Pakolaisavun vaikuttajavapaaehtoisten podcast starttasi

Väri kuva, jossa on teksti Empatia on tekoja -podcast ja Pakolaisavun logo.

Suomen Pakolaisavun vaikuttajavapaaehtoiset julkaisivat ensimmäisen podcastinsa nimeltä “Empatia on tekoja”. Sarjassa kuulemme ystävyyssuhteista, sinnikkyydestä ja tuen merkityksestä. Käymme läpi henkilökohtaisia tarinoita Suomeen kotoutumisesta ja merkityksellisten suhteiden rakentumisesta.

Empatia on tekoja -podcastissa käsitellään hyvää vuorovaikutusta, avunantoa ja ystävyyssuhteita sekä näiden vaikutusta kotoutumiseen ja yhteiskunnan väestösuhteisiin. Sarjassa jaksoittain vaihtuvat vieraat jakavat tarinansa ja pohtivat empatian merkitystä omassa elämässään. Ensimmäisessä jaksossa “Sinnikkyys, empatia ja tavoitteet” kuulemme Vuoden pakolaisnaisen 2019 Rand Mohamad Deebin tarinan. Randin perhe pakeni Syyrian sisällissotaa ensin Mauritaniaan, jossa hänen isänsä toimi lääkärinä, minkä jälkeen perhe saapui Suomeen vuonna 2017. Rand on Empathy Movementin empatialähettiläs, valmistunut lukiosta ja hakee parhaillaan lääketieteelliseen opiskelemaan.

Koulutus on monissa tutkimuksissa todettu yhdeksi tärkeimmistä – ellei tärkeimmäksi – kotoutumista ja hyviä väestösuhteita edistäväksi tekijäksi. Koulutus lisäksi vähentää eriarvoisuutta ja ehkäisee yhteiskunnasta syrjäytymistä. Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön koulutusrakenne on kuitenkin kovin kahtiajakautunut, kertoo THL:n teettämä tutkimus. Väestöön kuuluu paljon korkeasti koulutettuja, mutta monelle koulunkäynti Suomessa osoittautuu haastavaksi useiden risteävien seikkojen takia: lähtömaa, maahanmuuton syy, yksilön ikä Suomeen muuttaessa sekä Suomessa vietettyjen vuosien määrä ovat merkittäviä vaikuttajia ulkomaalaistaustaisen väestön koulutustasoon. Myös heikon suomen ja ruotsin kielen taidon on havaittu johtavan herkemmin koulunkäynnin keskeyttämiseen sekä työttömyyteen. Opintoihin kannustaminen ja nuorten koulunkäynnin tukeminen sekä kotona että koulussa on kallisarvoinen asia: se voi muuttaa nuoren koko elämän.

Ensimmäisessä jakson vieraat Rand ja Lahden lyseon rehtori Tero Matkaniemi käsittelevät yhteisen tarinansa kautta koulutuksen ammattilaisten merkitystä nuoren elämässä sekä sitä, millaista on opiskella täysin uutta kieltä ja kotoutua uuteen yhteiskuntaan samalla, kun pyrkii toteuttamaan haaveitaan yliopisto-opinnoista ja lääkärin urasta. Jaksossa korostuvat tuen ja kannustuksen merkitys – niiden avulla Rand pääsi hyödyntämään taitojaan ja toteuttamaan intohimoaan. Myös henkinen hyvinvointi ja jaksaminen nousevat aiheiksi sinnikkyyden ja armollisuuden näkökulmasta. Jakson aiheet koskettavat erityisesti koululaisia, opiskelijoita sekä koulutuksen ammattilaisia.

Empathy Movement on Suomen Pakolaisavun vuonna 2019 aloittama liike, jonka tarkoituksena on lisätä ihmisten välistä ymmärrystä ja välittämistä vihan ja ennakkoluulojen sijaan. Empatia on tekoja -podcast on liikkeen uusin kampanja, joka levittää hyvän vuorovaikutuksen sanomaa väestöryhmien suhteiden parantajana ja rasismin lievittäjänä. Podcast-sarja on Suomen Pakolaisavun vaikuttajavapaaehtoisten suunnittelema ja toteuttama.

Empatia on tekoja -podcastista on tulossa kevään aikana lisää jaksoja, joissa jokaisessa kaksi vierasta jakavat kokemuksiaan ja mietteitään.

Podcastin voi kuunnella täältä. Tervetuloa empaattisten tekojen äärelle!