Suomen Pakolaisavun hallituksen puheenjohtajan Marjatta Rasin muistolle

Pakolaisavun hallituksen edesmennyt puheenjohtaja Marjatta Rasi hymyilee valokuvataulun edessä.

Suomen Pakolaisavun hallituksen puheenjohtaja Marjatta Rasi on menehtynyt 23.5.2021 pitkällisen sairauden uuvuttamana.

Marjatta Rasi syntyi Punkalaitumella 29.11.1945. Marjatta oli maailmaa ja erilaisia ihmistarinoita nähnyt sekä paljon kokenut oikeustieteiden kandidaatti ja suomalainen diplomaatti. Marjatta toimi Suomen pysyvänä edustajana YK:n Wienin toimistossa, minkä lisäksi hänestä tuli YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) historian ensimmäinen naispuheenjohtaja. Uransa aikana Marjatta vastasi myös alivaltiosihteerinä Suomen ulkoasiainministeriön kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä koskevista asioista.

Marjatta toimi Suomen Pakolaisavun hallituksen puheenjohtajana vuosina 2016–2021. Aloittaessaan puheenjohtajan tehtävässään Marjatan ajatuksissa oli erityisesti pakolais- ja turvapaikkatilanne, joka herätti huomiota sekä Suomessa että globaalisti vuonna 2015. Hän koki vahvasti, että rajojen ja silmien sulkeminen ei ole vaihtoehto. Jo oman työtaustansa kautta Marjatta näki, että meidän kaikkien on tärkeää muistaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoitteet ja velvoittavuus.

Näiden kuuden vuoden aikana, koko puheenjohtajakautensa ajan, Marjatta oli Pakolaisavulle tärkeä voimavara sekä uudistuksen ja muutoksen rohkea johtaja. Ilman Marjatan vahvaa tukea Pakolaisapu ei olisi tänä päivänä yhtä menestynyt tekemässään tärkeässä työssä.

Marjatan omien sanojen mukaan aika Pakolaisavun puheenjohtajana oli mielenkiintoinen sekä opettavainen, ja samalla se antoi hänelle valtavasti voimaa ja energiaa. Marjatasta näkyi, kuinka sitoutunut hän oli Pakolaisapuun ja pakolaisten aseman parantamiseen. Hän painotti erityisesti koulutuksen ja uuteen alkuun pääsemisen tärkeyttä mutta myös asennekasvatuksen ja kansainvälisen sopimusjärjestelmän merkitystä.

Marjatta oli esimerkillinen ihmisoikeuksien puolustaja, aina rohkeasti ihmisten puolella. Hänen olemuksestaan ja toiminnastaan huokui vuosien tuoma viisaus ja oikeudentajuisuus. Monessa tiukassa hetkessä hänen huumorintajunsa ja lämpönsä nousivat suureen arvoon.

Marjattaa ja hänen elämäntyötään kunnioittavasti muistaen, kiitollisuutta tuntien, pitkäaikaista puheenjohtajaamme suuresti kaivaten ja omaisten suruun syvästi osaa ottaen

Suomen Pakolaisavun hallitus ja työntekijät