Ugandan talouslukutaidon koulutus tukee ja voimaannuttaa pakolaisnaisia

Kuva on Ugandan talouslukutaidon kurssin opetustilateesta. Joukko ihmisiä istuu sinisillä tuoleilla ulkotilassa ja katsovat opetustaululle

Alkuvuodesta 2021 aloittanut talouslukutaidon hanke Ugandassa on nyt täydessä vauhdissa. Talouslukutaidon lyhytkurssit antavat osallistujille perustaidot talouden hallintaan ja säästämiseen sekä parantavat osallistujien kykyä käsitellä Maailman ruokaohjelman WFP:n jakamaa käteisavustusta. Maailman ruokaohjelma on projektin virallinen rahoittaja ja yhteistyökumppani. Hanke on osoittautunut tervetulleeksi ja tarpeelliseksi, ja osallistujien motivaatio uuden oppimiselle on ollut suurta.

Koulutus on ollut erityisen tärkeä ja merkityksellinen naisille, joiden vastuulla kodista ja perheestä huolehtiminen usein on. Osallistujien itsensä perustamia säästöryhmiä on syntynyt noin 200, ja suurinta osaa aktiivisista ryhmistä johtavat naiset. Tämä kannustaa yhä useampia naisia osallistumaan säästöryhmiin, ja sitä kautta kerryttämään uusia taitoja sekä voimaannuttamaan itseään. Kerätyn palautteen mukaan opetus on arkielämään sidottua ja käytännönläheistä, ja se on kannustanut useita naisia säästämään tai aloittamaan pienyrittämisen.

WFP:n siirtyminen käteissiirtoihin ja eriävät näkemykset vähäisten resurssien käytöstä voivat lisätä rahankäyttöön liittyviä ristiriitoja perheissä. Talouden hoitaminen aiheuttaa jännitteitä erityisesti niissä kodeissa, joissa miehet pääasiassa päättävät raha-asioista. Osana hanketta ongelmia rohkaistaan ratkaisemaan rauhanomaisesti kannustamalla muun muassa neuvotteluun ja vuoropuheluun. Lyhytkurssien yksi tavoite onkin saada kotitaloudet suunnittelemaan perheen rahankäyttöä ja budjetointia yhtenä tiiminä.

Hankkeen haasteeksi on koronaviruksen rinnalle noussut monien osallistujien heikot luku- ja laskutaidot. Tämä vaikeuttaa merkittävästi opiskelijoiden, erityisesti naisten, kykyä omaksua koulutuksessa opetettavia asioita. Useat heikon lukutaidon omaavat opiskelijat ovat kuitenkin kertoneet olevansa kiinnostuneita Pakolaisavun aikuislukutaidon koulutuksesta.

Suomen Pakolaisavun ja Maailman ruokaohjelman WFP:n hankkeesta hyötyy koko Ugandassa arviolta noin 140 000 kotitaloutta.

Lue lisää Ugandan talouslukutaidon hankkeesta.

Lue lisää työstämme ja muista ajankohtaisista projekteistamme Ugandassa.