olosuhteille, ja heitä uhkaa usein väkivalta, onnettomuudet sekä erilaiset terveysriskit. Tänään, maailman humanitaarisen avun päivänä, haluammekin muistaa Pakolaisavun paikallisia avustustyöntekijöitä, joiden ansiosta voimme tarjota humanitaarista apua sitä tarvitseville.

Lue lisää humanitaarisesta työstämme Etiopian, Ugandan ja Myanmarin verkkosivuilta.