Koulutus antaa naisille keinoja toimia ja vaikuttaa

Eteläsudanilainen pakolainen Sarah Adjumanin pakolaisasutusalueella Ugandassa

Teet parhaillaan jotain, mihin ainoastaan yksi neljästä eteläsudanilaisesta pystyy – nimittäin luet. Naisten keskuudessa lukutaitoisia on vielä vähemmän: vain joka seitsemäs.

Lukutaidottomuuden on todettu lisäävän köyhyyttä, syrjäytymistä, työttömyyttä ja hyväksikäyttöä, joille kehittyvissä maissa elävät pakolaiset jo lähtökohtaisesti altistuvat todennäköisemmin. Lukutaito on siis kriittinen tekijä pakolaisten yhteiskunnallisen haavoittuvuuden vähentämisessä.

Vuosittain tuhannet Ugandassa elävät pakolaiset oppivat kursseillamme lukemaan. Tunneilla he oppivat myös erilaisia elämää pakolaisleirillä helpottavia taitoja sekä omaksuvat demokratia-, konfliktinratkaisu- ja rauhantaitoja. Oppimisella on monille kuitenkin myös paljon suurempi vaikutus – etenkin Ugandassa eläville pakolaisnaisille, joista useimmat ovat kasvaneet konservatiivisissa ja miesvaltaisissa yhteisöissä. Moni ei ole kohdannut esimerkkejä vahvoista ja vaikutusvaltaisista naisista. Myös käsitys naisen roolista yhteisössä voi olla tiukasti rajattu kotiin ja miehen alaisuuteen.

Lukutaidon ja muiden käytännön taitojen lisäksi koulutus antaa naisille itsevarmuutta ja luottamusta siihen, että heidänkin on mahdollista oppia, osallistua ja vaikuttaa. Kokemus siitä, että pystyy ja osaa, avaa silmät uusille, suuremmille unelmille ja sille, että voi saada aikaan muutosta omassa elämässään, yhteisössään ja koko yhteiskunnassa.

Kokemus siitä, että pystyy ja osaa, avaa silmät uusille, suuremmille unelmille ja sille, että voi saada aikaan muutosta omassa elämässään, yhteisössään ja koko yhteiskunnassa.

”Mieleni oli ennen ikään kuin lukittu, ja nyt se on avautunut uusille asioille”, kuvailee 26-vuotias eteläsudanilainen Sarah, joka asuu Ugandassa Adjumanin pakolaisasutusalueella.

Sarah opiskelee Pakolaisavun lukutaitokurssilla ja haluaa seuraavaksi osallistua englanninkielen kurssillemme. Jonain päivänä hän toivoo pääsevänsä opettajaksi kouluun tai esimerkiksi Pakolaisavun kurssiohjaajaksi ja siten jakamaan osaamistaan muille yhteisönsä jäsenille.

Toinen kurssillamme opiskeleva eteläsudanilainen nuori nainen, 23-vuotias Nyazuode, kertoo tuntevansa itsensä nyt oppineeksi ja itsevarmaksi ja olevansa huomattavasti rohkeampi hoitamaan asioita itsenäisesti, kun ei enää tarvitse apua jokapäiväisiin asioihin, kuten oman nimensä kirjoittamiseen. Sarahin tavoin myös Nyazuode kertoo toiveekseen päästä jatkamaan Pakolaisavun kursseilla.

Sama viesti toistuu uudelleen ja uudelleen naisopiskelijoiden kertomuksissa: kurssi on merkittävästi parantanut heidän itsetuntoaan ja myös muut yhteisön jäsenet luottavat heidän osaamiseensa ja ottavat heidän mielipiteensä huomioon aiempaa enemmän. Monet pakolaisnaiset ovat työllistyneet tai aloittaneet yritystoiminnan lukutaitokurssin jälkeen. 32-vuotiaaseen Kuiriin kurssin hyödyt tekivät niin suuren vaikutuksen, että hän on alkanut aktiivisesti levittämään sanaa kursseista ja kannustamaan muita osallistumaan niille.

Kuiriin kurssin hyödyt ovat tehneet niin suuren vaikutuksen, että hän on alkanut aktiivisesti levittämään sanaa kursseista ja kannustamaan muita osallistumaan niille.

Sillä, että naiset alkavat uskoa itseensä ja kykyihinsä, on vaikutuksia myös paljon naisten oman hyvinvoinnin ja elämänlaadun paranemista laajemmin.

Esimerkiksi Liberiassa, missä Pakolaisapu toimi 20 vuotta järjestäen lukutaitokoulutusta niin maan sisäisille pakolaisille kuin naapurimaista paenneille, naisilla oli keskeinen rooli vuosikymmenten pituisen brutaalin sisällissodan päättymisessä. Valtava määrä naisia yli heimo- ja uskontorajojen järjestäytyivät toimimaan yhdessä ja vaatimaan rauhaa. Naiset saivat lopulta painostettua taisteluiden osapuolet rauhanneuvotteluihin. Neuvotteluiden aikana joukko naisia ympäröi huoneen ja kirjaimellisesti esti osapuolia poistumasta ennen kuin he olivat päässeet sopimukseen rauhasta. Ilman naisten itsevarmuutta ja uskoa mahdollisuuksiinsa vaikuttaa asioihin vastaava toiminta ei olisi ollut mahdollista.

Esimerkiksi Liberiassa naisilla oli keskeinen rooli vuosikymmenten pituisen brutaalin sisällissodan päättymisessä. Naiset saivat painostettua taisteluiden osapuolet rauhanneuvotteluihin ja estivät osapuolia poistumasta ennen kuin he olivat päässeet sopimukseen rauhasta.

Suuri muutos lähtee liikkeelle pienistä, yksilötason muutoksista. Antamalla naiselle lukutaidon käynnistät voimaantumisen prosessin, joka voi lopulta johtaa Liberian esimerkin kaltaiseen merkittävään muutokseen koko yhteiskunnassa.

 

Tue työtämme

Koulutustemme toivotaan jatkuvan ja toimintamme laajentuvan Ugandassa, mutta haasteenamme on pakolaisten suuri määrä ja hupeneva rahoitus.

Selvä viesti pakolaisilta ja paikallisilta yhteistyökumppaneiltamme on, että koulutustemme toivotaan jatkuvan ja toimintamme laajentuvan. Haasteenamme on kuitenkin pakolaisten kasvava määrä Ugandassa ja hupeneva rahoitus. Syyskuussa aloitamme jälleen 270 uutta lukutaitoryhmää pakolaisille eri puolilla maata tarjoten lukutaitokoulutusta noin 6000 pakolaiselle. Yksinomaan kesäkuussa Ugandaan saapui kuitenkin lähes kaksi kertaa tätä enemmän uusia pakolaisia. Lahjoittamalla 52 euroa voit tarjota heistä yhdelle kattavan lukutaito-opetuksen. Koulutuksiimme osallistuvista pakolaisista yli puolet ovat naisia.

LAHJOITA