Toiminnallisen lukutaidon koulutus yli 1 200 aikuiselle – Etiopian opintoryhmät alkoivat huhtikuussa

Kuvassa suuri joukko ihmisiä istuu ja seisoo Finnish Refugee Council -kyltin edessä.

Toiminnallisen aikuislukutaidon opintoryhmät käynnistyivät Etiopiassa huhtikuussa 2021. Opintoryhmät ovat osa Suomen Pakolaisavun aikuiskoulutushanketta. Koulutukset on suunnattu Gambellan alueella sijaitsevan Jewin leirin pakolaisille sekä leiriä ympäröivien yhteisöjen jäsenille. Hankkeen alkuvaiheessa toiminnallisen aikuislukutaidon koulutukseen osallistuu arviolta 1 200 ihmisitä, joista valtaosa on pakolaisia. Lisäksi koulutamme yli 50 lukutaidon vertaisohjaajaa. Varsinainen koulutus järjestetään opintoryhmissä, joita on kokonaisuudessaan 42.
Luku-, kirjoitus- ja laskutaito ovat yksilön ja yhteisöjen hyvinvoinnin, tasa-arvon sekä taloudellisen kehityksen perusta. Nämä taidot tarjoavat perusvalmiudet toimeentulon hankkimiseen ja elintason parantamiseen sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla.

Aikuiskoulutuksen tärkeys korostuu erityisesti lähes 55 000 Jewin leirillä asuvan eteläsudanilaisen pakolaisen kohdalla, sillä heistä suurin osa on lukutaidottomia. Etelä-Sudanin lukutaidon aste on maailman kolmanneksi alhaisin – vain 27 prosenttia. Eteläsudanilaisista naisista ainoastaan 16 prosenttia osaa lukea ja kirjoittaa. Pakolaisavun opintoryhmien tavoite onkin tukea ja voimaannuttaa erityisesti naisia ja muita haavoittuviin ryhmiin kuuluvia ihmisiä, kuten vammaisia.

“Opetussuunnitelman kehittämiseen on osallistunut paikallisia erityisopetukseen erikoistuneita konsultteja Addis Abeban ja Ambon yliopistoista. Näin koulutuksesta on saatu vammaisinklusiivinen ja erityistä tukea tarvitseville ihmisille sopiva”, kertoo Pakolaisavun Etiopian maajohtaja Lotta Kinnunen.

Myös pakolaiset ja vastaanottavien yhteisöjen jäsenet ovat osallistuneet koulutuksen sisältöjen suunnitteluun. Toiminnallisen lukutaidon koulutuksessa opetus on kytketty arkielämän tilanteisiin, ja opetuksessa käsitellään esimerkiksi hygieniaan, ravintoon ja ympäristöön liittyviä teemoja. Koulutus järjestetään opiskelijoiden omalla äidinkielellä, mikä edesauttaa oppimista. Koronaviruksen ehkäiseminen on huomioitu opintoryhmien järjestämisessä muun muassa ryhmäkokoja pienentämällä sekä tarjoamalla opiskelijoille hengityssuojia ja hygieniatarvikkeita, kuten saippuaa ja desinfiointiainetta.

Etiopia on Suomen Pakolaisavun tuorein toimintamaa ulkomailla. Pakolaisavun ensimmäinen projekti alkoi syyskuussa 2020 Gambellan osavaltiossa, joka sijaitsee maan lounaisosassa, lähellä Etelä-Sudanin rajaa. Alueella asuu yli 350 000 eteläsudanilaista pakolaista seitsemässä leirissä.

Lue lisää toiminnastamme Etiopiassa verkkosivuiltamme.