Suomenkielinen Yhteiskuntaorientaation oppikirja on uudistettu!

Ihmisiä ja raitiovaunu vilkkaalla kadulla
Yhteiskuntaorientaation tavoitteena on, että osallistuja oppii mm. ihmisoikeuksista ja demokraattisista arvoista, yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista, kuinka suomalainen yhteiskunta on rakentunut sekä käytännön arkielämää koskevista asioista. Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja on tuotettu yhteiskuntaorientaatiokurssin opetusta varten.
 
Oppikirjaa voivat käyttää sekä yhteiskuntaorientaation kouluttajat että opiskelijat ja se on vapaasti hyödynnettävissä. Uudistetussa suomenkielisessä oppikirjassa asiasisältöä on päivitetty, selkeäkielistetty ja kuvitettu. Tulevaisuudessa päivitetään myös muita kieliversioita.
 
Yhteiskuntaorientaation oppikirjan ensimmäinen versio valmistui syksyllä 2017. Tämä aiempi oppikirja löytyy yhteiskuntaorientaatio.fi -sivustolta suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi, somaliksi, englanniksi, dariksi ja ranskaksi. Yhteiskuntaorientaation oppikirjaa kehitetään edelleen.
 

Yhteiskuntaorientaatio osaksi kotoutumispalveluita

Pakolaisapu on esittänyt, että yhteiskuntaorientaatio tulisi kirjata velvoittavaksi palveluksi uuteen kotoutumislakiin ja laatia siitä myös asetus (tavoite, sisältö, muoto, laajuus). Yhteiskuntaorientaatiosta maahan muuttanut saa heti Suomeen muutettuaan tietoa omista oikeuksistaan, velvollisuuksistaan ja Suomessa asumisesta omalla kielellään ja omien tarpeidensa mukaisesti.
 
Yhteiskuntaorientaatiossa käsitellään arkisten käytäntöjen lisäksi perus- ja ihmisoikeuksia suomalaisessa yhteiskunnassa sekä suomalaisen demokratian ja oikeusvaltion toimintaa ja osallistuja pääsevät keskustelemaan näiden merkityksestä yhdessä muiden kanssa.
 
Yhteiskuntaorientaatio-oppikirja on ladattavissa täällä. Mikäli otatte yhteiskuntaorientaation oppikirjan käyttöönne, toivomme saavamme siitä tietoa ja palautetta. Lisäksi voit osallistua ja vaikuttaa oppikirjan kehittämiseen lähettämällä palautetta ja parannusehdotuksia osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.
 
Oppikirjaa on kehitetty osana Navigaattori-hanketta (2018–2021), joka toteutetaan yhdessä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuella.