Vertaisuus kotoutumisen kulmakivenä – Pakolaisavun vertaistoimintaa jo 20 vuotta

Neljä iloista ihmistä seisoo rakennuksen edustalla

Kotoutumista edistävä vertaistoiminta tukee kotoutujaa elämäntilanteessa, jossa oma paikka on löydettävä uudesta asuinmaasta. Vertaistoimintaa ohjaa itse Suomeen kotoutunut vertaisohjaaja, usein omakielisesti. Kun Pakolaisapu vuonna 2001 käynnisti vertaistoimintaansa, maahanmuuttaneiden keskeinen rooli kotoutumista edistävän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ei ollut yleistä. Tätä roolia Pakolaisapu halusi kehittää. Kahdenkymmenen vuoden aikana olemme toteuttaneet lukuisia eriteemaisia ja -kielisiä vertaisryhmiä. Tämän kokemuksen pohjalta olemme kehittäneet tukipalveluita muille vertaistoiminnan järjestäjille.

Vertaisohjaajalla on merkittävä ja vastuullinen asema vertaistoiminnan onnistumisessa. Vuodesta 2009 lähtien olemme kehittäneet muille toimijoille avoimia vertaisohjaajien koulutus- ja tukipalveluita. Ylläpitämässämme vertaistoimijapankissa on tällä hetkellä 137 ohjaajaa ja he toimivat 55 eri kielellä. Koulutusten avulla varmistamme, että kotoutumista edistävää vertaistoimintaa ohjaavat asiantuntevat vertaisohjaajat, jotka ovat saaneet kattavat valmiudet tehtäväänsä.

Kotoutumista edistävän vertaistoiminnan valtakunnallinen yhteistyöverkosto VeTo perustettiin vuonna 2008 aluksi pääkaupunkiseudun toimijoille. Pakolaisapu on vastannut verkoston koordinoinnista siitä lähtien. Perustamisvaiheessa ajatuksena oli välttää toimintojen päällekkäisyyttä ja oppia muiden työstä, ja samoihin tarpeisiin verkosto vastaa tänäkin päivänä. Yli 90 jäsenorganisaation yhteistyöverkosto on aktiivinen ja tärkeä osa vertaistoiminnan kehittämistä myös Pakolaisavun työssä.

Yhteistyö on viime vuosina laajentunut edelleen, kun olemme lähestyneet kotoutumiskentän ulkopuolisia vertaistoiminnan järjestäjiä. Tavoitteenamme on, että kotoutumiskentän ulkopuoliset vertaistoimijat tavoittaisivat myös maahanmuuttaneet hyödynsaajansa. Näin maahanmuuttaneet saisivat tarpeisiinsa vastaavaa tukea, organisaatiot tavoittaisivat moninaisemmin kohderyhmänsä ja ihmiset kohtaisivat heitä yhdistävässä vertaistoiminnassa taustoista riippumatta.

Tänä vuonna juhlimme 20-vuotista taivaltamme. Koulutusten, VeTo-verkoston toiminnan ja organisaatiovalmennuksien lisäksi järjestämme juhlavuositapahtuman lokakuussa 2021. Vertaistoiminnan juhlaa vietetään kasvotusten tai verkossa, koronatilanteen mukaan. Lisäksi haluamme lisätä kotoutumista edistävän vertaistoiminnan näkyvyyttä ja julkaisemme verkkosivuillamme VeTo-verkoston jäsenorganisaatioiden kirjoituksia omasta työstään.

Heli Tikkanen
vertaistoiminnan suunnittelija ja tiimivastaava

Pakolaisapu kouluttaa vertaisohjaajia, tukee vertaistoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä sekä koordinoi ammatillista VeTo-verkostoa. Tutustu palveluihimme tarkemmin ja pysy mukana juhlavuodessamme
seuraamalla meitä verkkosivuillamme ja Facebookissa.

Suomen Pakolaisapu – Vertaistoimintaa 20 vuotta