Kototeko 2021 -tunnustus InternationaI Working Women of Finland -yhteisölle

Caroline Bondier hymyilee kukkien ja tunnustuksen kanssa.

Suomen Pakolaisapu on myöntänyt Kototeko 2021 -tunnustuksen International Working Women of Finland -yhteisölle (IWWOF) virtuaalisessa Kotogaalassa 27.10.2021. IWWOF edistää maahanmuuttaneiden naisten työllisyyttä, kotoutumista ja voimaantumista tavoitteenaan parantaa työvoiman kysyntää ja tarjontaa.

IWWOF sai alkunsa elokuussa 2019 perustetusta Facebook-ryhmästä, jonka tarkoituksena oli tuoda eri taustaiset ja eri kokemusta omaavat naiset yhteen. Maahanmuuttaneiden ja suomalaisten naisten yhdessä perustama yhdistys tarjoaa koulutusta ja työpajoja työelämässä tarvittavien taitojen kehittämiseen, rekrytointitilaisuuksia ja voimaannuttavaa toimintaa. IWWOF on tähän asti toiminut pääosin vapaaehtoisvoimin ja saavuttanut jo yli 6 000 naista sosiaalista mediaa hyödyntämällä.

Suomen Pakolaisavun hallitus ja eri alojen ammattilaisista koostuva valintaraati perustelevat IWWOF:n valintaa Kototeko-tunnustuksen saajaksi väestöryhmien välisen vuorovaikutuksen edistämisellä ja erityisesti maahanmuuttaneiden naisten osallisuuden ja toimijuuden vahvistamisella.

– Yhteisö on selkeästi syntynyt tarpeesta, johon muut palvelut eivät ole osanneet vastata. IWWOF vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta tuoden maahanmuuttaneiden naisten äänen kuuluviin sekä toiminta-alustan vaikuttamiselle, Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen sanoo.

Valinnassa on painotettu myös aktiivista vuorovaikutusta työnantajien ja yhteiskunnallisten toimijoiden välillä. IWWOF:n keskeisenä tavoitteena onkin nimenomaan monimuotoisuuden ja maahanmuuttaneiden naisten osallisuuden edistäminen työpaikolla ja yhteiskunnassa. Tärkeänä perusteluna oli myös se, että yhteisö pyrkii aktiivisesti huolehtimaan inklusiivisuudesta ja turvallisen tilan rakentamisesta sekä aliedustettujen ryhmien osallisuudesta.

– 45 % ulkomailla syntyneistä, Suomessa olevista naisista ovat työttömiä, vaikka maa tarvitsee osaavaa työvoimaa. Lisäksi suomalaiset paluumuuttajat ja naiset yleensä kohtaavat syrjintää työelämässä. Haluamme varmistaa, että Suomessa kaikilla on mahdollisuus menestyä sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti, ja että heillä, jotka tulevat maahan seuraavina vuosina, on vastassaan IWWOF:n kaltainen, vahva yhteisö, joka auttaa heitä navigoimaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Kuka olisi sopivampi auttamaan heitä kuin me, jotka olemme jo kulkeneet kyseisen matkan, sekä upea suomalaisten kumppaniemme verkosto?, IWWOF:n hallituksen puheenjohtaja Caroline Bondier kertoo.

Tulevaisuudessa IWWOF jatkaa naisten tukemista työelämässä ja Suomessa olevien, kansainvälisten kykyjen potentiaalin esiintuontia. Yhteisö toivoo myös löytävänsä tukijoita ja yrityslahjoittajia, jotta toiminnan kehittyminen ja konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden edistämiseksi voidaan taata myös jatkossa.

– Suomeen muuttaneet naiset ovat ryhmä, joka jää usein yhteiskunnan ulkopuolelle. Siksi on erittäin tärkeää, että työtä tämän ryhmän osallisuuden edistämiseksi tehdään ja vahvistetaan nyt ja tulevaisuudessa. Tahdon lämpimästi onnitella IWWOF-yhteisöä sen saavutuksista ja tunnutuksesta, Kototeko 2021 -tunnustuksen suojelijana toimiva työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Lisätietoja:Suomen Pakolaisapu ry
Katja Mannerström, yhteiskuntasuhdepäällikkö
p. 044 761 5708, katja.mannerstrom@pakolaisapu.fi

International Working Women of Finland

Suomeksi: Halla Hänninen
halla@iwwof.com, 0405728565

In English: Caroline Bondier
caroline@iwwof.com, +358 50427 6920