Talouslukutaidon hanke Ugandassa laajenee – koulutukset yli 141 000 perheelle

Tammikuussa 2021 käynnistimme yksivuotisen projektin, jonka avulla pakolaisille ja vastaanottajayhteisöille suunnatut talouslukutaidon koulutukset laajenevat Adjumaniin, Pohjois-Ugandaan. Adjumanin pakolaisväestö on Ugandan toiseksi suurin ja kattaa lähes 15 prosenttia Ugandassa oleskelevista 1,45 miljoonasta pakolaisesta. Projektin rahoittaja Maailman ruokaohjelma WFP on vähitellen siirtymässä ruoka-avustuksista käteissiirtoihin. Rahalliset avustukset tukevat pakolaisten itsenäisyyttä ja omavaraisuutta; ihmiset voivat käyttää tai sijoittaa avustukset parhaalla katsomallaan tavalla, ja siten vaikuttaa omaan elämäänsä.

Vaikeista lähtökohdista tulevilla pakolaisilla ei usein ole henkilökohtaisen talouden hallintaan tarvittavia tärkeitä tietotaitoja. Myös puutteelliset taidot lukemisessa ja laskemisessa vaikeuttavat rahan käyttöä ja tulevaisuuden suunnittelua. Jos esimerkiksi eri suuruisia seteleitä ei erota toisistaan, hyväksikäyttö ja huijatuksi tuleminen lisääntyvät.

Suurin osa Ugandan pakolaisista on Etelä-Sudanista, jossa aikuisväestön lukutaidon aste on maailman kolmanneksi alhaisin. Eteläsudanilaisista pakolaisista lähes 70 prosenttia on lukutaidottomia, naisista peräti 80 prosenttia. Talouslukutaidon kurssit antavat perustaidot talouden hallintaan ja parantavat osallistujien kykyä käsitellä Maailman ruokaohjelman jakamaa käteisavustusta.

”Talouslukutaidon koulutukset mahdollistavat osaltaan sen, että saadut varat käytetään hyödyllisesti eri perheenjäseniä kuunnellen ja heidän tarpeensa huomioiden. Korkea lukutaidottomuus altistaa saadun tuen suunnittelemattomalle käytölle ja voi lisätä perheen sisäisiä jännitteitä rahankäytöstä”, kommentoi Suomen Pakolaisavun ulkomaan ohjelman asiantuntija Outi Perähuhta.

Kurssilta työkaluja tulevaisuuden suunnitteluun

Maailman ruokaohjelma WFP kanssa yhteistyössä toteutettu projekti on valtakunnallinen ja kattaa kaikki pakolaisasutukset Ugandassa. Talouslukutaidon koulutuksista hyötyy peräti 141 010 kotitaloutta, joista 17 650 sijaitsee Adjumanin alueella. Koulutuksista tehdään mahdollisimman helposti saavutettavia erityisesti naisille. Koulutusten toteuttamisessa on otettu huomioon myös erityistä tukea tarvitsevat ihmiset, kuten kuulo- ja näkörajoitteiset.

”Talouslukutaidon koulutus on auttanut koko perhettäni oppimaan rahankäytön suunnittelua ja budjetointia. Säästötavoitteiden avulla olen oppinut säästämään perheeni tulevaisuuden tarpeita varten, enkä kuluta kaikkea saamaani rahaa kerralla. Haluan säästää rahaa lasteni koulutukseen, jotta heillä on parempia mahdollisuuksia tulevaisuudessa”, kommentoi Pakolaisavun talouslukutaidon kurssille Nakivalessa osallistunut neljän lapsen äiti Mukeshimana Nyirakayonde. Mukeshimana pakeni Ugandaan kotimaastaan Kongon demokraattisesta tasavallasta vuonna 2013 hallitusta vastustavien kapinallisten väkivaltaisten hyökkäysten seurauksena.

Suomen Pakolaisapu on toiminut Ugandassa vuodesta 1997, ja Uganda onkin pitkäaikaisin toimintamaamme ulkomailla. Tämänhetkiset hankkeemme maassa työllistävät yhteensä 107 henkilöä. Suomen Pakolaisapu on ainut pakolaisväestön aikuiskoulutukseen keskittyvä kansainvälinen järjestö Ugandassa.

Lue lisää Suomen Pakolaisavun toiminnasta Ugandassa verkkosivuillamme.