Koronarajoitteiden ja etätyön hinta Kurvin asiakkaiden näkökulmasta 

Ihminen istuu koneen ääressä ikkunan edessä kuulokkeet korvilla.
Suomen Pakolaisavun Kurvi-toiminto auttaa maahanmuuttaneita nuoria aikuisia ja palvelujärjestelmää kohtaamaan toisensa. Ohjaustyössämme autamme mm. oleskelulupaan, kouluun, työhön, asumiseen, kansalaisuuteen, matkustusasiakirjoihin, perheenyhdistämiseen ja terveyteen liittyvissä asioissa. Asiakasryhmämme on kotoutumistoimenpiteiden ulkopuolella olevat maahanmuuttaneet.
 
Takana on kaksi vuotta laajamittaisia rajoitustoimenpiteitä ja etätyösuosituksia. Harrastusten ja sosiaalisten suhteiden puuttumista. Etäkoulua, etätapaamisia, etätyötä… Yksinäisyyttä ja pelkoa. Miltä nämä kaikki asiat tuntuvat, kun et osaa kunnolla kieltä ja selviytyminen suomalaisessa yhteiskunnassa on jo entuudestaan haastavaa ja monimutkaista?
 
Kurvin asiakkaiden kohdalla rajoitukset ovat vaikuttaneet heidän tilanteisiinsa monella tavalla, usein valitettavan negatiivisesti. Varsinkin etäkoulu on ollut monelle asiakkaalle mahdoton yhtälö, joka on vaikuttanut opiskelumotivaatioon ja johtanut monen kohdalla jopa opetuksesta tippumiseen tai sen lopettamiseen. Tietotekniset haasteet ovat myös olleet hyvin konkreettisia: asiakkaalla ei ole tietokonetta, minkä kautta osallistua, tai etäopetukseen on osallistuttu puhelimella, jolloin opetuksen seuraaminen pienellä näytöllä on ollut vaivalloista ja työlästä. Kun läsnä ei ole opiskelukavereita tai opettajaa, kysymysten esittäminen virtuaalisesti voi tuntua vaikealta. Kotona on helposti myös häiriötekijöitä kuten kämppiksiä tai perhettä, eikä opiskeluun jaksa panostaa samalla tavalla kotisohvalta kuin luokassa. Suomen kielen taito on monilla asiakkaillamme heikentynyt tai pysynyt samalla tasolla, kun kieltä ei tule käytettyä kotioloissa.
 
Vaikuttaa siltä, että psykososiaaliset haasteet ovat kasvaneet, ja monilla asiakkailla ahdistus, masennus ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet. Yksinäisyys on iso tekijä, mikä on korona-aikana vaikuttanut monien asiakkaiden hyvinvointiin. Asuminen vieraassa maassa ilman tukiverkostoja ja tuttua yhteisöä, riittävää kielitaitoa ja palvelujärjestelmän tuntemusta voi tehdä arjesta rajoitusten kanssa ylitsepääsemättömän raskasta.
 
Monille työntekijöille tuttu ilmiö tänä aikana on ollut myös se, että tekstiviestillä tai puhelimessa asiakas sanoo kaiken olevan hyvin, mutta tavatessa asiakkaan kasvotusten tilanne onkin ihan erilainen: Asiakkaan huoli sota-alueella olevista perheenjäsenistä purkautuu itkuna. Asiakas kertoo tapaamisella joutuvansa vankilaan. Asiakkaan oleskelulupa on mennyt umpeen. Asiakas on pudonnut koulusta tai sosiaalituen piiristä. Asiakas on kadonnut eikä häntä yksinkertaisesti tavoita enää.
 
Kurvissa etätyösuositus on ollut voimassa koko pandemian ajan. Kurvin työntekijät ovat kuitenkin kriittisen alan työntekijöitä, joten onneksi olemme perustellusti saaneet tavata asiakkaita pandemia-aikana myös kasvotusten. Kuitenkin oppilaitosvierailut ja infot ovat valitettavasti jääneet työstämme pois. Asiakastyötä ja kaikkia siihen liittyviä paperitöitä ei etänä kuitenkaan pystyisi aina hoitamaan.
 
Kohtaamiset asiakkaiden kanssa ovat tänä aikana olleet ehkä entistäkin merkityksellisempiä. Ilo asiakkaan puolesta, joka pääsi syksyllä takaisin lähiopetukseen, ja jonka poissaolot vähenivät, ja jonka kielitaito ja mieliala kohenivat – nämä kohtaamiset ja onnistumiset ovat työn helmiä. Saat kohdata ihmisen ihmisenä ja vaihtaa kuulumiset kasvotusten. Monelle asiakkaalle nämä ovat ainoita kohtaamisia toisen ihmisen kanssa arjen keskellä.
 
Kasvokkaisissa tapaamisissa asiakkaasta voi myös aistia huomattavasti enemmän kuin puhelun tai videotapaamisen välityksellä. Kehonkieli ja olemus antavat enemmän tietoa asiakkaan voinnista kuin pelkkä etäkeskustelu. Esimerkiksi asiakkaan käsien tärinä tai hermostuneisuus eivät aina näy eikä kuulu puhelimen lävitse. Ehdotettaessa etätapaamista asiakkaat ovat myös ilmaisseet, että heidän asiansa on sellainen, ettei sitä voi hoitaa etänä. Esimerkiksi asiakkaalla voi olla paljon papereita, joita hän ei välttämättä osaa liittää liitetiedostona sähköiseen hakemukseen. Tapaamisilla on sitten purkautunut monien kuukausien haasteita ja vaikeuksia, kun on alettu selvittämään esimerkiksi haastavia velka- tai talousasioita, joista asiakas ei ole puhelimessa maininnut mitään.
 
Kaikkea tätä Kurvin korona-ajan työskentely on todistanut. Ei jätetä ketään yksin pandemian keskellä. Apua on saatavilla, vaikka sitä on monesti liian vaikea löytää. Monet ovat systeemissä väliinputoajia jo ennen pandemiaa. Kurvi yrittää tavoittaa maahanmuuttaneet asiakkaat, jotka tarvitsevat apua palvelujärjestelmän haasteissa ja monimutkaisuudessa. Pandemian aikana heidän tavoittamisensa ja auttamisensa on ehkä tärkeämpää kuin koskaan. Syrjäytyminen ja systeemistä täysin pois putoaminen ei ole kenenkään etu ja tulee yhteiskunnalle kalliiksi pidemmän päälle. Maksammeko liian kovaa hintaa rajoituksista? Moraalisesti, inhimillisesti ja sosiaalisesti pitkäkestoisesti ajateltuna?
 
Tämä on näkökulma, mikä on mielestäni tärkeä nostaa esille kaikkien mutta erityisesti haavoittuvien ryhmien kohdalla. Vaikka tällä hetkellä koronarajoitteita puretaan jälleen, kuinka lähitapaamisia voisi turvallisesti lisätä ja pitää yllä tulevaisuudessa? Kuinka tukea yksinäisyydessä, mikäli koronatilanne taas kiristyy? Nämä aiheet ovat varmasti kaikilla sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä mielen päällä ja moniammatillinen yhteistyö tässäkin asiassa olisi tarpeellista.
 
Marjo Sánchez 
Kurvin ohjaaja