Pakolaisapu ja IKEA käynnistävät yhteistyön pakolaisten työllistymisen tukemiseksi

Suomen Pakolaisapu aloittaa IKEA Suomen kanssa pitkäaikaisen yhteistyön, jonka tavoitteena on auttaa pakolaisia työllistymään ja pääsemään osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Yhteistyönä järjestetään tuettu ohjelma, jossa pakolaiset oppivat työelämätaitoja ja saavat työkokemusta IKEA-tavarataloissa.   
Pakolaisavun Sauma-työelämähanketukee pakolaisia työelämään sopeutumisessa. Pakolaisavun yrityskumppanina IKEA Suomi rekrytoi hankkeen piiristä työelämävalmennettavia pakolaisia, jotka aloittavat työskentelyn eri IKEA-tavaratalojen toiminnoissa.
 
Yhteistyön tavoitteena on kolmen vuoden aikana auttaa yhteensä noin 70 pakolaista Suomessa kerryttämään työllistymistä tukevia taitoja ja kokemusta. Kaksi ensimmäistä osallistujaa on aloittanut ohjelman parissa Espoon IKEA-tavaratalossa tammikuussa 2021. Tulevaisuudessa ohjelma laajentuu IKEA Vantaalle ja IKEA Raisioon.
 
Työ on avainasemassa pakolaisten elämässä  
 
Työllä on suuri merkitys pakolaisten sopeutumisessa yhteiskuntaan. Pakolaisilla työllistyminen on kuitenkin hankalampaa kuin muilla, sillä heillä ei samalla tavalla ole yhteiskuntamme tuntemusta, verkostoja tai paikallista kielitaitoa. Yhteistyö Suomen Pakolaisavun ja IKEA Suomen välillä on laajuudessaan ensimmäinen laatuaan ja sen avulla halutaan kannustaa myös muita työnantajia kehittämään uusia tapoja työllisyyden ja työelämätasa-arvon rakentamiseksi.
 
– Yhteistyö IKEA Suomen kanssa on merkittävä, sillä se on ohjelmaan osallistuville väylä yhteiskuntaan. Yhdenkin pakolaisen työllistymisen vaikutus on kertautuva, ja sillä on suuri merkitys ohjelmaan osallistuvan koko perheelle ja jopa yhteisöille. Työllä on suuri merkitys uuden elämän rakentamisessa uudessa kotimaassa, sillä pakolaisuus on elämän poikkeustila, ei ihmistä pysyvästi määrittävä tekijä, kertoo Suomen Pakolaisavun yhteiskuntasuhdepäällikkö Katja Mannerström. 
 
Vuoden pakolaismies 2020 Kordnejad Ebrihimin vuosien takaiset kokemukset vahvistavat, kuinka tärkeää pakolaiselle on päästä työelämään:
 
– Aluksi pakolainen on kuuro ja sokea uudessa maailmassa, mutta tällaisen yritysyhteistyön kautta yksilöitä on mahdollista tukea. Työllistymisen kautta opin itse suomen kieltä ja työelämän sääntöjä, tutustuin uusiin ihmisiin ja sain ystäviä. Mutta mikä tärkeintä: työn ansiosta koin pystyväni osallistumaan yhteiskunnan rakentamiseen.
 
Pakolaisille kummityöntekijöiden tukea työpaikan arjessa 
 
IKEA haluaa tukea haastavimmassa asemassa olevia ihmisiä ja tehdä näin osansa yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi sekä tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämiseksi.
 
– Olemme hyvin ylpeitä ja iloisia, että voimme tätä kautta toimia suunnannäyttäjinä työelämän monimuotoisuuden edistämisessä. Pakolaiset ovat Suomen työmarkkinoilla erityisen haavoittuvassa asemassa esimerkiksi puutteellisten kielitaitojen ja verkostojen takia. Yhteistyömme tavoitteena on tukea pakolaisia kerryttämään taitoja ja kokemusta, jotka auttavat heitä työllistymisessä ja sen kautta sopeutumisessa yhteiskuntaan, kertoo IKEA Suomen henkilöstöjohtaja Camilla Weurlander.
 
Kunkin rekrytoitavan ryhmän ohjelma kestää kolme kuukautta. Osallistujien kanssa solmitaan määräaikainen työsopimus, jonka aikana osallistujat työllistyvät monipuolisiin työtehtäviin IKEA-tavarataloissa. Jokainen ohjelmaan osallistuja saa myös IKEA-kummityöntekijän, joka tukee häntä perehdytyksessä ja työyhteisöön tutustumisessa.
 
 - Työntekijämme ovat ottaneet yhteistyön vastaan innolla, ja heillä on suuri halu auttaa. Kummeilla on tärkeä rooli ohjelmaan osallistuvien uusien kollegoidemme IKEA-matkalla aina työtehtävien opettelusta työkavereihin tutustumiseen, kertoo Weurlander.
 
Yhteistyö lyhyesti:
  • Tavoitteena on kolmen vuoden aikana auttaa yhteensä noin 70 pakolaista Suomessa kerryttämään työllistymistä tukevia taitoja ja kokemusta IKEA-tavarataloissa.
  • Kaksi ensimmäistä osallistujaa on aloittanut ohjelman parissa Espoon IKEA-tavaratalossa tammikuussa 2021. Tulevaisuudessa ohjelma laajentuu IKEA Vantaalle ja IKEA Raisioon.
  • Ohjelmaan osallistuvat työllistyvät monipuolisiin työtehtäviin esimerkiksi IKEA-ravintolassa ja bistrossa, asiakaspalvelussa ja varastossa.
  • Ohjelman päätyttyä osallistujat voivat hakea IKEA Suomen avoimia työtehtäviä tai heille voidaan yrityksen tarpeen mukaan tarjota niitä.
 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt (media): 
 
Katja Mannerström, yhteiskuntasuhdepäällikkö
katja.mannerstrom@pakolaisapu.fi, p. 044 761 5708
 
Lisätiedot Sauma-kurssista ja ilmoittautumisesta:
 
Iikka Tuominen, koulutussuunnittelija, Sauma-hanke
iikka.tuominen@pakolaisapu.fi, p. 044 774 6153
 
Ulla Tarkka, koulutussuunnittelija, Sauma-hanke
ulla.tarkka@pakolaisapu.fi, p. 044 734 9297